E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Ruksak (pun) kulture  >  2017.  >  Nepospremljene igračke zaplesale u Pušći (Zagrebačka županija) 24. studenog 2017. godine.
 
Nepospremljene igračke zaplesale u Pušći (Zagrebačka županija) 24. studenog 2017. godine.

Program Plesna predstava Nepospremljene igračke održan je u Pušći 24. studenog 2017. godine u Dječjem vrtiću Bambi. U programu su sudjelovala djeca u dobi od 5 do 6 godina, njih 20 te 3 odgojno-obrazovna djelatnika.

Predstava Nepospremljene igračke priča je o neposlušnoj djevojčici koja nakon igre ne posprema svoje igračke, te na zabavan i šaljiv način prenosi djeci poruku o potrebi da budu odgovorna i uredna. U predstavi su plesale Tea Vlahović, Jelena Guštin, Marija Lučić, Stošija Zrinski te Klara Lovrečki, a koreografirala ju je Jasna Čižmek Tarbuk.  

Nakon predstave održane su likovne radionice po grupama, koju je osmilsila i vodila Franica Grbić, te koreografska radionica koju je vodila Jasna Čižmek Tarbuk. Djeca su pohađala obje radionice naizmjence. Na likovnoj su crtala, bojala i izrezivala igračke inspirirane predstavom te ih lijepila u male papirnate ormariće, dok su na koreografskoj radionici učila plesati ples vlakića i zajedno s voditeljicom osmišljavali novu koreografiju baziranu na Seint Sanesovu glazbu Plesa slonova.


Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature