E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Ruksak (pun) kulture  >  2017.  >  Sva lica jednog pisca u Čavlu (Primorsko – goranska županija) 24. studenog 2017. godine

Sva lica jednog pisca u Čavlu (Primorsko – goranska županija) 24. studenog 2017. godine

Književnica Ana Đokić održala je radionicu kreativnog pisanja pod nazivom Sva lica jednog pisca 24. studenoga 2017. godine u Osnovnoj školi Čavle u Čavlu. Radionica, u trajanju od tri školska sata odijeljena na tri etape, ima za cilj da kroz kratku književnu formu polaznici prikažu viziju sebe. Sudjelovalo je 15 učenika od 11 do 12 godina te tri profesorice hrvatskog jezika Romina Stanković Šubac, Dolores Masanić, Katarina Katalinić i ravnateljica Tanja Stanković.

Voditeljica radionice Ana Đokić prvu etapu započela je zahtjevom da svaki polaznik napiše sastavak o sebi – onakvima kakvima se žele predstaviti javnosti. Kroz drugu etapu polaznici su učili o djelovanju emocija na shvaćanje i percipiranje slike o samom sebi. Svaki sudionik je, sukladno emociji napisanoj na izvučenom papiriću, morao napisati sastavak o sebi iz stanja te emocije (strah, ljutnja, sram, bijes, radost i dr.). Posljednja etapa tražila je od polaznika da se užive u ulogu jednog od roditelja te da iz perspektive majke ili oca opišu kako bi se predstavili javnosti. 

Budući da se radi o književnoj radionici na kojoj je najveći dio polaznika u ranoj tinejdžerskoj dobi, pisanje sastavka o sebi poslužilo je kao svojevrsno psihološko rasterećenje polaznika koji očito sve svoje emocije i brige čuvaju u sebi. Voditeljica je to prenošenje vlastitih emocija na papir iskoristila kako bi objasnila kako je upravo taj „protok“  emocija iznutra (od autora) prema van (na papir) i natrag (s papira na čitatelja) iznimno bitan element u pisanju književnog teksta.

Rad s emocijama pokazao se kao iznimno bitan i zahtjevan jer polaznici nisu u svom dosadašnjem literarnom radu navikli izražavati emocije na način kako se zahtijevalo kroz radionicu. Međutim, kroz igru i komunikaciju i uz pomoć stručnog vodstva,  polaznici radionice naučili su se nečem novom i oslobodili su svoju kreativnost. 
 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature