E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Ruksak (pun) kulture  >  2017.  >  Reci mi kako se vidiš u Kruševici (Brodsko-posavska županija) 16. studenog 2017. godine
 
Reci mi kako se vidiš u Kruševici (Brodsko-posavska županija) 16. studenog 2017. godine

Književnica Ana Đokić održala je radionicu kreativnog pisanja pod nazivom Sva lica jednog pisca u Osnovnoj školi Josip Kozarac u Kruševici. Radionica u trajanju od tri školska sata podijeljena na tri dijela ima za cilj da kroz kratku književnu formu polaznici prikažu viziju sebe. Sudjelovalo je 16 učenika.

Voditeljica radionice Ana Đokić prvi je dio započela zadatkom da svaki polaznik napiše sastavak o sebi, onakvim kakvim se želi predstaviti javnosti. U drugom dijelu polaznici su učili o djelovanju emocija na shvaćanje i percipiranje slike o samom sebi. Svaki sudionik je, sukladno emociji napisanoj na izvučenom papiriću, morao napisati sastavak o sebi iz stanja te emocije (strah, ljutnja, sram, bijes, radost i dr.).  U posljednjem dijel polaznici su se trebali uživjeti u ulogu jednog od roditelja te iz perspektive majke ili oca opisati kako bi se predstavili javnosti.  

Rad s emocijama pokazao se kao iznimno bitan i zahtjevan jer polaznici nisu u svom dosadašnjem literarnom pisanju navikli izražavati emocije kako se zahtijevalo kroz radionicu. Međutim, kroz igru i komunikaciju i uz pomoć stručnog vodstva,  polaznici radionice naučili su nešto novom i oslobodili su svoju kreativnost. 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature