E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Ruksak (pun) kulture  >  2017.  >  S Ruksakom u MSU ili MSU u Ruksaku, Bol (Splitsko-dalmatinska županija) 10. studenog 2017. godine
 
S Ruksakom u MSU ili MSU u Ruksaku, Bol (Splitsko-dalmatinska županija) 10. studenog 2017. godine

Program S Ruksakom u MSU ili MSU u Ruksaku održan je u Srednjoj školi Bol u Općini Bol, 10. studenog 2017. godine.  Na programu u trajanju od tri školska sata sudjelovalo je 30 učenika od 1. do 4. razreda srednje škole te 3 nastavnika i ravnateljica škole.

Tijekom prvog školskog sata učenicima je putem PowerPoint prezentacije predstavljen Muzej suvremene umjetnosti u Zagreb i tri umjetnička imena najzastupljenija u udžbenicima Likovne umjetnosti za gimnazijski program, odnosno replike umjetničkih djela Vjenceslava Richtera, Miroslava Šuteja i Ivana Ladislava Galete. Tijekom drugog školskog sata učenici su se podijelili u grupe sa zadatkom da  repliciraju jedno djelo spomenutih umjetnika na vlastiti način. Tijekom trećeg školskog sata učenici su predstaviti sve što su naučili kroz prethodna dva sata te na koji način im je program pomogao u shvaćanju procesa stvaranja umjetničkih djela.

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature