E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Knjižnična djelatnost  >  Upisnik knjižnica
14.6.2016. godine korisnicima Ministarstva kulture, u sklopu Portala otvorenih podataka na raspolaganju je pretraživanje putem ODS platforme (http://data.gov.hr/), s pomoću koje mogu pristupiti javnim podatcima na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku te načinu pristupa ponovne uporabe.

 
 
Upisnik knjižnica

Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/9825/17)


Obrazac za upisnik knjižnicaVrsta knjižnice:
Županija:
Grad/Općina
Pojam
 Broj knjižnica:1617
KNJIŽNICA OŠ "VLADIMIR NAZOR" ADŽAMOVCI
Adresa: S. RADIĆA 3, Adžamovci 35422
Broj upisnog lista: K-627
KNJIŽNICA OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI
Adresa: ŠKOLSKA 1, Andrijaševci 32271
Broj upisnog lista: K-1502/2
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ ANTUNOVAC
Adresa: ŠKOLSKA 15, Antunovac 31216
Broj upisnog lista: K-175/1
Osnivač: OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ ARŽANO
Adresa: , Aržano 21246
Broj upisnog lista: K-742/2
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ „MIJAT STOJANOVIĆ“
Adresa: VLADIMIRA NAZORA 1, Babina Greda 32276
Broj upisnog lista: K-1527/1
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKA NARODNA KNJIŽNICA BABINA GREDA
Adresa: ULICA VLADIMIRA NAZORA 1, Babina Greda 32276
Broj upisnog lista: K-1468/3
Osnivač: OPĆINA BABINA GREDA
KNJIŽNICA OŠ "MLJET"
Adresa: , Babino Polje 20225
Broj upisnog lista: K-295/3
Osnivač: DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA POMORSKE ŠKOLE BAKAR
Adresa: NAUTIČKA 14, Bakar 51222
Broj upisnog lista: K-1020/1
Osnivač: PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ BAKAR
Adresa: LOKAJ 196, Bakar 51222
Broj upisnog lista: K-973/1
Osnivač: PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR
Adresa: PRIMORJE 45/A, Bakar 51222
Broj upisnog lista: K-1448/5
Osnivač: GRAD BAKAR
KNJIŽNICA OŠ BANOVA JARUGA
Adresa: , Banova Jaruga 44321
Broj upisnog lista: K-508/1
Osnivač: GRAD KUTINA
KNJIŽNICA OŠ JURE FILIPOVIĆA BARBAN
Adresa: BARBAN 150, Barban 52207
Broj upisnog lista: K-1293/2
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ BARILOVIĆ
Adresa: , Barilović 47252
Broj upisnog lista: K-454/1
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA BARILOVIĆ
KNJIŽNICA OŠ BARIŠE GRANIĆA MEŠTRA
Adresa: PODSPILINE 2, Baška Voda 21320
Broj upisnog lista: K-1362/2
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "ANTUN MIHANOVIĆ"
Adresa: S. RADIĆA 156, Batrina 35410
Broj upisnog lista: K-607
KNJIŽNICA OŠ "ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ"
Adresa: BEBRINA BB, Bebrina 35254
Broj upisnog lista: K-613
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE BEDEKOVČINA
Adresa: GAJEVA 1, Bedekovčina 49221
Broj upisnog lista: K-406
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ BEDEKOVČINA
Adresa: , Bedekovčina 49221
Broj upisnog lista: K-382
Osnivač: OŠ BEDEKOVČINA
OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA BEDEKOVČINA
Adresa: TRG ANTE STARČEVIĆA 3, Bedekovčina 49221
Broj upisnog lista: K-362/2
Osnivač: OPĆINA BEDEKOVČINA
KNJIŽNICA OŠ FRANJE SERTA BEDNJA
Adresa: LJUDEVITA GAJA 15, Bednja 42253
Broj upisnog lista: K-88/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ BELI MANASTIR
Adresa: SV. MARTINA 16 , Beli Manastir 31300
Broj upisnog lista: K-206/1
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "ŠEĆERANA"
Adresa: ULICA ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 27, Beli Manastir 31300
Broj upisnog lista: K-214/1
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA GIMNAZIJE I SREDNJIH ŠKOLA BELI MANASTIR
Adresa: ŠKOLSKA 3, Beli Manastir 31300
Broj upisnog lista: K-235/2
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA BELI MANASTIR
Adresa: KRALJA TOMISLAVA 2, Beli Manastir 31300
Broj upisnog lista: K-133/2
Osnivač: GRAD BELI MANASTIR
KNJIŽNICA OŠ BELICA
Adresa: DR. LJ. GAJA 21, Belica 40319
Broj upisnog lista: K-1375
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ IVANA KUKULJEVIĆA, BELIŠĆE
Adresa: KRALJA TOMISLAVA 196, Belišće 31551
Broj upisnog lista: K-196/2
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
BELIŠĆE D.D. – KNJIŽNICA
Adresa: TRG A. STARČEVIĆA 1, Belišće 31551
Broj upisnog lista: K-144
Osnivač: BELIŠĆE D.D.
KNJIŽNICA I ČITAONICA BELIŠĆE
Adresa: KRALJA TOMISLAVA 206, Belišće 31551
Broj upisnog lista: K-135/2
Osnivač: GRAD BELIŠĆE
GRADSKA KNJIŽNICA BENKOVAC
Adresa: ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 43, Benkovac 23420
Broj upisnog lista: K-1066/1
Osnivač: GRAD BENKOVAC – GRADSKO VIJEĆE
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE KNEZA BRANIMIRA, BENKOVAC
Adresa: ANTUNA MIHANOVIĆA 19, Benkovac 23420
Broj upisnog lista: K-1039/2
Osnivač: ZADARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ BENKOVAC
Adresa: ANTUNA MIHANOVIĆA 21 B, Benkovac 23420
Broj upisnog lista: K-1065/2
Osnivač: ZADARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ BEREK
Adresa: BEREK 73, Berek 43232
Broj upisnog lista: K-52/1
Osnivač: BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ STJEPANA RADIĆA - BIBINJE
Adresa: , Bibinje 23205
Broj upisnog lista: K-1032
KNJIŽNICA OŠ BIJELO BRDO
Adresa: NIKOLE TESLE 71, Bijelo Brdo 31204
Broj upisnog lista: K-217/2
Osnivač: OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ BILJE
Adresa: ŠKOLSKA 8, Bilje 31327
Broj upisnog lista: K-207/2
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SPECIJALNE BOLNICE BIOGRAD N/M
Adresa: , Biograd na Moru 23210
Broj upisnog lista: K-862
KNJIŽNICA OŠ BIOGRAD NA MORU
Adresa: DR. TUĐMANA 27, Biograd na Moru 23210
Broj upisnog lista: K-1072/1
Osnivač: ZADARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE BIOGRAD NA MORU
Adresa: AUGUSTA ŠENOE 29, Biograd na Moru 23210
Broj upisnog lista: K-1061/2
Osnivač: ZADARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ BISAG
Adresa: BISAG 24/I , Bisag 42226
Broj upisnog lista: K-89/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ BRATOLJUBA KLAIĆA
Adresa: ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 1, Bizovac 31222
Broj upisnog lista: K-195/2
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA GIMNAZIJE BJELOVAR
Adresa: MATICE HRVATSKE 17, Bjelovar 43000
Broj upisnog lista: K-59/1
Osnivač: BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA UGOSTITELJSKE I PREHRAMBENE ŠKOLE BJELOVAR
Adresa: TRG EUGENA KVATERNIKA 4, Bjelovar 43000
Broj upisnog lista: K-61/1
Osnivač: BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA TEHNIČKE I OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR
Adresa: UL. DR. A. STARČEVIĆA 27, Bjelovar 43000
Broj upisnog lista: K-62/1
Osnivač: BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA EKONOMSKE I BIROTEHNIČKE ŠKOLE BJELOVAR
Adresa: UL. DR. ANTE STARČEVIĆA 26/II , Bjelovar 43000
Broj upisnog lista: K-63/1
Osnivač: BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA GRADSKOG MUZEJA BJELOVAR
Adresa: , Bjelovar 43000
Broj upisnog lista: K-68/1
KNJIŽNICA DRŽAVNOG ARHIVA BJELOVAR
Adresa: TRG E. KVATERNIKA 3, Bjelovar 43000
Broj upisnog lista: K-69/1
Osnivač: DRŽVANI ARHIV U BJELOVARU
KNJIŽNICA "SIRELA"
Adresa: V. SREDICE 11, Bjelovar 43000
Broj upisnog lista: K-70
Osnivač: SIRELA D.D.
KNJIŽNICA ŽUPANIJSKOG SUDA U BJELOVARU
Adresa: J. JELAČIĆA 1 , Bjelovar 43000
Broj upisnog lista: K-71/1
Osnivač: ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU
NARODNA KNJIŽNICA "PETAR PRERADOVIĆ"
Adresa: TRG EUGENA KVATERNIKA 11, Bjelovar 43000
Broj upisnog lista: K-27/2
Osnivač: GRAD BJELOVAR
KNJIŽNICA I. OŠ BJELOVAR
Adresa: ŽELJKA SABOLA 14, Bjelovar 43000
Broj upisnog lista: K-33/2
Osnivač: GRAD BJELOVAR
KNJIŽNICA II. OŠ BJELOVAR
Adresa: , Bjelovar 43000
Broj upisnog lista: K-34/1
Osnivač: GRAD BJELOVAR
KNJIŽNICA III. OŠ BJELOVAR
Adresa: TOME BAKAČA 11, Bjelovar 43000
Broj upisnog lista: K-35/1
Osnivač: GRAD BJELOVAR
KNJIŽNICA V. OŠ BJELOVAR
Adresa: ŠETALIŠTE DR. I. LEBOVIĆA 1, Bjelovar 43000
Broj upisnog lista: K-37
Osnivač: V. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR
KNJIŽNICA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA BJELOVAR
Adresa: MIHANOVIĆEVA 6, Bjelovar 43000
Broj upisnog lista: K-894
KNJIŽNICA KOMERCIJALNE I TRGOVAČKE ŠKOLE BJELOVAR
Adresa: POLJANA DR. FRANJE TUĐMANA 9, Bjelovar 43000
Broj upisnog lista: K-60/2
Osnivač: BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA MEDICINSKE ŠKOLE BJELOVAR
Adresa: POLJANA DR. FRANJE TUĐMANA 8, Bjelovar 43000
Broj upisnog lista: K-1585
Osnivač: BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA IV. OŠ BJELOVAR
Adresa: POLJANA DR. FRANJE TUĐMANA 1, Bjelovar 43000
Broj upisnog lista: K-36/2
Osnivač: GRAD BJELOVAR
KNJIŽNICA VELEUČILIŠTA U BJELOVARU
Adresa: ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA 1B , Bjelovar 43000
Broj upisnog lista: K-1638
NARODNA KNJIŽNICA BLATO
Adresa: 1. ULICA 25/3, Blato 20271
Broj upisnog lista: K-264/2
Osnivač: OPĆINA BLATO
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE BLATO
Adresa: 1.ULICA 25/2, Blato 20271
Broj upisnog lista: K-322/2
Osnivač: DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ BLATO
Adresa: 1. ULICA BR 25/II, Blato 20271
Broj upisnog lista: K-309/2
Osnivač: DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ KOMAREVO
Adresa: KOMAREVO GORNJE 181 A, Blinjski Kut 44211
Broj upisnog lista: K-509
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA KOMAREVO
KNJIŽNICA OŠ BOBOTA
Adresa: MITROVIĆEVA 8, Bobota 32225
Broj upisnog lista: K-1515
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ MALINSKA-DUBAŠNICA
Adresa: STIPKINO 7, Bogovići 51511
Broj upisnog lista: K-1644
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA MALINSKA-DUBAŠNICA
OPĆINSKA KNJIŽNICA "HRVATSKA ČITAONICA" BOL
Adresa: PORAT BOLSKIH POMORACA BB, Bol 21420
Broj upisnog lista: K-467
Osnivač: OPĆINA BOL
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE "BOL“
Adresa: RUDINA 1, Bol 21420
Broj upisnog lista: K-1405
Osnivač: SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ BOL
Adresa: RUDINA 1, Bol 21420
Broj upisnog lista: K-832/1
Osnivač: SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ BOROVO
Adresa: , Borovo 32227
Broj upisnog lista: K-1481
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ FRA BERNARDINA TOME LEAKOVIĆA
Adresa: BRAĆE RADIĆA 38A, Bošnjaci 32275
Broj upisnog lista: K-1485/2
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ BRAĆE RADIĆ
Adresa: , Botinec 10020
Broj upisnog lista: K-1130
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ "STJEPAN RADIĆ"
Adresa: DOMAĆINSKA 1, Božjakovina 10370
Broj upisnog lista: K-722/1
Osnivač: ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ MILANA LANGA BREGANA
Adresa: LANGOVA 2, Bregana 10432
Broj upisnog lista: K-692/1
Osnivač: GRAD SAMOBOR
KNJIŽNICA CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE OMLADINE LUG
Adresa: KNEZA ZDESLAVA 2, Bregana 10432
Broj upisnog lista: K-469
Osnivač: MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI
KNJIŽNICA OŠ DR. FRANJE TUĐMANA
Adresa: , Brela 21322
Broj upisnog lista: K-1363/2
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "D. LERMANA"
Adresa: , Brestovac 34322
Broj upisnog lista: K-338
KNJIŽNICA OŠ STJEPANA RADIĆA
Adresa: , Brestovec Orehovički 49228
Broj upisnog lista: K-384
Osnivač: OŠ STJEPANA RADIĆA
KNJIŽNICA OŠ IVANA BRNJIKA SLOVAKA, JELISAVAC
Adresa: JELISAVAC, Breznica Našička 31225
Broj upisnog lista: K-204/2
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ BREZNIČKI HUM
Adresa: BREZNIČKI HUM 14, Breznički Hum 42225
Broj upisnog lista: K-94/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ BREZOVICA
Adresa: BREZOVIČKA CESTA 98 A , Brezovica 10257
Broj upisnog lista: K-1131
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ DR. JOSIPA PANČIĆA BRIBIR
Adresa: KIČERI BB, Bribir 51253
Broj upisnog lista: K-968/1
Osnivač: PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA BRIBIR
Adresa: BRIBIR 31, Bribir 51253
Broj upisnog lista: K-938/2
Osnivač: OPĆINA VINODOLSKA
KNJIŽNICA OŠ LUKE PERKOVIĆA BRINJE
Adresa: , Brinje 53260
Broj upisnog lista: K-249
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ BROD MORAVICE
Adresa: ŠKOLSKA 3 , Brod Moravice 51312
Broj upisnog lista: K-957/1
Osnivač: PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA
Adresa: KRALJA TOMISLAVA 12 A, Brod na Kupi 51301
Broj upisnog lista: K-981
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA BRODSKI STUPNIK
Adresa: STJEPANA RADIĆA 117, Brodski Stupnik 35253
Broj upisnog lista: K-593
Osnivač: OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE BRODSKI STUPNIK
KNJIŽNICA OŠ BRŠADIN
Adresa: DUJE ZAHARIĆA 1, Bršadin 32222
Broj upisnog lista: K-1546/2
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "V. NAZOR"
Adresa: BUDINŠČINA 18C, Budinščina 49284
Broj upisnog lista: K-378
KNJIŽNICA OŠ BUDROVCI
Adresa: GUPČEV TRG 8, Budrovci 31400
Broj upisnog lista: K-181/1
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA BUDROVCI
KNJIŽNICA OŠ MATE BALOTE BUJE
Adresa: , Buje 52460
Broj upisnog lista: K-1321/2
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA TOŠ „EDMONDO DE AMICIS“
Adresa: ŠKOLSKI BRIJEG 3, Buje 52460
Broj upisnog lista: K-1254/1
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE "VLADIMIR GORTAN" BUJE
Adresa: ŠKOLSKI BRIJEG 1, Buje 52460
Broj upisnog lista: K-1313/1
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA TSŠ-SMSI „LEONARDO DA VINCI“ BUJE-BUIE
Adresa: ŠKOLSKI BRIJEG 1, Buje 52460
Broj upisnog lista: K-1282/1
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA GOSPODARSKE ŠKOLE INSTITUTO PROFESSIONALE
Adresa: ŠKOLSKI BRIJEG 1, Buje 52460
Broj upisnog lista: K-1645
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
POU BUJE – GRADSKA KNJIŽNICA
Adresa: TRG JOSIPA BROZA TITA 6, Buje 52460
Broj upisnog lista: K-300/1
Osnivač: GRAD BUJE
NARODNA KNJIŽNICA BUZET
Adresa: 2. ISTARSKE BRIGADE 2, Buzet 52420
Broj upisnog lista: K-301/2
Osnivač: GRAD BUZET
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE BUZET
Adresa: ANTONA CEROVCA TONIĆA 7, Buzet 52420
Broj upisnog lista: K-1323/1
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "VAZMOSLAV GRŽALJA" BUZET
Adresa: , Buzet 52420
Broj upisnog lista: K-1264
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ CAVTAT
Adresa: S. RADIĆA 3, Cavtat 20210
Broj upisnog lista: K-284/3
Osnivač: DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA, DUBROVNIK
KNJIŽNICA OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ - CERNA
Adresa: ŠETALIŠTE DR. FRANJE TUĐMANA 3, Cerna 32272
Broj upisnog lista: K-1533/2
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "MATIJA GUBEC"
Adresa: ŠKOLSKA 20, Cernik 35404
Broj upisnog lista: K-628
KNJIŽNICA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U CERNIKU
Adresa: POTOČNA 4, Cernik 35404
Broj upisnog lista: K-1553
Osnivač: HRVATSKA FRANJEVAČKA PROVINCIJA SV. ĆIRILA I METODA
KNJIŽNICA OŠ CESTICA
Adresa: DRAVSKA 2, Cestica 42208
Broj upisnog lista: K-97/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ CETINGRAD
Adresa: I. F. CETINSKOG 11, Cetingrad 47222
Broj upisnog lista: K-1456
Osnivač: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ I. G. KOVAČIĆA
Adresa: , Cista Velika 21244
Broj upisnog lista: K-842/2
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ FRANE PETRIĆA, CRES
Adresa: ŠETALIŠTE XX TRAVNJA 56, Cres 51557
Broj upisnog lista: K-986
Osnivač: RH, MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA CRESKOG MUZEJA
Adresa: PALAČA ARSEN, RIBARSKA ULICA 7, Cres 51557
Broj upisnog lista: K-922
Osnivač: GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA FRANE PETRIĆA
Adresa: TRG SV. FRANE 8, Cres 51557
Broj upisnog lista: K-941/7
Osnivač: GRAD CRES
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE DR. ANTUNA BARCA, CRIKVENICA
Adresa: ZIDARSKA 4, Crikvenica 51260
Broj upisnog lista: K-1022
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ VLADIMIRA NAZORA CRIKVENICA
Adresa: VINODOLSKA BB, Crikvenica 51260
Broj upisnog lista: K-952/1
Osnivač: GRAD CRIKVENICA
KNJIŽNICA OŠ ZVONKA CARA CRIKVENICA
Adresa: KOTORSKA BB, Crikvenica 51260
Broj upisnog lista: K-978/1
Osnivač: GRAD CRIKVENICA
GRADSKA KNJIŽNICA CRIKVENICA
Adresa: STROSSMAYEROVO ŠETALIŠTE 22, Crikvenica 51260
Broj upisnog lista: K-939/3
Osnivač: GRAD CRIKVENICA
KNJIŽNICA OŠ "PETAR ZRINSKI"
Adresa: NARODNOG OSLOBOĐENJA 5 , Čabar 51306
Broj upisnog lista: K-976/1
Osnivač: PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE "VLADIMIR NAZOR", ČABAR
Adresa: NARODNOG OSLOBOĐENJA 5, Čabar 51306
Broj upisnog lista: K-1027/1
Osnivač: PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
NARODNA KNJIŽNICA "IVAN ŽAGAR" ČABAR
Adresa: NARODNOG OSLOBOĐENJA 2, Čabar 51306
Broj upisnog lista: K-1338/3
Osnivač: GRAD ČABAR
KNJIŽNICA OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, ČAČINCI
Adresa: TRG KARDINALA FRANJE KUHARIĆA 3, Čačinci 33514
Broj upisnog lista: K-550/2
Osnivač: VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "DAVORIN TRSTENJAK", ČAĐAVICA
Adresa: KOLODVORSKA 1, Čađavica 33523
Broj upisnog lista: K-543/3
Osnivač: VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ STJEPANA RADIĆA ČAGLIN
Adresa: , Čaglin 34350
Broj upisnog lista: K-344
KNJIŽNICA OŠ ČAKOVCI
Adresa: , Čakovci 32238
Broj upisnog lista: K-1479/2
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA TIOŠ – A
Adresa: ŠPORTSKA 5, Čakovec 40000
Broj upisnog lista: K-562/1
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC
Adresa: IVANA PL. ZAJCA 26, Čakovec 40000
Broj upisnog lista: K-563/2
Osnivač: GRAD ČAKOVEC
KNJIŽNICA I ČITAONICA EKONOMSKE I TURISTIČKE ŠKOLE ČAKOVEC
Adresa: VLADIMIRA NAZORA 36, Čakovec 40000
Broj upisnog lista: K-564/1
Osnivač: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA
KNJIŽNICA GIMNAZIJE ČAKOVEC
Adresa: VLADIMIRA NAZORA 34, Čakovec 40000
Broj upisnog lista: K-565/1
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA GOSPODARSKE ŠKOLE ČAKOVEC
Adresa: VLADIMIRA NAZORA 38, Čakovec 40000
Broj upisnog lista: K-566/1
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA I. OŠ ČAKOVEC
Adresa: ULICA KRALJA TOMISLAVA 43, Čakovec 40000
Broj upisnog lista: K-567/1
Osnivač: GRAD ČAKOVEC
KNJIŽNICA II. OŠ ČAKOVEC
Adresa: TRG PAPE IVANA PAVLA II., Čakovec 40000
Broj upisnog lista: K-568/1
Osnivač: II. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC
KNJIŽNICA III. OŠ ČAKOVEC
Adresa: IVANA PL. ZAJCA 24, Čakovec 40000
Broj upisnog lista: K-569/1
Osnivač: GRAD ČAKOVEC
KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC
Adresa: TRG REPUBLIKE 4, Čakovec 40000
Broj upisnog lista: K-570/2
Osnivač: GRAD ČAKOVEC
KNJIŽNICA GRADITELJSKE ŠKOLE ČAKOVEC
Adresa: ŠPORTSKA 1, Čakovec 40000
Broj upisnog lista: K-558/1
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U ČAKOVCU
Adresa: FRANJEVAČKI TRG 1, Čakovec 40000
Broj upisnog lista: K-1555
Osnivač: HRVATSKA FRANJEVAČKA PROVINCIJA SV. ĆIRILA I METODA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE ČAKOVEC
Adresa: JAKOVA GOTOVCA 2, Čakovec 40000
Broj upisnog lista: K-1596
Osnivač: SAVEZ BAPTISTIČKIH CRKAVA RH, RADIĆEVA 30, ZAGREB I BAPTISTIČKA CRKVA S PASTORALNIM CENTROM U ČAKOVCU, ČAKOVEC
KNJIŽNICA OSNOVNE ŠKOLE KURŠANEC
Adresa: GLAVNA 15, Čakovec 40000
Broj upisnog lista: K-1352/1
Osnivač: GRAD ČAKOVEC
KNJIŽNICA OŠ "ČAVLE"
Adresa: , Čavle 51219
Broj upisnog lista: K-987/1
Osnivač: PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA SLAVKA KOLARA ČAZMA
Adresa: ALOJZA VULINCA 3, Čazma 43240
Broj upisnog lista: K-30/2
Osnivač: GRAD ČAZMA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE ČAZMA
Adresa: , Čazma 43240
Broj upisnog lista: K-64/1
Osnivač: BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ ČAZMA
Adresa: A. VULINCA 22, Čazma 43240
Broj upisnog lista: K-43/3
Osnivač: BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ ČEMINAC
Adresa: KOLODVORSKA 48, Čeminac 31325
Broj upisnog lista: K-208/2
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA ČEMINAC
KNJIŽNICA OŠ VLADIMIR NAZOR
Adresa: KALNIČKA 17, Čepin 31431
Broj upisnog lista: K-172/2
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA CENTRA ZA KULTURU ČEPIN
Adresa: KRALJA ZVONIMIRA 96, Čepin 31431
Broj upisnog lista: K-130/1
Osnivač: OPĆINA ČEPIN
KNJIŽNICA OŠ MIROSLAVA KRLEŽE
Adresa: KRALJA ZVONIMIRA 100 , Čepin 31431
Broj upisnog lista: K-171/1
Osnivač: OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "DALJ"
Adresa: ZAGREBAČKA BB, Dalj 31226
Broj upisnog lista: K-218/1
Osnivač: OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
NARODNA KNJIŽNICA DALJ
Adresa: BANA J. JELAČIĆA 12, Dalj 31226
Broj upisnog lista: K-927/1
Osnivač: OPĆINA ERDUT
KNJIŽNICA OŠ "DARDA", ČEMINAC
Adresa: ŠKOLSKA 9, Darda 31326
Broj upisnog lista: K-209/1
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA "DARDA"
KNIŽNICA "FRANTE BURIANA"
Adresa: MASARYKOVA 5, Daruvar 43500
Broj upisnog lista: K-32
Osnivač: ČEŠKA BESEDA DARUVAR
KNJIŽNICA TEHNIČKE ŠKOLE DARUVAR
Adresa: GUNDULIĆEV A 14, Daruvar 43500
Broj upisnog lista: K-65/1
Osnivač: BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ VLADIMIRA NAZORA DARUVAR
Adresa: GAJEVA 24, Daruvar 43500
Broj upisnog lista: K-46/1
Osnivač: BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA ČEŠKE OSNOVNE ŠKOLE JANA AMOSA KOMENSKOG DARUVAR
Adresa: MASARYKOVA 5, Daruvar 43500
Broj upisnog lista: K-47/2
Osnivač: BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVAR
Adresa: RADIĆEVA 5, Daruvar 43500
Broj upisnog lista: K-28/1
Osnivač: GRAD DARUVAR
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE DARUVAR
Adresa: GUNDULIĆEVA 14, Daruvar 43500
Broj upisnog lista: K-1248
Osnivač: BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ" DAVOR
Adresa: , Davor 35425
Broj upisnog lista: K-629
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA "MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ" DAVOR
KNJIŽNICA OŠ DOMAŠINEC
Adresa: M. KOVAČA 1, Dekanovec 40318
Broj upisnog lista: K-576/1
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA DELNICE
Adresa: ŠETALIŠTE IVANA GORANA KOVAČIĆA 2, Delnice 51300
Broj upisnog lista: K-971/1
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA DELNICE
Adresa: ULICA ANTE STARČEVIĆA 10, Delnice 51300
Broj upisnog lista: K-932/2
Osnivač: GRAD DELNICE
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE, DELNICE
Adresa: LUJZINSKA CESTA 42, Delnice 51300
Broj upisnog lista: K-1026/1
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
OŠ "ĐURO PREJAC" DESINIĆ
Adresa: RATKAJEVA 8, Desinić 49216
Broj upisnog lista: K-390
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO PREJAC"
KNJIŽNICA OŠ DEŽANOVAC
Adresa: DEŽANOVAC 285, Dežanovac 43506
Broj upisnog lista: K-48/2
Osnivač: BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ ANTE STARČEVIĆA DICMO
Adresa: KRAJ 42, Dicmo 21232
Broj upisnog lista: K-659/3
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "PRIMORJE" SMOKOVLJANI
Adresa: , Doli 20231
Broj upisnog lista: K-292/2
Osnivač: DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ BISTRA
Adresa: BISTRANSKA 30, Donja Bistra 10298
Broj upisnog lista: K-730
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA BISTRA
OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA
Adresa: BISTRANSKA 98, POLJANICA BISTRANSKA, Donja Bistra 10298
Broj upisnog lista: K-1611
Osnivač: OPĆINA BISTRA
KNJIŽNICA OŠ DONJA DUBRAVA
Adresa: KRBULJA 21, Donja Dubrava 40328
Broj upisnog lista: K-581/1
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ PUŠĆA
Adresa: , Donja Pušća 10294
Broj upisnog lista: K-727/1
Osnivač: GRAD ZAPREŠIĆ
KNJIŽNICA OŠ DONJA STUBICA
Adresa: TOPLIČKA C. 27, Donja Stubica 49240
Broj upisnog lista: K-400
Osnivač: OŠ D. STUBICA
KNJIŽNICA DONJA STUBICA
Adresa: NOVA ULICA 1, Donja Stubica 49240
Broj upisnog lista: K-371/1
Osnivač: GRAD DONJA STUBICA
KNJIŽNICA OŠ IZIDORA POLJAKA VIŠNJICA
Adresa: DONJA VIŠNJICA 156, Donja Višnjica 42255
Broj upisnog lista: K-83/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, DONJA VOĆA
Adresa: , Donja Voća 42245
Broj upisnog lista: K-86/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG
Adresa: DRAGUTINA STRAŽIMIRA 24, Donja Zelina 10382
Broj upisnog lista: K-687
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPOTA
KNJIŽNICA OŠ PODRUTE
Adresa: DONJE MAKOJIŠĆE 115 , Donje Makojišće 42220
Broj upisnog lista: K-95/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "VIKTOR CAR EMIN"
Adresa: , Donji Andrijevci 35214
Broj upisnog lista: K-616
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ HODOŠAN
Adresa: BRAĆE RADIĆA 2/A, Donji Kraljevec 40320
Broj upisnog lista: K-561/1
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ DONJI KRALJEVEC
Adresa: ČAKOVEČKA 7, Donji Kraljevec 40320
Broj upisnog lista: K-1458
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ KATARINA ZRINSKA MEČENČANI
Adresa: MEČENČANI BB, Donji Kukuruzari 44431
Broj upisnog lista: K-1440
Osnivač: SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ DONJI LAPAC
Adresa: HRVATSKIH BRANITELJA 18, Donji Lapac 53250
Broj upisnog lista: K-250
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
NARODNA KNJIŽNICA "PETAR PRERADOVIĆ"
Adresa: STOJANA MATIĆA 10, Donji Lapac 53250
Broj upisnog lista: K-909
Osnivač: OPĆINSKO VIJEĆE DONJI LAPAC
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE DONJI MIHOLJAC
Adresa: VUKOVARSKA 84, Donji Miholjac 31540
Broj upisnog lista: K-240/3
Osnivač: OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ AUGUST HARAMBAŠIĆ DONJI MIHOLJAC
Adresa: PRILAZ STADIONU 1, Donji Miholjac 31540
Broj upisnog lista: K-178/3
Osnivač: OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
NARODNA KNJIŽNICA GRADA DONJEG MIHOLJCA
Adresa: TRG A. STARČEVIĆA 22, Donji Miholjac 31540
Broj upisnog lista: K-132/3
Osnivač: GRAD DONJI MIHOLJAC
KNJIŽNICA OSNOVNE ŠKOLE BRAĆE RADIĆA
Adresa: VRBA I 11, BRAČEVIĆ, Donji Muć 21203
Broj upisnog lista: K-839/4
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ KNEZA BRANIMIRA
Adresa: DONJI MUĆ 218, Donji Muć 21203
Broj upisnog lista: K-674/3
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "IVAN LEKO" PROLOŽAC
Adresa: , Donji Proložac 21264
Broj upisnog lista: K-587/2
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ DRAGALIĆ
Adresa: , Dragalić 35428
Broj upisnog lista: K-606
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA DRAGALIĆ
KNJIŽNICA OŠ DRAGANIĆI
Adresa: DRAGANIĆI 35, Draganić 47201
Broj upisnog lista: K-456/1
Osnivač: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ DRAŠKOVEC
Adresa: DRAŠKOVIĆEVA 47, Draškovec 40325
Broj upisnog lista: K-560/1
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA DRAŠKOVEC
KNJIŽNICA OŠ "DRAŽ"
Adresa: IVE LOLE RIBARA 1 , Draž 31305
Broj upisnog lista: K-210/1
Osnivač: OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "JELENJE – DRAŽICE"
Adresa: ŠKOLSKA 53, Dražice 51218
Broj upisnog lista: K-997/1
Osnivač: PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "IVAN MEŠTROVIĆ" DRENOVCI
Adresa: ISTREV 2, Drenovci 32257
Broj upisnog lista: K-1475/2
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKA NARODNA KNJIŽNICA DRENOVCI
Adresa: BRAĆE RADIĆ 2, Drenovci 32257
Broj upisnog lista: K-929/2
Osnivač: OPĆINA DRENOVCI
KNJIŽNICA OŠ DRENJE
Adresa: , Drenje 31418
Broj upisnog lista: K-185/2
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
NARODNA KNJIŽNICA DRNIŠ
Adresa: KRALJA ZVONIMIRA 8 , Drniš 22320
Broj upisnog lista: K-1250
Osnivač: GRAD DRNIŠ
KNJIŽNICA OŠ FRAN KONCELAK DRNJE
Adresa: PEMIJA 72, Drnje 48322
Broj upisnog lista: K-22/2
Osnivač: KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ DUBRAVA
Adresa: SV. MARGARETE 15, Dubrava 10342
Broj upisnog lista: K-736/1
Osnivač: ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA GIMNAZIJE DUBROVNIK
Adresa: FRANA SUPILA 3, Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-311/2
Osnivač: DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA TURISTIČKE I UGOSTITELJSKE ŠKOLE DUBROVNIK
Adresa: ŽUPSKA 2, Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-312/2
Osnivač: DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
ŠKOLSKA KNJIŽNICA EKONOMSKE I TRGOVAČKE ŠKOLE
Adresa: IVA VOJNOVIĆA 14 , Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-313/2
Osnivač: DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA ĐAČKOG DOMA
Adresa: SV. KRIŽA 8 , Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-314
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA ŽENSKOG ĐAČKOG DOMA
Adresa: DR. A. STARČEVIĆA 27, Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-315/1
Osnivač: DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA POMORSKO – TEHNIČKE ŠKOLE
Adresa: ŠETALIŠTE KRALJA ZVONIMIRA 4, Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-316/2
Osnivač: DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA ŽENSKOG UČENIČKOG DOMA SV. MARIJE KRUCIFIKSE
Adresa: IVANA KUKULJEVIĆA 15, Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-1325
Osnivač: PROVINCIJALAT SLUŽBENICA MILOSRĐA
CENTAR ZA TURISTIČKU DOKUMENTACIJU I INFORMACIJU
Adresa: LAPADSKA OBALA 7, Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-1328
Osnivač: RADNI ODBOR ZA UNAPREĐENJE TURIZMA NA JADRANU, SUŠAK
KNJIŽNICA MEDICINSKE ŠKOLE DUBROVNIK
Adresa: BALTAZARA BOGIŠIĆA 10, Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-321/2
Osnivač: DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA NOTOTEKA UMJETNIČKE ŠKOLE LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIk
Adresa: STROSSMAYEROVA 3, Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-320
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA RH
KNJIŽNICA OBRTNIČKE ŠKOLE DUBROVNIK
Adresa: IVA VOJNOVIĆA 12, Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-324/2
Osnivač: DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ IVANA GUNDULIĆA
Adresa: SUSTJEPANSKA 4, Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-282/2
Osnivač: GRAD DUBROVNIK
BIBLIOTEKA REZIDENCIJE DRUŽBE ISUSOVE
Adresa: POLJANA RUĐERA BOŠKOVIĆA 6, Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-275
Osnivač: REZIDENCIJA DRUŽBE ISUSOVE
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, POSLIJEDIPLOMSKO SREDIŠTE DUBROVNIK, KNJIŽNICA
Adresa: DON FRANA BULIĆA 4, Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-269/1
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
KNJIŽNICA BISKUPIJSKE KLASIČNE GIMNAZIJE RUĐERA BOŠKOVIĆA S PRAVOM JAVNOSTI
Adresa: POLJANA RUĐERA BOŠKOVIĆA 6 P.P. 10, Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-326/1
Osnivač: DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SAMOSTANA MALE BRAĆE
Adresa: PLACA 2 , Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-878/1
KNJIŽNICA BIOLOŠKOG ZAVODA DUBROVNIK
Adresa: PP 39, Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-879
KNJIŽNICA OPĆE BOLNICE DUBROVNIK
Adresa: DR. ROKA MIŠETIĆA BB , Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-272
Osnivač: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
KNJIŽNICA OŠ LAPAD
Adresa: OD BATALE 14 , Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-279/3
Osnivač: GRAD DUBROVNIK
KNJIŽNICA OŠ MARINA DRŽIĆA – DUBROVNIK
Adresa: , Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-281/2
Osnivač: GRAD DUBROVNIK
KNJIŽNICA DOMINIKANSKOG SAMOSTANA DUBROVNIK
Adresa: SV. DOMINIKA 4, Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-923
KNJIŽNICA ZAVODA ZA POVIJESNE ZNANOSTI HAZU U DUBROVNIKU
Adresa: LAPADSKA OBALA 6, Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-268
Osnivač: MINISTARSTVO ZNANOSTI
SVEUČILIŠTE U SPLITU FAKULTET ZA TURIZAM I VANJSKU TRGOVINU , KNJIŽNICA
Adresa: LAPADSKA OBALA 7, Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-270
Osnivač: SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET ZA TURIZAM I VANJSKU TRGOVINU
KNJIŽNICA UMJETNIČKE GALERIJE DUBROVNIK
Adresa: F. SUPILA 23, Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-273/2
Osnivač: GRAD DUBROVNIK
VELEUČILIŠNA KNJIŽNICA
Adresa: ĆIRA CARIĆA 4, Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-271
SPECIJALNA KNJIŽNICA DUBROVAČKIH MUZEJA
Adresa: KNEŽEV DVOR, Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-274
Osnivač: GRAD DUBROVNIK
KNJIŽNICA DRŽAVNOG ARHIVA U DUBROVNIKU
Adresa: ULICA SV. DOMINIKA 1, Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-276
KNJIŽNICA MUZEJA IKONA S.P.C.O. DUBROVNIK
Adresa: OD PUČA 8, Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-277
KNJIŽNICA OŠ MARINA GETALDIĆA
Adresa: FRANE SUPILA 3, Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-278/3
Osnivač: GRAD DUBROVNIK
KNJIŽNICA DOMA MARINA DRŽIĆA
Adresa: ŠIROKA 7, Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-1605
Osnivač: GRAD DUBROVNIK
DUBROVAČKE KNJIŽNICE DUBROVNIK
Adresa: CVIJETE ZUZORIĆ 4, Dubrovnik 20000
Broj upisnog lista: K-261/4
Osnivač: GRAD DUBROVNIK
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DUGA RESA
Adresa: KASAR 19, Duga Resa 47250
Broj upisnog lista: K-460/1
Osnivač: GRAD DUGA RESA
KNJIŽNICA OŠ „IVAN GORAN KOVAČIĆ“
Adresa: ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆA 8, Duga Resa 47250
Broj upisnog lista: K-451/1
Osnivač: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE DUGA RESA
Adresa: JOZEFINSKA 27, Duga Resa 47250
Broj upisnog lista: K-432/1
Osnivač: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "VLADIMIR NAZOR"
Adresa: JOZEFINSKA CESTA 85, Duga Resa 47250
Broj upisnog lista: K-420/1
Osnivač: ŽUPANIJA KARLOVAČKA
NARODNA KNJIŽNICA DUGI RAT
Adresa: TRG KRALJA TOMISLAVA 9, Dugi Rat 21315
Broj upisnog lista: K-1351/1
Osnivač: OPĆINA DUGI RAT
KNJIŽNICA OŠ "JESENICE"
Adresa: ĐAČKI PUT 10, Dugi Rat 21315
Broj upisnog lista: K-888/2
Osnivač: SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA DUGO SELO
Adresa: JOSIPA ZORIĆA 17, Dugo Selo 10370
Broj upisnog lista: K-720/1
Osnivač: GRAD DUGO SELO
KNJIŽNICA OŠ DUGO SELO
Adresa: JOSIPA ZORIĆA 86, Dugo Selo 10370
Broj upisnog lista: K-721
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ DUGOPOLJE
Adresa: STEPINČEVA 4, Dugopolje 21204
Broj upisnog lista: K-661/3
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
NARODNA KNJIŽNICA U DUGOPOLJU
Adresa: TRG FRANJE TUĐMANA 1, Dugopolje 21204
Broj upisnog lista: K-1464/5
Osnivač: OPĆINA DUGOPOLJE
KNJIŽNICA I ČITAONICA DVOR
Adresa: TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 9, Dvor 44440
Broj upisnog lista: K-1432
Osnivač: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DVOR
KNJIŽNICA OŠ DVOR
Adresa: A .B .BUŠIĆA 5, Dvor 44440
Broj upisnog lista: K-498
Osnivač: OŠ DVOR
KNJIŽNICA SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE BRAĆE RADIĆA ĐAKOVO
Adresa: VIJENAC K. A. STEPINCA 11, Đakovo 31400
Broj upisnog lista: K-237/1
Osnivač: ŽUPANIJA OSJEČKO – BARANJSKA
KNJIŽNICA GIMNAZIJE A.G. MATOŠA ĐAKOVO
Adresa: VIJ.K. A. STEPINCA 11, Đakovo 31400
Broj upisnog lista: K-236/1
Osnivač: OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE ANTUNA HORVATA, ĐAKOVO
Adresa: VIJENAC KARDINALA A. STEPINCA 11 , Đakovo 31400
Broj upisnog lista: K-238/1
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ JOSIPA ANTUNA ĆOLNIĆA
Adresa: , Đakovo 31400
Broj upisnog lista: K-183/1
Osnivač: OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ĐAKOVO
Adresa: KRALJA TOMISLAVA 13 , Đakovo 31400
Broj upisnog lista: K-134/4
Osnivač: GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐAKOVA
KNJIŽNICA OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ
Adresa: , Đakovo 31400
Broj upisnog lista: K-182/2
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ VLADIMIR NAZOR ĐAKOVO
Adresa: KRALJA TOMISLAVA 18, Đakovo 31400
Broj upisnog lista: K-184/2
Osnivač: OSJEČKO – BARANJSKA
SREDIŠNJA NADBISKUPIJSKA I FAKULTETSKA KNJIŽNICA (SKRAĆENO: SNFK)
Adresa: PETRA PRERADOVIĆA 17, Đakovo 31400
Broj upisnog lista: K-153/2
Osnivač: ĐAKOVAČKO-OSJEČKA NADBISKUPIJA I SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
KNJIŽNICA OŠ U ĐULOVCU
Adresa: , Đulovac 43532
Broj upisnog lista: K-49/3
Osnivač: BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE JOSIPA KOZARCA ĐURĐENOVAC
Adresa: TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 4, Đurđenovac 31511
Broj upisnog lista: K-242/1
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERA ĐURĐENOVAC
Adresa: KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA BB, Đurđenovac 31511
Broj upisnog lista: K-202/2
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ĐURĐENOVAC
Adresa: TRG DR. FRANJE TUĐMANA 3, Đurđenovac 31511
Broj upisnog lista: K-131/2
Osnivač: OPČINA ĐURĐENOVAC
KNJIŽNICA OŠ GRGURA KARLOVČANA
Adresa: , Đurđevac 48350
Broj upisnog lista: K-14/2
Osnivač: KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA STRUKOVNE ŠKOLE ĐURĐEVAC
Adresa: , Đurđevac 48350
Broj upisnog lista: K-3
Osnivač: RH MINISTARSTVO
GRADSKA KNJIŽNICA ĐURĐEVAC
Adresa: , Đurđevac 48350
Broj upisnog lista: K-25/6
Osnivač: GRAD ĐURĐEVAC
KNJIŽNICA OŠ ĐURMANEC
Adresa: , Đurmanec 49225
Broj upisnog lista: K-391
Osnivač: MINISTARSTVO RH
KNJIŽNICA OŠ "ERNESTINOVO"
Adresa: ŠKOLSKA 1, Ernestinovo 31215
Broj upisnog lista: K-219/2
Osnivač: OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ FAŽANA
Adresa: PULJSKA CESTA 9, Fažana 52212
Broj upisnog lista: K-1301/1
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ FERDINANDOVAC
Adresa: DRAVSKA 66, Ferdinandovac 48356
Broj upisnog lista: K-13/1
Osnivač: KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ VLADIMIRA NAZORA
Adresa: TRG MATIJE GUPCA 9, Feričanci 31512
Broj upisnog lista: K-205/3
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ IVANKE TROHAR, FUŽINE
Adresa: BREG 124 A, Fužine 51322
Broj upisnog lista: K-992/1
KNJIŽNICA OŠ IVANA BURČULA
Adresa: , Galovac 23222
Broj upisnog lista: K-1035
KNJIŽNICA OŠ "VJEKOSLAV KLAIĆ"
Adresa: KRALJA TOMISLAVA 75, Garčin 35212
Broj upisnog lista: K-617
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "ĐURO SUDETA" GAREŠNICA
Adresa: VLADIMIRA NAZORA 3, Garešnica 43280
Broj upisnog lista: K-31/1
Osnivač: GRAD GAREŠNICA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE "AUGUST ŠENOA" GAREŠNICA
Adresa: KOLODVORSKA 6, Garešnica 43280
Broj upisnog lista: K-66/1
Osnivač: BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ GAREŠNICA
Adresa: KOLODVORSKA 4, Garešnica 43280
Broj upisnog lista: K-53/2
Osnivač: BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "1. LISTOPADA 1942.“, ČIŠLA
Adresa: , Gata 21253
Broj upisnog lista: K-1353
Osnivač: GRAD SPLIT
KNJIŽNICA OŠ GENERALSKI STOL
Adresa: GENERALSKI STOL 22 A, Generalski Stol 47262
Broj upisnog lista: K-457/1
Osnivač: OŠ GENERALSKI STOL
KNJIŽNICA OŠ GLINA
Adresa: , Glina 44400
Broj upisnog lista: K-494
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE GLINA
Adresa: FRANKOPANSKA 30, Glina 44400
Broj upisnog lista: K-488
Osnivač: SREDNJA ŠKOLA GLINA
KNJIŽNICA I ČITAONICA GLINA
Adresa: STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 10, Glina 44400
Broj upisnog lista: K-1431
Osnivač: GRADSKO VIJEĆE GLINA
KNJIŽNICA OŠ GOLA
Adresa: , Gola 48331
Broj upisnog lista: K-486
Osnivač: ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA
KNJIŽNICA OŠ "IVAN GORAN KOVAČIĆ", GORA
Adresa: , Gora 44250
Broj upisnog lista: K-503
Osnivač: SKUPŠTINA OPĆINE PETRINJA
KNJIŽNICA OŠ GORIČAN
Adresa: ŠKOLSKA 16, Goričan 40324
Broj upisnog lista: K-1449
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA I ČITAONICA GORIČAN
Adresa: TRG SVETOG LEONARDA 22, Goričan 40324
Broj upisnog lista: K-1571
Osnivač: OPĆINA GORIČAN
KNJIŽNICA OŠ GORJANI
Adresa: BOLOKAN 20 , Gorjani 31422
Broj upisnog lista: K-187/2
Osnivač: OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ SIDONIJE RUBIDO - ERDODY
Adresa: , Gornja Rijeka 48268
Broj upisnog lista: K-18
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
OPĆINSKA KNJIŽNICA SIDONIJE RUBIDO ERDÖDY, GORNJA RIJEKA
Adresa: TRG S.R.ERDÖDY 3, Gornja Rijeka 48268
Broj upisnog lista: K-1459/14
Osnivač: OPĆINA GORNJA RIJEKA
KNJIŽNICA OŠ MATIJE GUPCA
Adresa: , Gornja Stubica 49245
Broj upisnog lista: K-389
Osnivač: OŠ MATIJE GUPCA
KNJIŽNICA OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA GORNJE BAZJE
Adresa: GORNJE BAZJE 113, Gornje Bazje 33407
Broj upisnog lista: K-531/2
Osnivač: VIROVITIČKO – PODRAVSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ GORNJE JESENJE
Adresa: , Gornje Jesenje 49233
Broj upisnog lista: K-396
Osnivač: OŠ GORNJE JESENJE
NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA "GRIGOR VITEZ" GORNJI BOGIĆEVCI
Adresa: , Gornji Bogićevci 35429
Broj upisnog lista: K-1461/1
Osnivač: OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI
KNJIŽNICA OŠ "ANŽ FRANKOPAN", KOSINJ
Adresa: , Gornji Kosinj 53203
Broj upisnog lista: K-641
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ DR. JURE TURICA
Adresa: M. KRALJEVIĆA 15, Gospić 53000
Broj upisnog lista: K-640
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA GIMNAZIJE GOSPIĆ
Adresa: BUDAČKA 24 , Gospić 53000
Broj upisnog lista: K-251
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA STRUKOVNE ŠKOLE GOSPIĆ
Adresa: BUDAČKA 24, Gospić 53000
Broj upisnog lista: K-248
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA GOSPIĆ
Adresa: DR. FRANJE TUĐMANA 5, Gospić 53000
Broj upisnog lista: K-247/1
Osnivač: GRAD GOSPIĆ
KNJIŽNICA VELEUČILIŠTA „NIKOLA TESLA“ U GOSPIĆU
Adresa: ULICA BANA IVANA KARLOVIĆA 16, Gospić 53000
Broj upisnog lista: K-1634
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ JOSIPA BADALIĆA GRABERJE IVANIĆKO
Adresa: ZAGREBAČKA 11, Graberje Ivanićko 10313
Broj upisnog lista: K-678/1
Osnivač: ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE GRAČAC
Adresa: ŠKOLSKA 8, Gračac 23440
Broj upisnog lista: K-1637
Osnivač: ZADARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ NIKOLE TESLE, GRAČAC
Adresa: ŠKOLSKA 12, Gračac 23440
Broj upisnog lista: K-1033/2
Osnivač: ZADARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA I ČITAONICA GRAČAC
Adresa: NIKOLE TESLE 44, Gračac 23440
Broj upisnog lista: K-930/4
Osnivač: OPĆINA GRAČAC
OPĆINSKA KNJIŽNICA HRVATSKA SLOGA GRADAC
Adresa: STJEPANA RADIĆA 1, Gradac 21330
Broj upisnog lista: K-1087/3
Osnivač: OPĆINA GRADAC
KNJIŽNICA OŠ GRADAC
Adresa: KRALJA TOMISLAVA 2, Gradac 21330
Broj upisnog lista: K-1361/2
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ GRADEC
Adresa: GRADEC 75, Gradec 10345
Broj upisnog lista: K-737
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ GRADINA
Adresa: TRG KRALJA ZVONIMIRA 9, Gradina 33411
Broj upisnog lista: K-545/1
Osnivač: VIROVITIČKO – PODRAVSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ GRADIŠTE
Adresa: KOLODVORSKA BB, Gradište 32273
Broj upisnog lista: K-1504/1
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "GROHOTE"
Adresa: , Grohote 21430
Broj upisnog lista: K-656/3
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA GRUBIŠNO POLJE
Adresa: UL. HRVATSKIH BRANITELJA 20, Grubišno Polje 43290
Broj upisnog lista: K-58/1
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA GRUBIŠNO POLJE
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE BARTOLA KAŠIĆA GRUBIŠNO POLJE
Adresa: UL. BARTOLA KAŠIĆA BB, Grubišno Polje 43290
Broj upisnog lista: K-67/1
Osnivač: BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA „MATO LOVRAK“ GRUBIŠNO POLJE
Adresa: IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA 1 , Grubišno Polje 43290
Broj upisnog lista: K-29/2
Osnivač: GRAD GRUBIŠNO POLJE
KNJIŽNICA OŠ "GRUDA"
Adresa: , Gruda 20215
Broj upisnog lista: K-291/3
Osnivač: ŽUPANIJA DUBROVAČKO – NERETVANSKA
KNJIŽNICA OŠ AUGUSTA ŠENOE
Adresa: , Gundinci 35222
Broj upisnog lista: K-598
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ „ANTUN I STJEPAN RADIĆ“
Adresa: M. KRLEŽE 2, Gunja 32260
Broj upisnog lista: K-1498
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA
Adresa: VLADIMIRA NAZORA 113, Gunja 32260
Broj upisnog lista: K-1646
Osnivač: OPĆINA GUNJA
KNJIŽNICA I ČITAONICA GVOZD
Adresa: TRG FRANJE TUĐMANA 6, Gvozd 44410
Broj upisnog lista: K-738/1
Osnivač: OPĆINA GVOZD
KNJIŽNICA OŠ GVOZD
Adresa: , Gvozd 44410
Broj upisnog lista: K-497/2
Osnivač: SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ SLAVKA KOLARA
Adresa: BRAĆE PERT 2, Hercegovac 43284
Broj upisnog lista: K-54/2
Osnivač: BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
HRVATSKA KNJIŽNICA OPĆINE HERCEGOVAC
Adresa: MOSLAVAČKA 142, Hercegovac 43284
Broj upisnog lista: K-634/1
Osnivač: OPĆINA HERCEGOVAC
KNJIŽNICA OŠ "HRELJIN"
Adresa: HRELJIN 217, Hreljin 51226
Broj upisnog lista: K-994/1
Osnivač: PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ DINKA ŠIMUNOVIĆA, HRVACE
Adresa: HRVACE 225, Hrvace 21233
Broj upisnog lista: K-658/4
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA "IVO KOZARČANIN“ HRVATSKA DUBICA
Adresa: VJEKOSLAVA VENKA 3, Hrvatska Dubica 44450
Broj upisnog lista: K-1429
Osnivač: OPĆINA HRVATSKA DUBICA
KNJIŽNICA OŠ IVO KOZARČANIN
Adresa: T. BOGIĆA 2, Hrvatska Dubica 44450
Broj upisnog lista: K-500
Osnivač: OŠ IVO KOZARČANIN
KNJIŽNICA OŠ DAVORINA TRSTENJAKA
Adresa: ŠKOLSKA 9, Hrvatska Kostajnica 44430
Broj upisnog lista: K-499
Osnivač: OŠ DAVORINA TRSTENJAKA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE IVANA TRNSKOGA
Adresa: UL. HRVATSKIH BRANITELJA BB, Hrvatska Kostajnica 44430
Broj upisnog lista: K-484
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HRVATSKA KOSTAJNICA
Adresa: VLADIMIRA NAZORA 17, Hrvatska Kostajnica 44430
Broj upisnog lista: K-1430
Osnivač: GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI
Adresa: HUM 175, Hum na Sutli 49231
Broj upisnog lista: K-370/1
Osnivač: OPĆINA HUM NA SUTLI
KNJIŽNICA OŠ VIKTORA KOVAČIĆA
Adresa: HUM NA SUTLI 152/1, Hum na Sutli 49231
Broj upisnog lista: K-404
Osnivač: OŠ VIKTORA KOVAČIĆA
KNJIŽNICA OŠ HVAR
Adresa: KROZ BURAK 81, Hvar 21450
Broj upisnog lista: K-818/2
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE HVAR
Adresa: , Hvar 21450
Broj upisnog lista: K-819/2
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, SPLIT
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR
Adresa: , Hvar 21450
Broj upisnog lista: K-824/2
Osnivač: GRAD HVAR
KNJIŽNICA OŠ ILAČA-BANOVCI
Adresa: VLADIMIRA NAZORA 24, Ilača 32248
Broj upisnog lista: K-1522/1
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA I ČITAONICA SREDNJE ŠKOLE ILOK
Adresa: M. GUPCA 168, Ilok 32236
Broj upisnog lista: K-1529/1
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ JULIJA BENEŠIĆA, ILOK
Adresa: TRG SV. IVANA KAPISTRANA 1, Ilok 32236
Broj upisnog lista: K-1523/1
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U ILOKU
Adresa: TRG SV. IVANA KAPISTRANA 3, Ilok 32236
Broj upisnog lista: K-1560
Osnivač: HRVATSKA FRANJEVAČKA PROVINCIJA SV. ĆIRILA I METODA
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ILOK
Adresa: TRG NIKOLE ILOČKOG 2, Ilok 32236
Broj upisnog lista: K-1421
Osnivač: GRAD ILOK
KNJIŽNICA OŠ "STJEPAN RADIĆ" IMOTSKI
Adresa: , Imotski 21260
Broj upisnog lista: K-831/2
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA „DON MIHOVIL PAVLINOVIĆ“
Adresa: , Imotski 21260
Broj upisnog lista: K-1584
Osnivač: GRAD IMOTSKI
KNJIŽNICA SREDNJIH ŠKOLA U IMOTSKOM
Adresa: , Imotski 21260
Broj upisnog lista: K-1360
Osnivač: SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "GUSTAV KRKLEC"
Adresa: ULICA AKADEMIKA LADISLAVA ŠABANA 3, Ivanec 42240
Broj upisnog lista: K-74/3
Osnivač: GRAD IVANEC
KNJIŽNICA OŠ IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG IVANEC
Adresa: UL. AKADEMIKA LADISLAVA ŠABANA 17, Ivanec 42240
Broj upisnog lista: K-84/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE IVANEC
Adresa: EUGEA KUMIČIĆA 7 , Ivanec 42240
Broj upisnog lista: K-128/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA IVANIĆ-GRAD
Adresa: MOSLAVAČKA ULICA 11, Ivanić-Grad 10310
Broj upisnog lista: K-677/3
Osnivač: GRAD IVANIĆ-GRAD
KNJIŽNICA OŠ STJEPANA BASARIČEKA
Adresa: MILKE TRNINE BB, Ivanić-Grad 10310
Broj upisnog lista: K-679
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BASARIČEKA
KNJIŽNICA OŠ ĐURE DEŽELIĆA
Adresa: , Ivanić-Grad 10310
Broj upisnog lista: K-681
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE "IVAN ŠVEAR" IVANIĆ GRAD
Adresa: ŠKOLSKA 12, Ivanić-Grad 10310
Broj upisnog lista: K-684
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ „AUGUST CESAREC“, IVANKOVO
Adresa: TRG BANA JELAČIĆA 15, Ivankovo 32281
Broj upisnog lista: K-1528/1
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ IVANOVEC
Adresa: BANA JELAČIĆA BB, Ivanovec 40000
Broj upisnog lista: K-580/1
Osnivač: GRAD ČAKOVEC
KNJIŽNICA OŠ IVANSKA
Adresa: PETRA PRERADOVIĆA 2, Ivanska 43231
Broj upisnog lista: k-44/1
Osnivač: BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ JABUKOVAC
Adresa: JABUKOVAC 34, Jabukovac 44204
Broj upisnog lista: K-1438
Osnivač: SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "JAGODNJAK"
Adresa: BORISA KIDRIČA 57 , Jagodnjak 31324
Broj upisnog lista: K-211/1
Osnivač: OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ JAKOVLJE
Adresa: STUBIČKA CESTA 2, Jakovlje 10297
Broj upisnog lista: K-729
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ "MLADOST" JAKŠIĆ
Adresa: , Jakšić 34308
Broj upisnog lista: K-342
KNJIŽNICA OŠ "PETAR ZRINSKI", JALŽABET
Adresa: VARAŽDINSKA 19 A , Jalžabet 42203
Broj upisnog lista: K-98/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "JANJINA"
Adresa: , Janjina 20246
Broj upisnog lista: K-298/3
Osnivač: DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "MATIJA GUBEC" JARMINA
Adresa: J. J. STROSSMAYERA 1B, Jarmina 32280
Broj upisnog lista: K-1488/3
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ PETRA ZORANIĆA, JASENICE
Adresa: , Jasenice 23450
Broj upisnog lista: K-1050/1
Osnivač: ZADARSKA ŽUPANIJA
NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA JASENOVAC
Adresa: TRG KRALJA PETRA SVAČIĆA 10, Jasenovac 44324
Broj upisnog lista: K-1433
Osnivač: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JASENOVAC
KNJIŽNICA OŠ JASENOVAC
Adresa: BRAĆE RADIĆA 145, Jasenovac 44324
Broj upisnog lista: K-524
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC
NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA JASTREBARSKO
Adresa: FRANJE BREZARA 9, Jastrebarsko 10450
Broj upisnog lista: K-699
Osnivač: GRAD JASTREBARSKO
KNJIŽNICA OŠ "LJUBO BABIĆ"
Adresa: ANTE I DAVIDA STARČEVIĆA 16, Jastrebarsko 10450
Broj upisnog lista: K-703/1
Osnivač: ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE JASTREBARSKO
Adresa: VEĆESLAVA HOLJEVCA 11, Jastrebarsko 10450
Broj upisnog lista: K-704
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ JELSA
Adresa: , Jelsa 21465
Broj upisnog lista: K-820/2
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA JELSA
Adresa: TRG TOME GAMULINA BB, Jelsa 21465
Broj upisnog lista: K-827/3
Osnivač: OPĆINA JELSA
KNJIŽNICA OŠ „JOSIPDOL“
Adresa: KARLOVAČKA 17, Josipdol 47303
Broj upisnog lista: K-458/1
Osnivač: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ JOSIPOVAC
Adresa: OSJEČKA 77 A, Josipovac 31221
Broj upisnog lista: K-170/12
Osnivač: GRAD OSIJEK
KNJIŽNICA OŠ JOSIPA KOZARCA
Adresa: , Josipovac Punitovački 31424
Broj upisnog lista: K-188/2
Osnivač: OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "DRAGO GERVAIS" BREŠCA
Adresa: BREŠCA 1, Jurdani 51213
Broj upisnog lista: K-975
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
Web: https://www.posluh.hr/matulji
NARODNA KNJIŽNICA KALI
Adresa: , Kali 23272
Broj upisnog lista: K-1053/2
Osnivač: OPĆINA KALI
KNJIŽNICA OŠ PETRA STUDENCA
Adresa: , Kanfanar 52352
Broj upisnog lista: K-1263/1
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ MIRKA PEREŠA
Adresa: , Kapela 43203
Broj upisnog lista: K-38/2
Osnivač: BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ VILIMA KORAJCA
Adresa: , Kaptol 34334
Broj upisnog lista: K-341
Osnivač: RH
KNJIŽNICA OŠ KARLOBAG
Adresa: , Karlobag 53288
Broj upisnog lista: K-254
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ TURANJ
Adresa: TURANJ 18, Karlovac 47000
Broj upisnog lista: K-455/1
Osnivač: GRAD KARLOVAC
KNJIŽNICA UČENIČKOG DOMA KARLOVAC
Adresa: SAMOSTANSKA 2, Karlovac 47000
Broj upisnog lista: K-459/1
Osnivač: UČENIČKI DOM
KNJIŽNICA OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
Adresa: RADIĆEVA 31, Karlovac 47000
Broj upisnog lista: K-440/1
Osnivač: GRAD KARLOVAC
KNJIŽNICA OŠ BRAĆA SELJAN
Adresa: VLADIMIRA NAZORA 1, Karlovac 47000
Broj upisnog lista: K-445/1
Osnivač: GRAD KARLOVAC
KNJIŽNICA GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC
Adresa: AUGUSTA CESARCA 3, Karlovac 47000
Broj upisnog lista: K-446/1
Osnivač: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA MJEŠOVITE INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKE ŠKOLE
Adresa: DOMOBRANSKA 2, Karlovac 47000
Broj upisnog lista: K-438/1
Osnivač: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ GRABRIK
Adresa: MAKSIMILIJANA VRHOVCA BB, Karlovac 47000
Broj upisnog lista: K-436/1
Osnivač: GRAD KARLOVAC
KNJIŽNICA TEHNOLOŠKO - KEMIJSKE ŠKOLE
Adresa: STJEPANA MIHALIĆA 43, Karlovac 47000
Broj upisnog lista: K-421
KNJIŽNICA GIMNAZIJE KARLOVAC
Adresa: RAKOVAC 4, Karlovac 47000
Broj upisnog lista: K-423/1
Osnivač: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA TEHNIČKE ŠKOLE KARLOVAC
Adresa: LJUDEVITA JONKEA BB, Karlovac 47000
Broj upisnog lista: K-424/1
Osnivač: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA TRGOVAČKO - UGOSTITELJSKE ŠKOLE
Adresa: , Karlovac 47000
Broj upisnog lista: K-427/1
Osnivač: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA MEDICINSKE ŠKOLE
Adresa: , Karlovac 47000
Broj upisnog lista: K-433/1
Osnivač: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ DUBOVAC
Adresa: PRIMORSKA 9, Karlovac 47000
Broj upisnog lista: K-425/1
Osnivač: GRAD KARLOVAC
KNJIŽNICA OŠ ŠVARČA
Adresa: BAŠČINSKA CESTA BB, Karlovac 47000
Broj upisnog lista: K-435/1
Osnivač: GRAD KARLOVAC
KNJIŽNICA OŠ BANIJA
Adresa: GAJE PETROVIĆA 5, Karlovac 47000
Broj upisnog lista: K-429/1
Osnivač: GRAD KARLOVAC
KNJIŽNICA ŠUMARSKE I DRVODJELJSKE ŠKOLE
Adresa: VATROGASNA CESTA BB, Karlovac 47000
Broj upisnog lista: K-430/1
Osnivač: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA EKONOMSKO - TURISTIČKE ŠKOLE
Adresa: KURELČEVA 2, Karlovac 47000
Broj upisnog lista: K-428/1
Osnivač: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
Adresa: BANIJA 24, Karlovac 47000
Broj upisnog lista: K-422
KNJIŽNICA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U KARLOVCU
Adresa: TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 7, Karlovac 47000
Broj upisnog lista: K-1563
Osnivač: HRVATSKA FRANJEVAČKA PROVINCIJA SV. ĆIRILA I METODA
GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ" KARLOVAC
Adresa: LJUDEVITA ŠESTIĆA 1, Karlovac 47000
Broj upisnog lista: K-463/3
Osnivač: GRAD KARLOVAC
KNJIŽNICA VELEUČILIŠTA U KARLOVCU
Adresa: IVANA MEŠTROVIĆA 10, Karlovac 47000
Broj upisnog lista: K-921/1
Osnivač: VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
KNJIŽNICA PRIRODOSLOVNE ŠKOLE KARLOVAC
Adresa: STJEPANA MIHALIĆA 43, Karlovac 47000
Broj upisnog lista: K-1453
Osnivač: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA GRADSKOG MUZEJA KARLOVAC
Adresa: STROSSMAYEROV TRG 7, Karlovac 47000
Broj upisnog lista: K-895
KNJIŽNICA OŠ "MILAN BROZOVIĆ", KASTAV
Adresa: KASTAV 177, Kastav 51215
Broj upisnog lista: K-969/1
Osnivač: PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ KAŠINA I OŠ VUGROVEC
Adresa: IVANA MAŽURANIĆA 43 (KAŠINA) I AUGUSTA ŠENOE 28 (VUGROVEC), Kašina 10362
Broj upisnog lista: K-1152
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
ŠKOLSKA KNJIŽNICA OSNOVNE ŠKOLE KNEZA TRPIMIRA
Adresa: EUGENA KUMIČIĆA 2, Kaštel Gomilica 21213
Broj upisnog lista: K-1365/2
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ OSTROG
Adresa: PUT SV. LOVRE 2, Kaštel Lukšić 21215
Broj upisnog lista: K-1093/3
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ BIJAĆI, KAŠTEL NOVI
Adresa: VODOVODNA ULICA 2, Kaštel Novi 21216
Broj upisnog lista: K-1367/2
Osnivač: SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ PROF. FILIPA LUKASA, KAŠTEL STARI
Adresa: SLAVONSKA 5, Kaštel Stari 21216
Broj upisnog lista: K-1366/2
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA
Adresa: TRG PALIH ZA DOMOVINU 1, Kaštel Sućurac 21212
Broj upisnog lista: K-884/12
Osnivač: GRAD KAŠTELA
KNJIŽNICA OŠ KNEZA MISLAVA
Adresa: BRAĆE RADIĆ 6, Kaštel Sućurac 21212
Broj upisnog lista: K-663/3
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SŠ BRAĆA RADIĆ
Adresa: PUT POLJOPRIVREDNIKA 5, Kaštel Štafilić 21216
Broj upisnog lista: K-1369/2
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "KLANA"
Adresa: ZATREP 5, Klana 51217
Broj upisnog lista: K-950
Osnivač: RH, MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA KLANAC
Adresa: KLANAC 3, Klanac 53212
Broj upisnog lista: K-643
KNJIŽNICA OŠ A. MIHANOVIĆA KLANJEC
Adresa: UL. LIJEPE NAŠE 41, Klanjec 49290
Broj upisnog lista: K-394
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "ANTUN MIHANOVIĆ" KLANJEC
Adresa: LIJEPE NAŠE 36, Klanjec 49290
Broj upisnog lista: K-367
Osnivač: GRAD KLANJEC
KNJIŽNICA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U KLANJCU
Adresa: TRG A. MIHANOVIĆA 11, Klanjec 49290
Broj upisnog lista: K-1554
Osnivač: HRVATSKA FRANJEVAČKA PROVINCIJA SV. ĆIRILA I METODA
KNJIŽNICA OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA KLENOVNIK
Adresa: KLENOVNIK 21, Klenovnik 42244
Broj upisnog lista: K-85/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "KLINČA SELA"
Adresa: AMRUŠEVA 32, Klinča Sela 10450
Broj upisnog lista: K-700/1
Osnivač: ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ PETRA KRUŽIĆA KLIS
Adresa: PUT SVETOG ANTE 30, Klis 21231
Broj upisnog lista: K-1332/3
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA U KLISU
Adresa: PUT SVETOG ANTE 31, Klis 21231
Broj upisnog lista: K-1618/3
Osnivač: OPĆINA KLIS
KNJIŽNICA OŠ BRAĆE RADIĆA KLOŠTAR IVANIĆ
Adresa: ŠKOLSKA 20, Kloštar Ivanić 10312
Broj upisnog lista: K-683
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U KLOŠTAR IVANIĆU
Adresa: SV. MARIJE 4, Kloštar Ivanić 10312
Broj upisnog lista: K-897/1
Osnivač: HRVATSKA FRANJEVAČKA PROVINCIJA SV. ĆIRILA I METODA
KNJIŽNICA OŠ KLOŠTAR PODRAVSKI
Adresa: 1. SVIBNJA 50, Kloštar Podravski 48362
Broj upisnog lista: K-6/2
Osnivač: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "KNEŽEVI VINOGRADI"
Adresa: GLAVNA 44, Kneževi Vinogradi 31309
Broj upisnog lista: K-212/3
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI
Adresa: JOSIPA JOVIĆA 2, Knin 22300
Broj upisnog lista: K-480/1
Osnivač: ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE KRALJA ZVONIMIRA KNIN
Adresa: IKIČINA 30, Knin 22300
Broj upisnog lista: K-476/1
Osnivač: ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE LOVRE MONTIJA
Adresa: IKIČINA 30, Knin 22300
Broj upisnog lista: K-1632
Osnivač: ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
NARODNA KNJIŽNICA KNIN
Adresa: KREŠIMIROVA 20-24, Knin 22300
Broj upisnog lista: K-475/2
Osnivač: GRAD KNIN
OPĆINSKA KNJIŽNICA OPĆINE KOLAN "ŠIME ŠUGAR IVANOV“
Adresa: BARTULA KAŠIĆA 10, Kolan 23251
Broj upisnog lista: K-1463/2
Osnivač: OPĆINA KOLAN
KNJIŽNICA OSNOVNE ŠKOLE "IVO DUGANDŽIĆ - MIŠIĆ"
Adresa: BANA JOSIPA JELAČIĆA 13, Komin 20344
Broj upisnog lista: K-306/3
Osnivač: DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "KOMIŽA"
Adresa: ŠKOLSKA ULICA 11, Komiža 21485
Broj upisnog lista: K-654/2
Osnivač: SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA KOMIŽA
Adresa: ULICA KOMIŠKIH ISELJENIKA BB, Komiža 21485
Broj upisnog lista: K-1251/1
Osnivač: GRAD KOMIŽA
KNJIŽNICA OŠ „VLADIMIR NAZOR“ KOMLETINCI
Adresa: BRAĆE RADIĆA 17, Komletinci 32253
Broj upisnog lista: K-1506/1
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA ČEŠKE OSNOVNE ŠKOLE JOSIP RUŽIČKA KONČANICA
Adresa: KONČANICA 258, Končanica 43505
Broj upisnog lista: k-50/3
KNJIŽNICA OŠ KONJŠČINA
Adresa: M. GUPCA 6, Konjščina 49282
Broj upisnog lista: K-395
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE KONJŠČINA
Adresa: , Konjščina 49282
Broj upisnog lista: K-411
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA I ČITAONICA „FRAN GALOVIĆ“ KOPRIVNICA
Adresa: ZRINSKI TRG 6, Koprivnica 48000
Broj upisnog lista: K-24/2
Osnivač: GRAD KOPRIVNICA
SVEUČILIŠTE SJEVER, SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA
Adresa: TRG DR. ŽARKA DOLINARA 1, Koprivnica 48000
Broj upisnog lista: K-1626
KNJIŽNICA SREDNJIH ŠKOLA KOPRIVNICA
Adresa: TRG SLOBODE 7, Koprivnica 48000
Broj upisnog lista: K-2
Osnivač: MINISTARSVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" KOPRIVNICA
Adresa: ŠKOLSKA ULICA 5, Koprivnica 48000
Broj upisnog lista: K-8/1
Osnivač: GRAD KOPRIVNICA
KNJIŽNICA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA KOPRIVNICA
Adresa: MATIJE GUPCA 1, Koprivnica 48000
Broj upisnog lista: K-898
KNJIŽNICA MUZEJA GRADA KOPRIVNICE
Adresa: TRG LEANDERA BROZOVIĆA 1, Koprivnica 48000
Broj upisnog lista: K-899
KNJIŽNICA PODRAVKE D. D.
Adresa: ANTE STARČEVIĆA 32, Koprivnica 48000
Broj upisnog lista: K-900
KNJIŽNICA PRI OŠ "ĐURO ESTER" KOPRIVNICA
Adresa: TRG SLOBODE 5, Koprivnica 48000
Broj upisnog lista: K-11/2
Osnivač: GRAD KOPRIVNICA
KNJIŽNICA OŠ "BRAĆA RADIĆ"
Adresa: MIKLINOVEC 6A, Koprivnica 48000
Broj upisnog lista: K-23/2
Osnivač: GRAD KOPRIVNICA
KNJIŽNICA OŠ KOPRIVNIČKI BREGI
Adresa: TRG SV. ROKA 3, Koprivnički Bregi 48324
Broj upisnog lista: K-1271
Osnivač: KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ PETRA KANAVELIĆA – KORČULA
Adresa: ANTE STARČEVIĆA 1, Korčula 20260
Broj upisnog lista: K-285/2
Osnivač: DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE PETRA ŠEGEDINA
Adresa: ANTE STARČEVIĆA 52, Korčula 20260
Broj upisnog lista: K-325/4
Osnivač: DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA IVAN VIDALI
Adresa: OBALA KORČULANSKIH BRODOGRADITELJA BB, Korčula 20260
Broj upisnog lista: K-263/4
Osnivač: GRAD KORČULA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE KORENICA
Adresa: ZAGREBAČKA 2, Korenica 53230
Broj upisnog lista: K-255
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ KORENICA
Adresa: , Korenica 53230
Broj upisnog lista: K-252
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
Adresa: TRG SVETOG JURJA BB, Korenica 53230
Broj upisnog lista: K-925
Osnivač: OPĆINA PLITVIČKA JEZERA, KORENICA
KNJIŽNICA OŠ KOROG
Adresa: IVE LOLE RAIBAR 22, Korog 31214
Broj upisnog lista: K-1537/2
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA
Adresa: SVETA LUCIJA 14, Kostrena 51221
Broj upisnog lista: K-1337/3
Osnivač: OPĆINA KOSTRENA
KNJIŽNICA OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ
Adresa: TRG DR. FRANJE TUĐMANA 5 , Koška 31224
Broj upisnog lista: K-199/1
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ
KNJIŽNICA I ČITAONICA KOTORIBA
Adresa: KRALJA TOMISLAVA 121/A, Kotoriba 40329
Broj upisnog lista: K-1410/1
Osnivač: OPĆINA KOTORIBA
KNJIŽNICA OŠ KOTORIBA
Adresa: KRALJA TOMISLAVA 1, Kotoriba 40329
Broj upisnog lista: K-1452
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ PAVLA ŠTOOSA
Adresa: KRALJEVEC NA SUTLI 125, Kraljevec na Sutli 49294
Broj upisnog lista: K-402
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA TEMELJEM ČL. 78 ZOU
KNJIŽNICA OŠ KRALJEVICA
Adresa: STROSSMAYEROVA 35, Kraljevica 51262
Broj upisnog lista: K-982/1
Osnivač: PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA KRALJEVICA
Adresa: FRANKOPANSKA 1 A, Kraljevica 51262
Broj upisnog lista: K-935/1
Osnivač: GRAD KRALJEVICA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE KRAPINA
Adresa: ŠETALIŠTE HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 6, Krapina 49000
Broj upisnog lista: K-412
KNJIŽNICA FRANJEVAČKOG SAMOSTAN U KRAPINI
Adresa: SAMOSTANSKA 3, Krapina 49000
Broj upisnog lista: K-1562
Osnivač: HRVATSKA FRANJEVAČKA PROVINCIJA SV. ĆIRILA I METODA
KNJIŽNICA OŠ "LJUDEVIT GAJ" KRAPINA
Adresa: TRG STJEPANA RADIĆA 1, Krapina 49000
Broj upisnog lista: K-383/2
Osnivač: GRAD KRAPINA
KNJIŽNICA OSNOVNE ŠKOLE AUGUSTA CESARCA, KRAPINA
Adresa: IVANA VRENCEA 1, Krapina 49000
Broj upisnog lista: K-375/2
Osnivač: GRAD KRAPINA
GRADSKA KNJIŽNICA KRAPINA
Adresa: ŠETALIŠTE HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 13 , Krapina 49000
Broj upisnog lista: K-373/2
Osnivač: GRAD KRAPINA
OPĆINSKA KNJIŽNICA KRAPINSKE TOPLICE
Adresa: LJUDEVITA GAJA 27, Krapinske Toplice 49217
Broj upisnog lista: K-365/1
Osnivač: OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
KNJIŽNICA OŠ KRAPINSKE TOPLICE
Adresa: , Krapinske Toplice 49217
Broj upisnog lista: K-377
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA RH
KNJIŽNICA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
Adresa: LJUDEVITA GAJA 2, Krapinske Toplice 49217
Broj upisnog lista: K-385
KNJIŽNICA OŠ KARDINALA A. STEPINCA KRAŠIĆ
Adresa: KRAŠIĆ BB, Krašić 10454
Broj upisnog lista: K-701
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ SLAVKA KOLARA, KRAVARSKO
Adresa: KRAVARSKO , Kravarsko 10413
Broj upisnog lista: K-709/3
Osnivač: ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ TIN UJEVIĆ KRIVODOL
Adresa: , Krivodol 21263
Broj upisnog lista: K-1357/1
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ MILKE TRNINE U KRIŽU
Adresa: ŠKOLSKA 10 , Križ 10314
Broj upisnog lista: K-682/1
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA MILKE TRNINE U KRIŽU
KNJIŽNICA CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU KRIŽEVCI
Adresa: MATIJE GUPCA 36, Križevci 48260
Broj upisnog lista: K-1255
Osnivač: KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SREDNJE GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI
Adresa: MILISLAVA DEMERCA 1, Križevci 48260
Broj upisnog lista: K-5/1
Osnivač: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
ŠKOLSKA KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE „IVAN SELJANEC“ KRIŽEVCI
Adresa: TRG SV. FLORIJANA 14B, Križevci 48260
Broj upisnog lista: K-1576
Osnivač: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA GRADSKOG MUZEJA KRIŽEVCI
Adresa: SERMAGEOVA 2, Križevci 48260
Broj upisnog lista: K-902
KNJIŽNICA GRKOKATOLIČKE BISKUPIJE KRIŽEVCI
Adresa: RAČKOGA 12, Križevci 48260
Broj upisnog lista: K-903
KNJIŽNICA VETERINARSKOG ZAVODA KRIŽEVCI
Adresa: ZAKMARDIJEVA 10, Križevci 48260
Broj upisnog lista: K-904
Osnivač: VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI
KNJIŽNICA OŠ LJUDEVITA MODECA
Adresa: FRANJE RAČKOG 3, Križevci 48260
Broj upisnog lista: K-10
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ "VLADIMIR NAZOR" KRIŽEVCI
Adresa: ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆA 23, Križevci 48260
Broj upisnog lista: K-12/1
Osnivač: KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA GIMNAZIJE IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOGA KRIŽEVCI
Adresa: MISLAVA DEMERCA 8, Križevci 48260
Broj upisnog lista: K-4
Osnivač: MINISTARSVO PROSVJETE I ŠPORTA
GRADSKA KNJIŽNICA "FRANJO MARKOVIĆ" KRIŽEVCI
Adresa: TRG. SV. FLORIJANA 14, Križevci 48260
Broj upisnog lista: K-26/3
Osnivač: GRAD KRIŽEVCI
KNJIŽNICA FRANA KRSTE FRANKOPANA, KRK
Adresa: FRANKOPANSKA 40, Krk 51500
Broj upisnog lista: K-979/1
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA, KRK
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR KRK
Adresa: VINOGRADSKA 3, Krk 51500
Broj upisnog lista: K-1019/1
Osnivač: PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA KRK
Adresa: J.J. STROSSMAYERA 24, Krk 51500
Broj upisnog lista: K-1336
Osnivač: GRAD KRK
KNJIŽNICA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA - KRNICA
Adresa: KRNICA 87, Krnica 52208
Broj upisnog lista: K-1277/2
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
KNJIŽNICA OŠ KATARINE ZRINSKI
Adresa: KRNJAK 20, Krnjak 47242
Broj upisnog lista: K-441/1
Osnivač: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ ČEPIĆ
Adresa: PURGARIJA ČEPIĆ 1, Kršan 52232
Broj upisnog lista: K-1276/2
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ KULA NORINSKA
Adresa: , Kula Norinska 20341
Broj upisnog lista: K-296/1
Osnivač: DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ JOSIPA BROZA
Adresa: A. MIHANOVIĆA 8, Kumrovec 49295
Broj upisnog lista: K-381
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA – TEM. ČL. 78. ZOU
KNJIŽNICA OŠ "KUNA"
Adresa: , Kuna Pelješka 20243
Broj upisnog lista: K-289/3
Osnivač: DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "KUPLJENOVO – LUKA"
Adresa: , Kupljenovo 10295
Broj upisnog lista: K-726
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ VLADIMIRA VIDRIĆA
Adresa: ŠKOLSKA 2, Kutina 44320
Broj upisnog lista: K-507/1
Osnivač: GRAD KUTINA
KNJIŽNICA OŠ STJEPANA KEFELJE
Adresa: NIKOLE TESLE 1, Kutina 44320
Broj upisnog lista: K-504/1
Osnivač: GRAD KUTINA
KNJIŽNICA OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
Adresa: S.S. KRANJČEVIĆA 2, Kutina 44320
Broj upisnog lista: K-505/1
Osnivač: GRAD KUTINA
KNJIŽNICA OŠ MATE LOVRAKA KUTINA
Adresa: CRKVENA 59, Kutina 44320
Broj upisnog lista: K-1441
Osnivač: GRAD KUTINA
KNJIŽNICA TEHNIČKE ŠKOLE KUTINA
Adresa: HRVATSKIH BRANITELJA 6, Kutina 44320
Broj upisnog lista: K-485
Osnivač: SKUPŠTINA OPĆINE KUTINA
KNJIŽNICA I ČITAONICA KUTINA
Adresa: TRG KRALJA TOMISLAVA 17, Kutina 44320
Broj upisnog lista: K-1435/2
Osnivač: GRAD KUTINA
KNJIŽNICA SŠ TINA UJEVIĆA KUTINA
Adresa: , Kutina 44320
Broj upisnog lista: K-1437/1
Osnivač: SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ Z. TURKOVIĆA
Adresa: R. HRVATSKE 26, Kutjevo 34340
Broj upisnog lista: K-343
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA KUTJEVO
Adresa: TRG GRAŠEVINE 1, Kutjevo 34340
Broj upisnog lista: K-1326/1
Osnivač: GRAD KUTJEVO
GRADSKA KNJIŽNICA LABIN
Adresa: RUDARSKA 1, Labin 52220
Broj upisnog lista: K-308/2
Osnivač: GRAD LABIN
KNJIŽNICA OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
Adresa: ZELENICE 4, Labin 52220
Broj upisnog lista: K-1273/1
Osnivač: GRAD LABIN
KNJIŽNICA OŠ "IVO LOLA RIBAR", LABIN
Adresa: RUDARSKA 9, Labin 52220
Broj upisnog lista: K-1298/1
Osnivač: GRAD LABIN
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE MATE BLAŽINE LABIN
Adresa: RUDARSKA 4, Labin 52220
Broj upisnog lista: K-1266/2
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ LADIMIREVCI
Adresa: ĐUKE MARIČIĆA-MUNJE 21 , Ladimirevci 31550
Broj upisnog lista: K-200/2
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ ANTUN KLASINC
Adresa: TRG HRVATSKIH BRANITELJA 11, Lasinja 47206
Broj upisnog lista: K-452/1
Osnivač: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ LASLOVO
Adresa: ŠKOLSKA ULICA 1, Laslovo 31214
Broj upisnog lista: K-1270/1
Osnivač: OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OSNOVNE ŠKOLE "BRAĆE GLUMAC" LASTOVO
Adresa: DOLAC 11, Lastovo 20290
Broj upisnog lista: K-305/2
Osnivač: DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "LEGRAD"
Adresa: TRG SV. TROJSTVA 35, Legrad 48317
Broj upisnog lista: K-16
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LEKENIK
Adresa: HERMANNA GMEINERA 2, Lekenik 44272
Broj upisnog lista: K-1635
Osnivač: OPĆINA LEKENIK
KNJIŽNICA OŠ MLADOST
Adresa: , Lekenik 44272
Broj upisnog lista: K-519/1
Osnivač: SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ IVANA RANGERA KAMENICA
Adresa: KAMENICA BB, Lepoglava 42250
Broj upisnog lista: K-87/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ ANTE STARČEVIĆA LEPOGLAVA
Adresa: , Lepoglava 42250
Broj upisnog lista: K-1445
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA LEPOGLAVA
Adresa: HRVATSKIH PAVLINA 42, Lepoglava 42250
Broj upisnog lista: K-915/1
Osnivač: GRAD LEPOGLAVA
ŠKOLSKA KNJIŽNICA OSNOVNE ŠKOLE ˝SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ˝ LEVANJSKA VAROŠ
Adresa: GLAVNA 62 , Levanjska Varoš 31416
Broj upisnog lista: K-189/2
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ LIČKI OSIK
Adresa: RIJEČKA 2, Lički Osik 53201
Broj upisnog lista: K-642
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPIK
Adresa: SLAVONSKA 47, Lipik 34551
Broj upisnog lista: K-636/1
Osnivač: GRAD LIPIK
KNJIŽNICA OŠ LIPIK
Adresa: , Lipik 34551
Broj upisnog lista: K-347
Osnivač: OŠ LIPIK
KNJIŽNICA OŠ LIPOVAC
Adresa: , Lipovac 32246
Broj upisnog lista: K-1518/2
Osnivač: MINISTARSTVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I SPORTA
NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPOVLJANI
Adresa: TRG HRVATSKIH BRANITELJA 14, Lipovljani 53220
Broj upisnog lista: K-1586
Osnivač: OPĆINA LIPOVLJANI
KNJIŽNICA OŠ JOSIPA KOZARCA
Adresa: AUGUSTA ŠENOE 1, Lipovljani 53220
Broj upisnog lista: K-522/1
Osnivač: SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, LIŠANE OSTROVIČKE
Adresa: KREŠIMIRA IV. 10, Lišane Ostrovičke 23420
Broj upisnog lista: K-111
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ F. H. KIŠA LOBOR
Adresa: TRG SV. ANE 28, Lobor 49253
Broj upisnog lista: K-392
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ LOKVE
Adresa: , Lokve 51316
Broj upisnog lista: K-1342
Osnivač: PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA
Adresa: PLEŠKOVEC 31, Lopatinec 40311
Broj upisnog lista: K-559/1
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ LOVAS
Adresa: , Lovas 32237
Broj upisnog lista: K-1492/1
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "MILE PAVIČIĆ" LOVINAC
Adresa: , Lovinac 53244
Broj upisnog lista: K-639
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA UČENIČKOG DOMA LOVRAN
Adresa: 43. ISTARSKE DIVIZIJE 3, Lovran 51415
Broj upisnog lista: K-1021
Osnivač: SKUPŠTINA OPĆINE OPATIJA – PRENESENO NA REPUBLIKU HRVATSKU
KNJIŽNICA OŠ VIKTORA CARA EMINA LOVRAN
Adresa: 9. RUJNA 4, Lovran 51415
Broj upisnog lista: K-946
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ SS KRANJČEVIĆA
Adresa: , Lovreć 21257
Broj upisnog lista: K-589/2
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ LUČKO
Adresa: PUŠKARIĆEVA 102, Lučko 10250
Broj upisnog lista: K-1132
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MLADEN KERSTNER LUDBREG
Adresa: TRG SV. TROJSTVA 19, Ludbreg 42230
Broj upisnog lista: K-73/1
Osnivač: GRAD LUDBREG
KNJIŽNICA OŠ LUDBREG
Adresa: KAČIĆEVA 17, Ludbreg 42230
Broj upisnog lista: K-77/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OSNOVNE ŠKOLE "LUG" – LASKÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Adresa: ŠKOLSKA 6, Lug 31328
Broj upisnog lista: K-216/4
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "LJUDEVIT GAJ"
Adresa: , Lužani 35257
Broj upisnog lista: K-611/1
Osnivač: OPĆINA SLAVONSKI BROD
KNJIŽNICA OŠ LJUBEŠĆICA
Adresa: ZAGREBAČKA 22 , Ljubešćica 42222
Broj upisnog lista: K-82/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA "PRIČALICA"
Adresa: GORNJI MIHALJEVEC 83, Macinec 40306
Broj upisnog lista: K-577/1
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ DR. IVANA NOVAKA MACINEC
Adresa: GLAVNA 32, Macinec 40306
Broj upisnog lista: K-571/1
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ MAČE
Adresa: MAČE 32, Mače 49251
Broj upisnog lista: K-386
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ "MATIJA GUBEC"
Adresa: ŠKOLSKA 3 , Magadenovac 31542
Broj upisnog lista: K-179/2
Osnivač: OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA
OŠ MAHIČNO
Adresa: MAHIČNO BB, Mahično 47286
Broj upisnog lista: K-448/1
Osnivač: GRAD KARLOVAC
NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA MAJUR
Adresa: SV. MIHOVILA 2, Majur 44430
Broj upisnog lista: K-1428/1
Osnivač: OPĆINA MAJUR
KNJIŽNICA SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE U MAKARSKOJ
Adresa: , Makarska 21300
Broj upisnog lista: K-330/2
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ OCA PETRA PERICE
Adresa: ZELENKA B.B., Makarska 21300
Broj upisnog lista: K-653/2
Osnivač: GRAD MAKARSKA
FRANJEVAČKA KNJIŽNICA MAKARSKA
Adresa: ŽRTAVA FAŠIZMA 1, Makarska 21300
Broj upisnog lista: K-905
GRADSKA KNJIŽNICA MAKARSKA
Adresa: DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA 1/I. , Makarska 21300
Broj upisnog lista: K-841/2
Osnivač: GRAD MAKARSKA
KNJIŽNICA OŠ STJEPANA IVIČEVIĆA, MAKARSKA
Adresa: ANTE STARČEVIĆA 14, Makarska 21300
Broj upisnog lista: K-845/3
Osnivač: GRAD MAKARSKA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, MAKARSKA
Adresa: , Makarska 21300
Broj upisnog lista: K-329/4
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ MALA SUBOTICA
Adresa: , Mala Subotica 40321
Broj upisnog lista: K-582/1
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ MARIA MARTINOLIĆA
Adresa: OMLADINSKA 11, Mali Lošinj 51550
Broj upisnog lista: K-972/1
Osnivač: PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE AMBROZA HARAČIĆA, MALI LOŠINJ
Adresa: OMLADINSKA 10, Mali Lošinj 51550
Broj upisnog lista: K-1025/1
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ
Adresa: ZAGREBAČKA 2, PP 7, Mali Lošinj 51550
Broj upisnog lista: K-940/9
Osnivač: GRAD MALI LOŠINJ
KNJIŽNICA OŠ MARČANA
Adresa: MARČANA 166, Marčana 52206
Broj upisnog lista: K-1262/1
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA MARČANA
KNJIŽNICA OŠ DIVŠIĆI
Adresa: DIVŠIĆI 5, Marčana 52206
Broj upisnog lista: K-1275
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ MARIJA BISTRICA
Adresa: ZAGREBAČKA 15, Marija Bistrica 49246
Broj upisnog lista: K-380
Osnivač: OŠ MARIJA BISTRICA
OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA
Adresa: ZAGREBAČKA BB, Marija Bistrica 49246
Broj upisnog lista: K-364
Osnivač: OPĆINA M. BISTRICA
OPĆINSKA KNJIŽNICA ANTE KOVAČIĆA
Adresa: GORIČKI TRG 1, Marija Gorica 10299
Broj upisnog lista: K-1625/1
Osnivač: OPĆINA MARIJA GORICA
KNJIŽNICA OŠ "IVAN DUKNOVIĆ“ MARINA
Adresa: DON FRANE MACANOVIĆA 1, Marina 21222
Broj upisnog lista: K-1345
Osnivač: OPĆINA TROGIR
KNJIŽNICA OŠ MARKUŠICA
Adresa: , Markušica 32213
Broj upisnog lista: K-1535/2
Osnivač: VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ MARTIJANEC
Adresa: ŠKOLSKA 3, Martijanec 42232
Broj upisnog lista: K-80/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "BRAĆA RADIĆ"
Adresa: , Martinska Ves 44201
Broj upisnog lista: K-518
KNJIŽNICA OŠ "GUSTAV KRKLEC" MARUŠEVEC
Adresa: ČALINEC 78, Maruševec 42243
Broj upisnog lista: K-102/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA VARAŽDIN
KNJIŽNICA SŠ U MARUŠEVCU
Adresa: MARUŠEVEC 82, Maruševec 42243
Broj upisnog lista: K-1447
Osnivač: KRŠĆANSKA ADVENTISTIČKA CRKVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
KNJIŽNICA OŠ DR. ANDRIJA MOHOROVIČIĆ, MATULJI
Adresa: ŠETALIŠTE DRAGE GERVAISA 2, Matulji 51211
Broj upisnog lista: K-991/1
Osnivač: PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ DR. MATE DEMARINA
Adresa: MUNIDA 3, Medulin 52203
Broj upisnog lista: K-1261
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA DR. MATE DEMARINA
KNJIŽNICA OŠ DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA, METKOVIĆ
Adresa: , Metković 20350
Broj upisnog lista: K-303/2
Osnivač: DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA METKOVIĆ
Adresa: KRALJA ZVONIMIRA 4, Metković 20350
Broj upisnog lista: K-266/5
Osnivač: GRAD METKOVIĆ
KNJIŽNICA OŠ "STJEPANA RADIĆA" METKOVIĆ
Adresa: KRALJA ZVONIMIRA 8, Metković 20350
Broj upisnog lista: K-327/2
Osnivač: DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ
Adresa: KRALJA ZVONIMIRA 12, Metković 20350
Broj upisnog lista: K-318/2
Osnivač: DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA GIMNAZIJE METKOVIĆ
Adresa: KRALJ ZVONIMIRA 12, Metković 20350
Broj upisnog lista: K-319/3
Osnivač: DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ „LJUDEVIT GAJ“ MIHOVLJAN
Adresa: MIHOVLJAN BB, Mihovljan 49252
Broj upisnog lista: K-403/1
Osnivač: KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ MIKLEUŠ
Adresa: ŠKOLSKA 13, Mikleuš 33517
Broj upisnog lista: K-544/2
Osnivač: VIROVITIČKO – PODRAVSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "MILNA"
Adresa: ŽALO BB, Milna 21450
Broj upisnog lista: K-1402/1
Osnivač: SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ NIKOLE TESLE
Adresa: TRG NIKOLE TESLE 1, Mirkovci 32100
Broj upisnog lista: K-1536
Osnivač: GRAD VINKOVCI
KNJIŽNICA OŠ "ŽUPA DUBROVAČKA""
Adresa: PUT DR. A. STARČEVIĆA 84, Mlini 20207
Broj upisnog lista: K-294/3
Osnivač: DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ MOKOŠICA, DUBROVNIK
Adresa: BARTOLA KAŠIĆA 20, Mokošica 20236
Broj upisnog lista: K-280/3
Osnivač: GRAD DUBROVNIK
KNJIŽNICA OŠ MOLVE
Adresa: TRG KRALJA TOMISLAVA 10, Molve 48327
Broj upisnog lista: K-20/1
Osnivač: KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINSKA KNJIŽNICA MOLVE
Adresa: TRG KRALJA TOMISLAVA 5, Molve 48327
Broj upisnog lista: K-1240
Osnivač: OPĆINA MOLVE
KNJIŽNICA ŽELJEZNIČKE TEHNIČKE ŠKOLE MORAVICE
Adresa: ŠKOLSKA 2 A , Moravice 51325
Broj upisnog lista: K-1028/1
KNJIŽNICA OŠ MRKOPALJ
Adresa: , Mrkopalj 51315
Broj upisnog lista: K-954
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE RH
KNJIŽNICA OSNOVNE ŠKOLE MURSKO SREDIŠĆE
Adresa: , Mursko Središće 40315
Broj upisnog lista: K-1425
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MURSKO SREDIŠĆE
Adresa: TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, Mursko Središće 40315
Broj upisnog lista: K-556/4
Osnivač: GRAD MURSKO SREDIŠĆE
KNJIŽNICA ŠKOLE "MURTERSKI ŠKOJI"
Adresa: , Murter 22243
Broj upisnog lista: K-474
Osnivač: ŠKOLA – MURTER
NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA MURTER
Adresa: , Murter 22243
Broj upisnog lista: 1597
Osnivač: OPĆINA MURTER (MURTER - KORNATI)
KNJIŽNICA OŠ DORE PEJAČEVIĆ NAŠICE
Adresa: A. CESARCA 18, Našice 31500
Broj upisnog lista: K-201/1
Osnivač: OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
MUZEJSKA KNJIŽNICA ZAVIČAJNOG MUZEJA NAŠICE
Adresa: , Našice 31500
Broj upisnog lista: K-1245
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE ISIDORA KRŠNJAVOGA
Adresa: , Našice 31500
Broj upisnog lista: K-241/2
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA NAŠICE
Adresa: KRALJA TOMISLAVA 1, Našice 31500
Broj upisnog lista: K-1558
Osnivač: FRANJEVAČKI SAMOSTAN NAŠICE
HRVATSKA NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA NAŠICE
Adresa: TRG DR: FRANJE TUĐMANA 5, Našice 31500
Broj upisnog lista: K-137/1
Osnivač: GRAD NAŠICE
Web: http://knjiznica-nasice.hr
KNJIŽNICA OŠ KRALJA TOMISLAVA, NAŠICE
Adresa: MATICE HRVATSKE 1, Našice 31500
Broj upisnog lista: K-1247/1
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ NEDELIŠĆE
Adresa: TRG REPUBLIKE 9, Nedelišće 40305
Broj upisnog lista: K-572/1
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "VITOMIR ŠIROLA-PAJO"
Adresa: , Nedešćina 52231
Broj upisnog lista: K-1318/2
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ NEGOSLAVCI
Adresa: PETROVAČKA 2, Negoslavci 32239
Broj upisnog lista: K-1508
KNJIŽNICA OŠ NEORIĆ – SUTINA
Adresa: NEORIĆ 43, Neorić 21247
Broj upisnog lista: K-1583
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ NETRETIĆ
Adresa: NETRETIĆ 2, Netretić 47271
Broj upisnog lista: K-431/1
Osnivač: OŠ NETRETIĆ
KNJIŽNICA OŠ "VLADIMIR NAZOR", NEVIĐANE
Adresa: , Neviđane 23264
Broj upisnog lista: K-1030
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ „IVAN KOZARAC“, NIJEMCI
Adresa: ZRINSKA 8, Nijemci 32245
Broj upisnog lista: K-1495/2
Osnivač: VUKOVARSKO-SIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OSNOVNE ŠKOLE „PETAR ZORANIĆ“ NIN
Adresa: JURJA BARAKOVIĆA 24, Nin 23232
Broj upisnog lista: K-1037/2
Osnivač: ZADARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ VLADIMIRA NAZORA NOVA BUKOVICA
Adresa: ZAGREBAČKA 28, Nova Bukovica 33518
Broj upisnog lista: K-534/2
Osnivač: VIROVITIČKO – PODRAVSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA ELEKTROTEHNIČKE ŠKOLE
Adresa: , Nova Gradiška 35400
Broj upisnog lista: K-599
KNJIŽNICA U GIMNAZIJI NOVA GRADIŠKA
Adresa: TRG KRALJA TOMISLAVA 9, Nova Gradiška 35400
Broj upisnog lista: K-600
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA INDUSTRIJSKO – OBRTNIČKE ŠKOLE NOVA GRADIŠKA
Adresa: , Nova Gradiška 35400
Broj upisnog lista: K-601
GRADSKA KNJIŽNICA NOVA GRADIŠKA
Adresa: RELKOVIĆEVA 4, Nova Gradiška 35400
Broj upisnog lista: K-834/2
Osnivač: GRAD NOVA GRADIŠKA
KNJIŽNICA OŠ LJUDEVITA GAJA
Adresa: , Nova Gradiška 35400
Broj upisnog lista: K-630
KNJIŽNICA OŠ "MATO LOVRAK"
Adresa: BENKOVIĆEVA 39, Nova Gradiška 35400
Broj upisnog lista: K-631
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ NOVA RAČA
Adresa: TRG S. RADIĆA 54, Nova Rača 43272
Broj upisnog lista: K-39/2
Osnivač: BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ A. G. MATOŠ NOVALJA
Adresa: SLATINSKA BB, Novalja 53291
Broj upisnog lista: K-258
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ NOVI MAROF
Adresa: ZAGORSKA 23, Novi Marof 42220
Broj upisnog lista: K-92/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA NOVI MAROF
Adresa: ANTUNA MIHANOVIĆA 3, Novi Marof 42220
Broj upisnog lista: K-72/5
Osnivač: GRAD NOVI MAROF
KNJIŽNICA OŠ IVANA MAŽURANIĆA
Adresa: LOKVICA 2, Novi Vinodolski 51250
Broj upisnog lista: K-974/1
Osnivač: PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
NARODNA ČITAONICA I KNJIŽNICA NOVI VINODOLSKI
Adresa: FRANKOPANSKA1, Novi Vinodolski 51250
Broj upisnog lista: K-933
Osnivač: GRAD NOVI VINODOLSKI
KNJIŽNICA TALIJANSKE OŠ - NOVIGRAD
Adresa: EMONIJSKA 2, Novigrad 52466
Broj upisnog lista: K-1281/1
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA NOVIGRAD-CITTANOVA/BIBLIOTECA CIVICA NOVIGRAD-CITTANOVA
Adresa: RIVARELA 7, Novigrad 52466
Broj upisnog lista: K-414/5
Osnivač: GRAD NOVIGRAD
KNJIŽNICA OŠ-SE RIVARELA NOVIGRAD-CITTANOVA
Adresa: EMONIJSKA 4, Novigrad 52466
Broj upisnog lista: K-1305/2
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA I ČITAONICA NOVIGRAD
Adresa: STJEPANA RADIĆA 1, Novigrad 23312
Broj upisnog lista: K-1460/7
Osnivač: OPĆINSKO VIJEĆE NOVIGRAD
KNJIŽNICA OŠ NOVIGRAD
Adresa: , Novigrad 23312
Broj upisnog lista: K-1052
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA "NOVIGRAD"
KNJIŽNICA OŠ "PROF. BLAŽ MAĐER" NOVIGRAD PODRAVSKI
Adresa: , Novigrad Podravski 48325
Broj upisnog lista: K-17/1
Osnivač: ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA
KNJIŽNICA OŠ NOVO ČIČE
Adresa: TRG ANTUNA CVETKOVIĆA 27, Novo Čiče 10415
Broj upisnog lista: K-1624
Osnivač: GRAD VELIKA GORICA
KNJIŽNICA OŠ NOVSKA
Adresa: TRG DR. F. TUĐMANA 1, Novska 44330
Broj upisnog lista: K-523/1
Osnivač: SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "ANTE JAGAR“
Adresa: KRALJA TOMISLAVA 4, Novska 44330
Broj upisnog lista: K-1426
Osnivač: GRAD NOVSKA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE NOVSKA
Adresa: , Novska 44330
Broj upisnog lista: K-489
Osnivač: RH
KNJIŽNICA OŠ ZRINSKIH NUŠTAR
Adresa: , Nuštar 32221
Broj upisnog lista: K-1490/1
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA I ČITAONICA OBROVAC
Adresa: , Obrovac 23450
Broj upisnog lista: K-1057/2
Osnivač: GRAD OBROVAC
KNJIŽNICA OŠ OBROVAC
Adresa: BANA JOSIPA JELAČIĆA 13, Obrovac 23450
Broj upisnog lista: K-1055/1
Osnivač: ZADARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE OBROVAC
Adresa: , Obrovac 23450
Broj upisnog lista: K-1054
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ IVANA MAŽURANIĆA
Adresa: , Obrovac Sinjski 21241
Broj upisnog lista: K-1373/2
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ IVANE BRLIĆ - MAŽURANIĆ OGULIN
Adresa: JOSIPA BANA JELAČIĆA 1 , Ogulin 47300
Broj upisnog lista: K-434/1
Osnivač: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA GIMNAZIJE BERNARDINA FRANKOPANA
Adresa: STRUGA 3, Ogulin 47300
Broj upisnog lista: K-426/1
KNJIŽNICA PRVE OSNOVNE ŠKOLE OGULIN
Adresa: BOLNIČKA ULICA 11, Ogulin 47300
Broj upisnog lista: K-447/1
Osnivač: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OBRTNIČKE I TEHNIČKE ŠKOLE OGULIN
Adresa: J. J. STROSSMAYERA 2, Ogulin 47300
Broj upisnog lista: K-437/1
Osnivač: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA OGULIN
Adresa: BERNARDINA FRANKOPANA 7, Ogulin 47300
Broj upisnog lista: K-461/2
Osnivač: GRAD OGULIN
KNJIŽNICA OŠ OKUČANI
Adresa: ZAGREBAČKA 5, Okučani 35430
Broj upisnog lista: K-625
KNJIŽNICA SŠ "JURE KAŠTELAN“
Adresa: TRG KRALJA TOMISLAVA 2, Omiš 21310
Broj upisnog lista: K-1354
Osnivač: GRAD OMIŠ
KNJIŽNICA OŠ JOSIP PUPAČIĆ, OMIŠ
Adresa: TRG KRALJA TOMISLAVA 1, Omiš 21310
Broj upisnog lista: K-890/1
Osnivač: SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
NARODNA KNJIŽNICA OMIŠ
Adresa: PUNTA 1, Omiš 21310
Broj upisnog lista: K-1350/1
Osnivač: GRAD OMIŠ
KNJIŽNICA OŠ "RIKARD KATALINIĆ JERETOV"
Adresa: NOVA CESTA 53, Opatija 51410
Broj upisnog lista: K-966/1
Osnivač: GRAD OPATIJA
KNJIŽNICA GIMNAZIJE EUGENA KUMIČIĆA OPATIJA I HOTELIJERSKO – TURISTIČKE ŠKOLE OPATIJA
Adresa: DRAGE GERVAISA 2, Opatija 51410
Broj upisnog lista: K-1018
Osnivač: SKUPŠTINA OPĆINE OPATIJA
KNJIŽNICA UGOSTITELJSKE ŠKOLE, OPATIJA
Adresa: KUMIČIĆEVA 14, Opatija 51410
Broj upisnog lista: K-1024
Osnivač: SKUPŠTINA OPĆINE OPATIJA, PRIJENOS OSNIVAČKIH PRAVA NA RH, RJEŠENJE MINISTARSTVA PROSVJETE I ŠPORTA, KL. 602-03/95-01-1262, URBR. 532-06/95-02
KNJIŽNICA OBRTNIČKE ŠKOLE
Adresa: BOŽE MILANOVIĆA 3, Opatija 51410
Broj upisnog lista: K-1469
KNJIŽNICA FAKULTETA ZA TURISTIČKI I HOTELSKI MENADŽMENT
Adresa: IKA 42, PP 97, Opatija 51410
Broj upisnog lista: K-850/1
Osnivač: FAKULTET ZA TURISTIČKI I HOTELSKI MENADŽMENT
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "VIKTOR CAR EMIN" OPATIJA
Adresa: NIKOLE TESLE 2, Opatija 51410
Broj upisnog lista: K-926/2
Osnivač: GRAD OPATIJA
KNJIŽNICA OŠ „STJEPAN RADIĆ“ OPRISAVCI
Adresa: , Oprisavci 35213
Broj upisnog lista: K-612/1
Osnivač: BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ MILANA ŠORGA OPRTALJ
Adresa: MATKA LAGINJE 25, Oprtalj 52428
Broj upisnog lista: K-1294/2
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ OPUZEN
Adresa: S. S. KRANJČEVIĆA 11, Opuzen 20355
Broj upisnog lista: K-297/3
Osnivač: ŽUPANIJA DUBROVAČKO – NERETVANSKA
KNJIŽNICA SREDNJE POLJOPRIVREDNE I TEHNIČKE ŠKOLE U OPUZENU
Adresa: TRG OPUZENSKE BOJNE 5, Opuzen 20355
Broj upisnog lista: K-1457/1
Osnivač: DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA OPUZEN
Adresa: TRG OPUZENSKE BOJNE 2, Opuzen 20355
Broj upisnog lista: K-1542
Osnivač: GRAD OPUZEN
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE STJEPAN IVŠIĆ ORAHOVICA
Adresa: TRG TINA UJEVIĆA 1, Orahovica 33515
Broj upisnog lista: K-547/2
Osnivač: VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ IVANE BRLIĆ – MAŽURANIĆ
Adresa: TRG TINA UJEVIĆA 1, Orahovica 33515
Broj upisnog lista: K-538/2
Osnivač: VIROVITIČKO – PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA ORAHOVICA
Adresa: TRG PL. MIHALOVIĆA 1, Orahovica 33515
Broj upisnog lista: K-527/2
Osnivač: GRAD ORAHOVICA
KNJIŽNICA OŠ ANTUNA MASLE
Adresa: LUJACI 2, Orašac 20234
Broj upisnog lista: K-283/3
Osnivač: GRAD DUBROVNIK
KNJIŽNICA OŠ PETRA ŠEGEDINA OREBIĆ
Adresa: JOZA ŠUNJA 4, Orebić 20250
Broj upisnog lista: K-290/3
Osnivač: DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
NARODNA KNJIŽNICA OREBIĆ
Adresa: KNEZA DOMAGOJA BB, Orebić 20250
Broj upisnog lista: K-1/1
Osnivač: OPĆINA OREBIĆ
KNJIŽNICA OŠ SVETI PETAR OREHOVEC
Adresa: SVETI PETAR OREHOVEC 90, Orehovec 48267
Broj upisnog lista: K-7/1
Osnivač: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ OREHOVICA
Adresa: ZRINSKIH 40, Orehovica 40322
Broj upisnog lista: K-583/1
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ DR. STJEPAN ILIJAŠEVIĆ
Adresa: , Oriovac 35250
Broj upisnog lista: K-619
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA DR. STJEPAN ILIJAŠEVIĆ
NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA ORIOVAC
Adresa: , Oriovac 35250
Broj upisnog lista: K-594/3
Osnivač: OPĆINA ORIOVAC
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE OROSLAVJE
Adresa: LJ. GAJA 1, Oroslavje 49243
Broj upisnog lista: K-408
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ OROSLAVJE
Adresa: MIHANOVIĆEVA 6, Oroslavje 49243
Broj upisnog lista: K-388
Osnivač: OŠ OROSLAVJE
KNJIŽNICA OROSLAVJE
Adresa: MILANA PRPIĆA 80, Oroslavje 49243
Broj upisnog lista: K-366
Osnivač: OPĆINA OROSLAVJE
KNJIŽNICA OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA OSIJEK
Adresa: , Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-159/2
Osnivač: GRAD OSIJEK
KNJIŽNICA OŠ "DOBRIŠA CESARIĆ", OSIJEK
Adresa: NERETVANSKA 10 , Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-166/2
Osnivač: GRAD OSIJEK
KNJIŽNICA PROSVJETNO-KULTURNOG CENTRA MAĐARA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Adresa: , Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-1617
Osnivač: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
KNJIŽNICA OŠ "TIN UJEVIĆ"
Adresa: OPATIJSKA 46, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-163/2
Osnivač: GRAD OSIJEK
OBRTNIČKA ŠKOLA OSIJEK
Adresa: TRG BANA JELAČIĆA 24, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-234/1
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA FILOZOFSKOG FAKULTETA U OSIJEKU
Adresa: , Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-1620
Osnivač: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
KNJIŽNICA OŠ VIJENAC
Adresa: I. MEŠTROVIĆA 36, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-160/2
Osnivač: GRAD OSIJEK
KNJIŽNICA ODJELA ZA MATEMATIKU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
Adresa: TRG LJUDEVITA GAJA 6, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-1550/2
Osnivač: ODJEL ZA MATEMATIKU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
KNJIŽNICA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA U OSIJEKU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
Adresa: VLADIMIRA PRELOGA 1, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-150/1
Osnivač: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK - KNJIŽNICA, SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
Adresa: FRANJE KUHAČA 20, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-151/3
Osnivač: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
KNJIŽNICA STROJARSKE TEHNIČKE ŠKOLE OSIJEK
Adresa: ISTARSKA 3, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-225/1
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA FAKULTETA ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
Adresa: ULICA CARA HADRIJANA 10, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-1541/2
Osnivač: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK
Adresa: EUROPSKA AVENIJA 24, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-129/8
Osnivač: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
Web: https://baza.gskos.hr , www.gskos.unios.hr
KNJIŽNICA PRAVNOGA FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
Adresa: STJEPANA RADIĆA 13, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-246/4
Osnivač: PRAVNI FAKULTET U OSIJEKU
KNJIŽNICA FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORAMCIJSKIH TEHNOLOGIJA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
Adresa: KNEZA TRPIMIRA 2B, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-147/2
Osnivač: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
KNJIŽNICA FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
Adresa: CRKVENA 21, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-1641
Osnivač: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
KNJIŽNICA AKADEMIJE ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU
Adresa: TRG SV. TROJSTVA 3, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-1640
Osnivač: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
KNJIŽNICA GRAĐEVINSKOG I ARHITEKTONSKOG FAKULTETA
Adresa: VLADIMIRA PRELOGA 3, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-149/2
Osnivač: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
KNJIŽNICA MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
Adresa: JOSIPA HUTTLERA 4, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-152/3
Osnivač: MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA OSIJEK
SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU, KNJIŽNICA
Adresa: TRG LJUDEVITA GAJA 7, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-146/1
Osnivač: SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU
KNJIŽNICA ODJELA ZA FIZIKU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
Adresa: TRG LJUDEVITA GAJA 6, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-1556
Osnivač: ODJEL ZA FIZIKU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
KNJIŽNICA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U OSIJEKU - TVRĐA
Adresa: TRG VATROSLAVA LISINSKOGA 3, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-1557
Osnivač: HRVATSKA FRANJEVAČKA PROVINCIJA SV. ĆIRILA I METODA
KNJIŽNICA GRADITELJSKO-GEODETSKE ŠKOLE OSIJEK
Adresa: DRINSKA 16A , Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-228/1
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA TEHNIČKE ŠKOLE I PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE RUĐERA BOŠKOVIĆA
Adresa: , Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-1580
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA ŠKOLE PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA OSIJEK
Adresa: , Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-230/1
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA MEDICINSKE ŠKOLE OSIJEK
Adresa: VUKOVARSKA 209, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-227/3
Osnivač: OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA EKONOMSKE I UPRAVNE ŠKOLE OSIJEK
Adresa: TRG SVETOG TROJSTVA 4, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-231/1
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE
Adresa: , Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-232/2
Osnivač: OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
ŠKOLSKA KNJIŽNICA ISUSOVAČKE KLASIČNE GIMNAZIJE S PRAVOM JAVNOSTI U OSIJEKU
Adresa: TRG V. LISINSKOG 1, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-243/4
Osnivač: PROVINCIJALAT HRVATSKE POKRAJINE DRUŽBE ISUSOVE
ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK
Adresa: ISTARSKA 3, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-224/3
Osnivač: ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK
KNJIŽNICA POLJOPRIVREDNOG INSTITUTA OSIJEK
Adresa: JUŽNO PREDGRAĐE 17, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-142/3
Osnivač: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
KNJIŽNICA CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "IVAN ŠTARK" OSIJEK
Adresa: DRINSKA 12 B, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-176/1
Osnivač: GRAD OSIJEK
KNJIŽNICA OŠ AUGUST ŠENOA
Adresa: DRINSKA 14, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-165/4
Osnivač: GRAD OSIJEK
KNJIŽNICA TEHNOLOŠKE ŠKOLE "RUĐER BOŠKOVIĆ" OSIJEK
Adresa: , Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-226
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA TRGOVAČKE I KOMERCIJALNE ŠKOLE DAVOR MILAS, OSIJEK
Adresa: , Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-233/1
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OSIJEK
KNJIŽNICA POLJOPRIVREDNE I VETERINARSKE ŠKOLE, OSIJEK
Adresa: J.J.STROSSMAYERA 179, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-229
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA SREDNJOŠKOLSKOG ĐAČKOG DOMA OSIJEK
Adresa: STJEPANA RADIĆA 6, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-244
Osnivač: RH
KNJIŽNICA SAPONIA
Adresa: MATIJE GUPCA 2, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-245/1
KNJIŽNICA I. GIMNAZIJE OSIJEK
Adresa: ŽUPANIJSKA 4, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-221
Osnivač: RH
KNJIŽNICA II. GIMNAZIJE OSIJEK
Adresa: KAMILA FIRINGERA 5, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-222/1
Osnivač: OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA III. GIMNAZIJE OSIJEK
Adresa: UL. K. FIRINGERA 14, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-223/2
Osnivač: ŽUPANIJA OSJEČKO – BARANJSKA
DOKUMENTACIJSKO-INFORMACIJSKI CENTAR DRŽAVNOG ARHIVA U OSIJEKU
Adresa: KAMILA FIRNGERA 1 , Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-138
HEMEROTEKA MUZEJA SLAVONIJE OSIJEK
Adresa: TRG V. LISINSKOG BB , Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-139
KNJIŽNICA MUZEJA SLAVONIJE OSIJEK
Adresa: TRG SV. TROJSTVA 6 , Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-140
KLINIČKA BOLNICA OSIJEK, KNJIŽNICA
Adresa: J. HUTTLERA 4. , Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-143
Osnivač: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA RH
KNJIŽNICA PEDAGOŠKOG FAKULTETA, OSIJEK
Adresa: L. JAGERA 9, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-145
Osnivač: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
EVANĐEOSKI TEOLOŠKI FAKULTET, KNJIŽNICA
Adresa: CVJETKOVA 32, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-148
Osnivač: EVANĐEOSKA CRKVA U RH
KNJIŽNICA OŠ SVETE ANE U OSIJEKU
Adresa: UL. SV. ANE 2, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-154 /1
Osnivač: GRAD OSIJEK
KNJIŽNICA OŠ VLADIMIRA BECIĆA U OSIJEKU
Adresa: VIJENAC AUGUSTA CESARCA 36, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-155/1
Osnivač: GRAD OSIJEK
KNJIŽNICA OŠ FRANJE KREŽME U OSIJEKU
Adresa: ŠKOLSKA 3, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-156/1
Osnivač: GRAD OSIJEK
KNJIŽNICA OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, OSIJEK
Adresa: GUNDULIĆEVA 5A , Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-157/1
Osnivač: GRAD OSIJEK
KNJIŽNICA OŠ "MLADOST"
Adresa: SJENJAK 7, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-158/1
Osnivač: GRAD OSIJEK
KNJIŽNICA OŠ JAGODE TRUHELKE
Adresa: CRKVENA 23, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-161/1
Osnivač: GRAD OSIJEK
KNJIŽNICA OŠ LJUDEVITA GAJA
Adresa: KRSTOVA 99, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-162/1
Osnivač: GRAD OSIJEK
KNJIŽNICA OŠ "GRIGOR VITEZ"
Adresa: KORČULANSKA 1, Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-164/2
Osnivač: GRAD OSIJEK
KNJIŽNICA OŠ IVANA FILIPOVIĆA
Adresa: KALNIČKA 48 , Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-167/1
Osnivač: GRAD OSIJEK
KNJIŽNICA OŠ "RETFALA"
Adresa: KAPELSKA 51A , Osijek 31000
Broj upisnog lista: K-168/2
Osnivač: GRAD OSIJEK
KNJIŽNICA OŠ ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC
Adresa: KRALJA ZVONIMIRA 15, Otočac 53220
Broj upisnog lista: K-253
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE OTOČAC
Adresa: ĆIRILA I METODA 2, Otočac 53220
Broj upisnog lista: K-177
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA OTOČAC
Adresa: ULICA BANA JELAČIĆA 16, Otočac 53220
Broj upisnog lista: K-676/5
Osnivač: GRAD OTOČAC
KNJIŽNICA OŠ KAMEŠNICA
Adresa: HRVATSKIH BRANITELJA 26, Otok 21238
Broj upisnog lista: K-1372/2
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ JOSIPA LOVRETIĆA OTOK
Adresa: J.J. STROSSMAYERA 142, Otok 32252
Broj upisnog lista: K-1514/2
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA OTOK
Adresa: TRG KRALJA TOMISLAVA 6/A, Otok 32252
Broj upisnog lista: K-1538/1
Osnivač: GRAD OTOK
KNJIŽNICA OSNOVNE ŠKOLE "OTRIĆI – DUBRAVE"
Adresa: , Otrić-Seoci 20342
Broj upisnog lista: K-304/2
Osnivač: ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
KNJIŽNICA OŠ „SLAVA RAŠKAJ“ OZALJ
Adresa: PODGRAJ 10A, Ozalj 47280
Broj upisnog lista: K-449/1
Osnivač: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVANA BELOSTENCA OZALJ
Adresa: KOLODVORSKA 1/A, Ozalj 47280
Broj upisnog lista: K-1249/3
Osnivač: GRAD OZALJ
KNJIŽNICA OŠ JURJA DALMATINCA, PAG
Adresa: ANTE STARČEVIĆA BB, Pag 23250
Broj upisnog lista: K-1056
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE BARTULA KAŠIĆA, PAG
Adresa: ANTE STARČEVIĆA 9, Pag 23250
Broj upisnog lista: K-1038/1
Osnivač: ZADARSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA PAG
Adresa: OD ŠPITALA 1, Pag 23250
Broj upisnog lista: K-1031/1
Osnivač: GRADSKO VIJEĆE PAG
KNJIŽNICA OŠ "PAKOŠTANE"
Adresa: BANA JOSIPA JELAČIĆA 1, Pakoštane 23211
Broj upisnog lista: K-1074/2
Osnivač: ZADARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ BRAĆE RADIĆA
Adresa: , Pakrac 34550
Broj upisnog lista: K-346
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE
Adresa: M. GUPCA 10, Pakrac 34550
Broj upisnog lista: K-354
GRADSKA KNJIŽNICA PAKRAC
Adresa: TRG FRANJE TUĐMANA 1, Pakrac 34550
Broj upisnog lista: K-357/2
Osnivač: GRAD PAKRAC
KNJIŽNICA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA SV. DUJE NA PAŠMANU
Adresa: , Pašman 23262
Broj upisnog lista: K-901
KNJIŽNICA OŠ VLADIMIRA NAZORA PAZIN
Adresa: ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 9, Pazin 52000
Broj upisnog lista: K-1289/2
Osnivač: GRAD PAZIN
KNJIŽNICA GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE, PAZIN
Adresa: ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, Pazin 52000
Broj upisnog lista: K-1283/2
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA ŠKOLE – PAZINSKOG KOLEGIJA – KLASIČNE GIMNAZIJE
Adresa: J. DOBRILE 6, Pazin 52000
Broj upisnog lista: K-1307/1
Osnivač: POREČKA I PULSKA BISKUPIJA
KNJIŽNICA DRŽAVNOG ARHIVA U PAZINU
Adresa: VLADIMIRA NAZORA 3, Pazin 52000
Broj upisnog lista: K-1335
FRANJEVAČKI SAMOSTAN BLAŽENE DJEVICE MARIJE U PAZINU – KNJIŽNICA
Adresa: NAZOROVA 16, Pazin 52000
Broj upisnog lista: K-906
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN
Adresa: ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 1A, Pazin 52000
Broj upisnog lista: K-262/2
Osnivač: GRAD PAZIN
NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PERUŠIĆ
Adresa: TRG POPA MARKA MESIĆA 2, Perušić 53202
Broj upisnog lista: K-1462
Osnivač: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PERUŠIĆ
KNJIŽNICA OŠ PERUŠIĆ
Adresa: HRVATSKE MLADEŽI 2, Perušić 53202
Broj upisnog lista: K-259
Osnivač: RH
KNJIŽNICA OŠ PETRIJANEC
Adresa: V. NAZORA 42, Petrijanec 42206
Broj upisnog lista: K-103
KNJIŽNICA OŠ PETRIJEVCI
Adresa: REPUBLIKE 110 A, Petrijevci 31208
Broj upisnog lista: K-198/4
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PETRINJA
Adresa: MATIJE GUPCA 2, Petrinja 44250
Broj upisnog lista: K-1427
Osnivač: GRAD PETRINJA
KNJIŽNICA II. OŠ PETRINJA
Adresa: , Petrinja 44250
Broj upisnog lista: K-501
KNJIŽNICA I. OŠ PETRINJA
Adresa: GUNDULIĆEVA 5, Petrinja 44250
Broj upisnog lista: K-502/1
Osnivač: SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE PETRINJA
Adresa: GUNDULIĆEVA 3, Petrinja 44250
Broj upisnog lista: K-483/1
Osnivač: SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U ČUNTIĆU
Adresa: , Petrinja 44250
Broj upisnog lista: K-1570
Osnivač: HRVATSKA FRANJEVAČKA PROVINCIJA SV. ĆIRILA I METODA
KNJIŽNICA OŠ A. MIHANOVIĆA
Adresa: PETROVSKO 58, Petrovsko 49234
Broj upisnog lista: K-401
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ "V. NAZOR", PISAROVINA
Adresa: ZAGREBAČKA 12, Pisarovina 10451
Broj upisnog lista: K-702
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA, ČL. 78 ZOU
KNJIŽNICA OŠ MATIJA GUBEC PIŠKOREVCI
Adresa: PREOBRAŽENSKI TRG 11 , Piškorevci 31417
Broj upisnog lista: K-190/1
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
PUČKA KNJIŽNICA PITOMAČA
Adresa: TRG KRALJA TOMISLAVA, Pitomača 33405
Broj upisnog lista: K-529
Osnivač: OPĆINA PITOMAČA
KNJIŽNICA OŠ PETRA PRERADOVIĆA
Adresa: TRG KRALJA TOMISLAVA 9, Pitomača 33405
Broj upisnog lista: K-532
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ PLAŠKI
Adresa: , Plaški 47304
Broj upisnog lista: K-442/1
Osnivač: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA I ČITAONICA PLAŠKI
Adresa: SABORČANSKA BB, Plaški 47304
Broj upisnog lista: K-928/2
Osnivač: OPČINA PLAŠKI
HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PLETERNICA
Adresa: IVANA ŠVEARA 4, Pleternica 34310
Broj upisnog lista: K-355/1
Osnivač: GRAD PLETERNICA
KNJIŽNICA OŠ KAJE ADŽIĆA PLETERNIČANINA
Adresa: , Pleternica 34310
Broj upisnog lista: K-345
Osnivač: RH
KNJIŽNICA OŠ PLITVIČKA JEZERA
Adresa: MUKINJE 19, Plitvička Jezera 53231
Broj upisnog lista: K-638
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OSNOVNE ŠKOLE "VLADIMIR NAZOR" PLOČE
Adresa: TINA UJEVIĆA 3, Ploče 20340
Broj upisnog lista: K-307/2
Osnivač: DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA PLOČE
Adresa: TINA UJEVIĆA 5, Ploče 20340
Broj upisnog lista: K-323/2
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
NARODNA KNJIŽNICA PLOČE
Adresa: GRAČKA BR. 2, Ploče 20340
Broj upisnog lista: K-265/2
Osnivač: GRAD PLOČE
KNJIŽNICA OŠ HRVATSKI SOKOL, PODGAJCI PODRAVSKI
Adresa: V. NAZORA 185, Podgajci Podravski 31552
Broj upisnog lista: K-945
KNJIŽNICA OŠ DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA, PODGORA
Adresa: PRILAZ VIDA MIHOTIĆA 1, Podgora 21327
Broj upisnog lista: K-482/3
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ HINKA JUHNA PODGORAČ
Adresa: HINKA JUHNA 8, Podgorač 31433
Broj upisnog lista: K-203/2
Osnivač: OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "STROŽANAC“
Adresa: BLATO 1, Podstrana 21312
Broj upisnog lista: K-1377/1
Osnivač: SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ PODTUREN
Adresa: , Podturen 40317
Broj upisnog lista: K-573/1
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ POKUPSKO
Adresa: POKUPSKO 36/A, Pokupsko 10414
Broj upisnog lista: K-713/4
Osnivač: ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ FRANKA LISICE POLAČA
Adresa: , Polača 22302
Broj upisnog lista: K-1079/2
Osnivač: ZADARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ POLIČNIK
Adresa: , Poličnik 23241
Broj upisnog lista: K-1078/1
Osnivač: ZADARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ GRIGORA VITEZA
Adresa: , Poljana 34543
Broj upisnog lista: K-348
KNJIŽNICA OŠ POPOVAC
Adresa: , Popovac 31303
Broj upisnog lista: K-213/2
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA POPOVAC
KNJIŽNICA I ČITAONICA POPOVAČA
Adresa: TRG GROFOVA ERDODYJA 7, Popovača 44317
Broj upisnog lista: K-1470
Osnivač: OPĆINA POPOVAČA
KNJIŽNICA OŠ POPOVAČA
Adresa: VINOGRADSKA 15, Popovača 44317
Broj upisnog lista: K-506/1
Osnivač: SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ POREČ
Adresa: KARLA HUGUESA 7, Poreč 52440
Broj upisnog lista: K-1260/1
Osnivač: GRAD POREČ
KNJIŽNICA TURISTIČKO-UGOSTITELJSKE ŠKOLE ANTONA ŠTIFANIĆA POREČ
Adresa: PRVOMAJSKA 6, Poreč 52440
Broj upisnog lista: K-1317/1
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE MATE BALOTE POREČ
Adresa: KARLA HUGUESA 6, Poreč 52440
Broj upisnog lista: K-1285/2
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA TOŠ SEI "BERNARDO PARENTIN"
Adresa: MATKA LAGINJE 6, Poreč 52440
Broj upisnog lista: K-1286/2
Osnivač: GRAD POREČ - PARENZO
GRADSKA KNJIŽNICA POREČ
Adresa: TRG MARAFOR 3, Poreč 52440
Broj upisnog lista: K-257/3
Osnivač: GRAD POREČ
KNJIŽNICA OŠ STJEPANA BASARIČEKA PRO POSAVSKI BREGI
Adresa: SAVSKA 70, Posavski Bregi 10311
Broj upisnog lista: K-680
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BASARIČEKA IVANIĆ GRAD
ŠKOLSKA KNJIŽNICA OSNOVNE ŠKOLE ˝DAVORIN TRSTENJAK˝PODGAJCI POSAVSKI
Adresa: M. GUPCA 160, Posavski Podgajci 32258
Broj upisnog lista: K-1489/1
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ BRAĆA RIBAR, POSEDARJE
Adresa: ŠPORTSKA 3, Posedarje 23242
Broj upisnog lista: K-1064/1
Osnivač: ZADARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ VLADIMIRA NAZORA – POSTIRA
Adresa: , Postira 21410
Broj upisnog lista: K-672/1
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POSTIRA
OPĆINSKA KNJIŽNICA IVAN MATIJ ŠKARIĆ
Adresa: GLAVICA 1, Postira 21410
Broj upisnog lista: K-1610/1
Osnivač: OPĆINA POSTIRA
KNJIŽNICA OŠ VLADIMIRA NAZORA, POTPIĆAN
Adresa: DUMBROVA 12, Potpićan 52333
Broj upisnog lista: K-1296/1
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA GIMNAZIJE U POŽEGI
Adresa: , Požega 34000
Broj upisnog lista: K-349
Osnivač: GIMNAZIJA, RH
KNJIŽNICA TEHNIČKE ŠKOLE
Adresa: RATARNIČKA 1, Požega 34000
Broj upisnog lista: K-350
KNJIŽNICA EKONOMSKE ŠKOLE
Adresa: , Požega 34000
Broj upisnog lista: K-351
Osnivač: EKONOMSKA ŠKOLA
KNJIŽNICA OBRTNIČKE ŠKOLE
Adresa: OSJEČKA 33, Požega 34000
Broj upisnog lista: K-352
Osnivač: OBRTNIČKA ŠKOLA
KNJIŽNICA OŠ ANTUNA KANIŽLIĆA
Adresa: A. KANIŽLIĆA 2, Požega 34000
Broj upisnog lista: K-335
KNJIŽNICA OŠ JULIJA KEMPFA
Adresa: , Požega 34000
Broj upisnog lista: K-336
KNJIŽNICA OŠ "D. CESARIĆ"
Adresa: SLAVONSKA 8, Požega 34000
Broj upisnog lista: K-337
KNJIŽNICA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U POŽEGI
Adresa: TRG SVETOGA TROJSTVA 21, Požega 34000
Broj upisnog lista: K-360/1
Osnivač: HRVATSKA FRANJEVAČKA PROVINCIJA SV. ĆIRILA I METODA
KNJIŽNICA GLAZBENE ŠKOLE POŽEGA
Adresa: VJEKOSLAVA BABUKIĆA 27, Požega 34000
Broj upisnog lista: K-1590
Osnivač: GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA
KNJIŽNICA OPĆE ŽUPANIJSKE BOLNICE
Adresa: OSJEČKA BB, Požega 34000
Broj upisnog lista: K-356
Osnivač: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA
KNJIŽNICA ĐAČKOG DOMA POŽEGA
Adresa: RATARNIČKA 2, Požega 34000
Broj upisnog lista: K-353
KNJIŽNICA GRADSKOG MUZEJA POŽEGA
Adresa: , Požega 34000
Broj upisnog lista: K-359
Osnivač: GRAD POŽEGA
KNJIŽNICA VELEUČILIŠTA U POŽEGI
Adresa: VUKOVARSKA 17, Požega 34000
Broj upisnog lista: K-1623
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA POŽEGA
Adresa: ANTUNA KANIŽLIĆA 1, Požega 34000
Broj upisnog lista: K-358/3
Osnivač: GRAD POŽEGA
Web: https://www.gkpz.hr
KNJIŽNICA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENE ŠKOLE POŽEGA
Adresa: RATARNIČKA 3, Požega 34000
Broj upisnog lista: K-1648
Osnivač: POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ JANKA LESKOVARA
Adresa: , Pregrada 49218
Broj upisnog lista: K-393
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA, RH
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE PREGRADA
Adresa: TRG GOSPE KUNAGORSKE 3, Pregrada 49218
Broj upisnog lista: K-413
Osnivač: RH, MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
GRADSKA KNJIŽNICA PREGRADA
Adresa: TRG GOSPE KUNAGORSKE 3, Pregrada 49218
Broj upisnog lista: K-374/1
Osnivač: GRADSKO VIJEĆE PREGRADE
KNJIŽNICA SAMOSTANA SV. PAVLA
Adresa: OTOČIĆ GALEVAC – PREKO (OTOK UGLJAN), Preko 23273
Broj upisnog lista: K-864
Osnivač: FRANJEVCI TREĆERECI
KNJIŽNICA OŠ VALENTIN KLARIN, PREKO
Adresa: CESTA HRVATSKIH BRANITELJA 39 H, Preko 23273
Broj upisnog lista: K-1049/1
Osnivač: ZADARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA I ČITAONICA OŠ PRELOG
Adresa: TRG BANA JELAČIĆA BB, Prelog 40323
Broj upisnog lista: K-584
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
KNJIŽNICA I ČITAONICA GRADA PRELOGA
Adresa: GLAVNA 33, Prelog 40323
Broj upisnog lista: K-1547/1
Osnivač: GRAD PRELOG
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE PRELOG
Adresa: ČAKOVEČKA 1, Prelog 40323
Broj upisnog lista: K-1329
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ VLADIMIRA NAZORA, PRIBISLAVEC
Adresa: KAŠTELSKA 12, Pribislavec 40000
Broj upisnog lista: K-1451
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ BRAĆE RADIĆ
Adresa: , Pridraga 23226
Broj upisnog lista: K-1642
Osnivač: ZADARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ I. B. MAŽURANIĆ
Adresa: KOLODVORSKA 31, Prigorje Brdovečko 10291
Broj upisnog lista: K-731
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ PRIMORSKI DOLAC
Adresa: , Primorski Dolac 21227
Broj upisnog lista: K-1368/2
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ STJEPANA ANTOLOVIĆA, PRIVLAKA
Adresa: , Privlaka 32251
Broj upisnog lista: K-1486/1
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ PRIVLAKA
Adresa: , Privlaka 23233
Broj upisnog lista: K-1051/1
Osnivač: ZADARSKA ŽUPANIJA
NARODNA KNJIŽNICA "HRVATSKI SKUP"
Adresa: , Pučišća 21412
Broj upisnog lista: K-1244
Osnivač: OPĆINA PUČIŠĆA
KNJIŽNICA OŠ PUČIŠĆA
Adresa: , Pučišća 21412
Broj upisnog lista: K-670/1
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA KLESARSKE ŠKOLE PUČIŠĆA
Adresa: NOVA RIVA BB, Pučišća 21412
Broj upisnog lista: K-1404
Osnivač: SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI, SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA
Adresa: HERKULOV PROLAZ 1, Pula 52100
Broj upisnog lista: K-907/3
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ STOJA
Adresa: BRIJUNSKA 5, Pula 52100
Broj upisnog lista: K-1309/1
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA STOJA
KNJIŽNICA OŠ VELI VRH PULA
Adresa: , Pula 52100
Broj upisnog lista: K-1290/1
Osnivač: GRAD PULA
KNJIŽNICA EKONOMSKE ŠKOLE PULA
Adresa: KOVAČIĆEVA 3, Pula 52100
Broj upisnog lista: K-1308/2
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKE ŠKOLE PULA
Adresa: RIZZIJEVA 40, Pula 52100
Broj upisnog lista: K-1311/2
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA ŠKOLE ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
Adresa: KANDLEROVA 48, Pula 52100
Broj upisnog lista: K-1267/2
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA GIMNAZIJE PULA
Adresa: TRIERSKA 8, Pula 52100
Broj upisnog lista: K-1295/1
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ-SE GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA-POLA
Adresa: SANTORIOVA 1, Pula 52100
Broj upisnog lista: K-1316/2
Osnivač: GRAD PULA
KNJIŽNICA STRUKOVNE ŠKOLE PULA
Adresa: ZAGREBAČKA 22, Pula 52100
Broj upisnog lista: K-1279/1
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ ŠIJANA
Adresa: 43. ISTARSKE DIVIZIJE 5, Pula 52100
Broj upisnog lista: K-1274/2
Osnivač: GRAD PULA
KNJIŽNICA MEDICINSKE ŠKOLE PULA
Adresa: ZAGREBAČKA 30, Pula 52100
Broj upisnog lista: K-1299/2
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ KAŠTANJER PULA
Adresa: RIMSKE CENTURIJACIJE 29, Pula 52100
Broj upisnog lista: K-1287/2
Osnivač: GRAD PULA
KNJIŽNICA OŠ VERUDA PULA
Adresa: BANOVČEVA 27, Pula 52100
Broj upisnog lista: K-1284/1
Osnivač: GRAD PULA
KNJIŽNICA TALIJANSKE SREDNJE ŠKOLE - S.M.S.I. DANTE ALIGHIERI PULA - POLA
Adresa: SANTORIOVA 3, Pula 52100
Broj upisnog lista: K-1258/2
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
Adresa: SV. IVANA 1/A, Pula 52100
Broj upisnog lista: K-575/10
Osnivač: GRAD PULA
KNJIŽNICA ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE
Adresa: CARRARINA 3, Pula 52100
Broj upisnog lista: K-1420
Osnivač: MINISTARSTVO KULTURE
KNJIŽNICA ŠKOLE PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA PULA
Adresa: RADIĆEVA 19, Pula 52100
Broj upisnog lista: K-1424
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ TONE PERUŠKA, PULA
Adresa: POLJANA SV. MARTINA 6, Pula 52100
Broj upisnog lista: K-1303/1
Osnivač: GRAD PULA
KNJIŽNICA FAKULTETA EKONOMIJE I TURIZMA DR. MIJO MIRKOVIĆ, PULA
Adresa: PRERADOVIĆEVA 1/1, Pula 52100
Broj upisnog lista: K-1292
Osnivač: SVEUČILIŠTE U RIJECI
KNJIŽNICA OŠ VIDIKOVAC, PULA
Adresa: , Pula 52100
Broj upisnog lista: K-1257
Osnivač: GRAD PULA
KNJIŽNICA VISOKE UČITELJSKE ŠKOLE U PULI
Adresa: RONJGOVA 1, Pula 52100
Broj upisnog lista: K-1306
KNJIŽNICA U TEHNIČKOJ ŠKOLI PULA
Adresa: JURJA CVEČIĆA 7, Pula 52100
Broj upisnog lista: K-1310/1
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ CENTAR
Adresa: DANTEOV TRG 2, Pula 52100
Broj upisnog lista: K-1312/1
Osnivač: GRAD PULA
KNJIŽNICA OŠ "MONTE ZARO" PULA
Adresa: , Pula 52100
Broj upisnog lista: K-1291/2
Osnivač: GRAD PULA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE MARKANTUNA DE DOMINISA RAB
Adresa: BANJOL 11, Rab 51280
Broj upisnog lista: K-1023/1
Osnivač: CUO U UGOSTITELJSTVU RAB
GRADSKA KNJIŽNICA RAB
Adresa: GORNJA ULICA 21, Rab 51280
Broj upisnog lista: K-1339/1
Osnivač: GRAD RAB
KNJIŽNICA OŠ IVANA RABLJANINA
Adresa: BANJOL 10, Rab 51280
Broj upisnog lista: K-963/1
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ „IVAN FILIPOVIĆ“ RAČINOVCI
Adresa: , Račinovci 32262
Broj upisnog lista: K-1526/1
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "METEL OŽEGOVIĆ", RADOVAN
Adresa: VARAŽDINSKA ULICA 14, Radovan 42242
Broj upisnog lista: K-81/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ RAJIĆ
Adresa: TRG HRV. BRANITELJA 6, Rajić 44323
Broj upisnog lista: K-521
KNJIŽNICA OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA
Adresa: HORVAĆANSKI TRG 1, Rakov Potok 10436
Broj upisnog lista: K-1139
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ EUGENA KVATERNIKA
Adresa: RAKOVICA BB, Rakovica 47245
Broj upisnog lista: K-1455
Osnivač: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ ANDRIJE PALMOVIĆA
Adresa: , Rasinja 48312
Broj upisnog lista: K-15
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ IVANA BATELIĆA-RAŠA
Adresa: IVAN BATELIĆ 1, Raša 52223
Broj upisnog lista: K-1288/2
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ DR. BRANIMIRA MARKOVIĆA
Adresa: IVANA MAŽURANIĆA 22, Ravna Gora 51314
Broj upisnog lista: K-953/1
Osnivač: PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ JURJA BARAKOVIĆA, RAŽANAC
Adresa: , Ražanac 23248
Broj upisnog lista: K-1058/1
Osnivač: ZADARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA JURJA BARAKOVIĆA RAŽANAC
Adresa: RAŽANAC BB, Ražanac 23248
Broj upisnog lista: K-1466/1
Osnivač: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAŽANAC
KNJIŽNICA OŠ REČICA
Adresa: REČICA BB, Rečica 47203
Broj upisnog lista: K-450/1
Osnivač: GRAD KARLOVAC
KNJIŽNICA OŠ "ANTE STARČEVIĆ" REŠETARI
Adresa: VLADIMIRA NAZORA 23, Rešetari 35403
Broj upisnog lista: K-632
KNJIŽNICA OŠ ANE KATARINE ZRINSKI, RETKOVCI
Adresa: MATIJE GUPCA 22, Retkovci 32282
Broj upisnog lista: K-1501/2
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ VEŽICA
Adresa: KVATERNIKOVA 49, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-980
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA RH
KNJIŽNICA OŠ BRAJDA – RIJEKA
Adresa: IVANA RENDIĆA 6, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-983/1
Osnivač: GRAD RIJEKA
KNJIŽNICA OŠ - SE DOLAC
Adresa: DOLAC 12, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-955/1
KNJIŽNICA OŠ "VLADIMIR GORTAN"
Adresa: PRILAZ VLADIMIRA GORTANA 2, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-984/1
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ "TRSAT", RIJEKA
Adresa: SLAVKA KRAUTZEKA 23, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-985/1
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ KOZALA
Adresa: A. KOVAČIĆA 21, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-956/1
Osnivač: GRAD RIJEKA
KNJIŽNICA OŠ PEĆINE
Adresa: , Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-988
Osnivač: SO RIJEKA
KNJIŽNICA OŠ PODMURVICE
Adresa: PODMURVICE 6, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-989/1
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA RH
KNJIŽNICA OŠ IVANA ZAJCA RIJEKA
Adresa: ŠKURINJSKA CESTA 7 A, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-990/1
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA IVANA ZAJCA
KNJIŽNICA OŠ "KANTRIDA"
Adresa: , Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-958/1
Osnivač: GRAD RIJEKA
KNJIŽNICA OŠ SRDOČI
Adresa: ANTE MODRUŠANA 33, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-959/1
Osnivač: GRAD RIJEKA
KNJIŽNICA OŠ ZAMET, RIJEKA
Adresa: , Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-960/1
Osnivač: RH
KNJIŽNICA OŠ - SE "GELSI"
Adresa: VUKOVARSKA 27, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-948/1
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ ŠKURINJE RIJEKA
Adresa: MIHAČEVA DRAGA 13, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-951/1
Osnivač: OSNIVAČ OŠ ŠKURINJE RIJEKA U SKLOPU KOJE DJELUJE KNJIŽNICA JE GRAD RIJEKA
KNJIŽNICA OŠ "FRAN FRANKOVIĆ"
Adresa: IVANA ŽORŽA 17 A, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-977/1
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OSNOVNE ŠKOLE - SCUOLA ELEMENTARE "SAN NICOLO""
Adresa: MIRKA ČUBREGA 18, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-947
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ "TURNIĆ"
Adresa: FRANJE ČANDEKA 20, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-970/1
Osnivač: GRAD RIJEKA
KNJIŽNICA OŠ "NIKOLA TESLA", RIJEKA
Adresa: TRG I. KLOBUČARIĆA 1, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-967/1
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ GORNJA VEŽICA
Adresa: GORNJA VEŽICA 31, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-965
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA PROMETNE ŠKOLE
Adresa: JOŽE VLAHOVIĆA 10, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-1000
Osnivač: PROMETNA ŠKOLA RIJEKA
KNJIŽNICA GRADITELJSKE I POLJOPRIVREDNE TEHNIČKE ŠKOLE I GRADITELJSKE ŠKOLE ZA INDUSTRIJU I OBRT U RIJECI
Adresa: , Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-1008/1
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ "CENTAR"
Adresa: PODHUMSKIH ŽRTAVA 5, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-993
"CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE – RIJEKA" - KNJIŽNICA
Adresa: SENJSKIH USKOKA 2 , Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-998/1
Osnivač: CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE – RIJEKA
KNJIŽNICA GLAZBENE ŠKOLE IVANA MATETIĆA RONJGOVA
Adresa: LAGINJINA, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-999/1
Osnivač: OPĆINA RIJEKA
KNJIŽNICA OŠ "PEHLIN"
Adresa: PEHLIN 34, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-995/1
Osnivač: GRAD RIJEKA
KNJIŽNICA OŠ "EUGEN KUMIČIĆ" RIJEKA
Adresa: FRANJE ČANDEKA 40, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-996/1
Osnivač: OPĆINA RIJEKA
KNJIŽNICA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA RIJEKA - TRSAT
Adresa: FRANKOPANSKI TRG 12, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-1552
Osnivač: HRVATSKA FRANJEVAČKA PROVINCIJA SV. ĆIRILA I METODA
KNJIŽNICA VELEUČILIŠTA U RIJECI
Adresa: VUKOVARSKA 58, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-1545
Osnivač: VELEUČILIŠTE U RIJECI
KNJIŽNICA KAPUCINSKOG SAMOSTANA U RIJECI
Adresa: KAPUCINSKE STUBE 5, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-1566
Osnivač: HRVATSKA KAPUCINSKA PROVINCIJA SV. LEPOPOLDA BOGDANA MANDIĆA
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA RIJEKA
Adresa: DOLAC 1, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-856/5
Osnivač: SVEUČILIŠTE U RIJECI
KNJIŽNICA ŠKOLE ZA PRIMJENJENU UMJETNOST U RIJECI
Adresa: ŠETALIŠTE XIII DIVIZIJE 75, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-1340
KNJIŽNICA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE A. JUG-MATIĆ
Adresa: ZVONIMIROVA 1/1, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-1341
Osnivač: ALEKSANDRA MATIĆ
STRUČNA KNJIŽNICA "3. MAJ“ BRODOGRADILIŠTE D.D.
Adresa: LIBURNIJSKA 3, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-1344
KNJIŽNICA DRŽAVNOG ARHIVA U RIJECI
Adresa: PARK NIKOLE HOSTA 2 , Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-771
KNJIŽNICA TEOLOGIJE U RIJECI
Adresa: TIZIANOVA 15, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-919
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
KNJIŽNICA ELEKTROTEHNIČKE ŠKOLE RIJEKA
Adresa: ZVONIMIROVA 12, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-1007/1
Osnivač: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA
KNJIŽNICA ELEKTROINDUSTRIJSKE I OBRTNIČKE ŠKOLE
Adresa: ZVONIMIROVA 12, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-1009
Osnivač: OPĆINA RIJEKA
KNJIŽNICA STROJARSKE ŠKOLE ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA
Adresa: J. VLAHOVIĆA 10, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-1010
Osnivač: STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA
KNJIŽNICA STROJARSKO BRODOGRAĐEVNE ŠKOLE ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA
Adresa: BRAĆE BRANCHETTA 11 A, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-1011/1
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA TRGOVAČKE I TEKSTILNE ŠKOLE
Adresa: STANE VONČINE 1 A, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-1012/1
Osnivač: PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA EKONOMSKE ŠKOLE MIJE MIRKOVIĆA RIJEKA
Adresa: IVANA FILIPOVIĆA 2 , Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-1013/1
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA KEMIJSKO – GRAFIČKE ŠKOLE
Adresa: VUKOVARSKA 58, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-1014/1
Osnivač: PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA
Adresa: DRAGE GERVAISA 34, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-1015
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA UČENIČKOG DOMA SREDNJIH ŠKOLA RIJEKA
Adresa: VUKOVARSKA 12, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-1016
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA UČENIČKOG DOMA "PODMURVICE", RIJEKA
Adresa: BRANKA BLEČIĆA 3, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-1017/1
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA POMORSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI
Adresa: STUDENTSKA 2, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-847/1
Osnivač: SVEUČILIŠTE U RIJECI
KNJIŽNICA EKONOMSKOG FAKULTETA RIJEKA
Adresa: I. FILIPOVIĆA 4, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-848/1
Osnivač: RH, MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
KNJIŽNICA SALEZIJANSKE KLASIČNE GIMNAZIJE
Adresa: VUKOVARSKA 62, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-1001/1
Osnivač: HRVATSKA SALEZIJANSKA PROVINCIJA
KNJIŽNICA GIMNAZIJE ANDRIJE MOHOROVIČIĆA, RIJEKA
Adresa: FRANA KURELCA 1, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-1002/1
Osnivač: GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA, RIJEKA
KNJIŽNICA TEHNIČKOG FAKULTETA U RIJECI
Adresa: VUKOVARSKA 58, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-855/1
Osnivač: SVEUČILIŠTE U RIJECI
KNJIŽNICA SREDNJE TALIJANSKE ŠKOLE
Adresa: E. BARČIĆA 6, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-1005/1
Osnivač: RH
KNJIŽNICA PRVE RIJEČKE HRVATSKE GIMNAZIJE
Adresa: F. KURELCA 1, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-1003/1
Osnivač: RH (PREUZELA OSNIVAČKA PRAVA OD SKUPŠTINE OPĆINE RIJEKA)
KNJIŽNICA FILOZOFSKOG FAKULTETA U RIJECI
Adresa: OMLADINSKA 14, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-851/1
Osnivač: FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
KNJIŽNICA PRVE SUŠAČKE HRVATSKE GIMNAZIJE U RIJECI
Adresa: GAJEVA 1, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-1004/1
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI
Adresa: HAHLIĆ 6, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-852/1
Osnivač: SVEUČILIŠTE U RIJECI, PRAVNI FAKULTET
KNJIŽNICA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI
Adresa: , Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-853
Osnivač: SVEUČILIŠTE U RIJECI
KNJIŽNICA MEDICINSKOG FAKULTETA RIJEKA
Adresa: BRAĆE BRANCHETTA 20, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-854/1
KNJIŽNICA MEDICINSKE ŠKOLE U RIJECI
Adresa: GAJEVA 1, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-1006/1
Osnivač: RH
KNJIŽNICA OSNOVNE ŠKOLE - SCUOLA ELEMENTARE BELVEDERE
Adresa: KOZALA 41, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-260/1
KNJIŽNICA MUZEJA MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI
Adresa: KREŠIMIROVA 26 C, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-1343/2
Osnivač: GRAD RIJEKA
KNJIŽNICA ART-KINO
Adresa: KREŠIMIROVA 2, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-1600/1
Osnivač: ART-KINO
GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA
Adresa: M. GUPCA 23, Rijeka 51000
Broj upisnog lista: K-886/9
Osnivač: GRAD RIJEKA
Web: https://www.gkri.hr
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE ZVANE ČRNJE ROVINJ
Adresa: CARDUCCIJEVA ULICA 20, Rovinj 52210
Broj upisnog lista: K-1320/2
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA TALIJANSKE SREDNJE ŠKOLE – SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA ROVINJ – ROVIGNO
Adresa: CARDUCCIJEVA ULICA 20, Rovinj 52210
Broj upisnog lista: K-1647
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
ŠKOLSKA KNJIŽNICA – BIBLIOTECA SCOLASTICA, TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA – SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA „BERNARDO BENUSSI“ ROVINJ-ROVIGNO
Adresa: OMLADINSKA 20, Rovinj 52210
Broj upisnog lista: K-1302/1
Osnivač: GRAD ROVINJ - CITTA DI ROVIGNO
KNJIŽNICA OŠ VLADIMIRA NAZORA – SE „VLADIMIR NAZOR“ ROVINJ – ROVIGNO
Adresa: EDMONDA DE AMICISA 31, Rovinj 52210
Broj upisnog lista: K-1269/2
Osnivač: GRAD ROVINJ
KNJIŽNICA OŠ JURJA DOBRILE
Adresa: STANKA PAULETIĆA 8, Rovinj 52210
Broj upisnog lista: K-1314/1
Osnivač: GRAD ROVINJ
Web: https://www.osdj.hr
GRADSKA KNJIŽNICA „MATIJA VLAČIĆ ILIRIK“
Adresa: UL. DOMENICO PERGOLIS 2, Rovinj 52210
Broj upisnog lista: K-578/2
Osnivač: GRAD ROVINJ
KNJIŽNICA OŠ ROVIŠĆE
Adresa: V. NAZORA 1, Rovišće 43212
Broj upisnog lista: K-40/1
Osnivač: BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ RUGVICA
Adresa: DUGOSELSKA 11 A, Rugvica 10370
Broj upisnog lista: K-723
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ RUNOVIĆ
Adresa: , Runović 21261
Broj upisnog lista: K-1358/1
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA SALI
Adresa: PETRA LORINIJA BB, Sali 23281
Broj upisnog lista: K-924/1
Osnivač: OPĆINA SALI
KNJIŽNICA OŠ "PETAR LORINI" SALI
Adresa: , Sali 23281
Broj upisnog lista: K-1041/2
Osnivač: ZADARSKA ŽUPANIJA
FRANJEVAČKA KNJIŽNICA SAMOBOR
Adresa: MILANA LANGA 18, Samobor 10430
Broj upisnog lista: K-1564
Osnivač: FRANJEVAČKI SAMOSTAN U SAMOBORU
GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
Adresa: M. KRLEŽE 9, Samobor 10430
Broj upisnog lista: K-689/2
Osnivač: GRAD SAMOBOR
KNJIŽNICA OŠ "BOGUMIL TONI"
Adresa: IVANA PERKOVCA 90, Samobor 10430
Broj upisnog lista: K-690
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA GIMNAZIJE "A.G.MATOŠ" SAMOBOR
Adresa: ANDRIJE HEBRANGA 26, Samobor 10430
Broj upisnog lista: K-698
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ RUDE
Adresa: RUDE 93, Samobor 10430
Broj upisnog lista: K-694/1
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ SAMOBOR
Adresa: STRAŽNIČKA 14, Samobor 10430
Broj upisnog lista: K-695
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA EKONOMSKE ŠKOLE SAMOBOR
Adresa: ANDRIJE HEBRANGA 26, Samobor 10430
Broj upisnog lista: K-696
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE SAMOBOR
Adresa: ANDRIJE HEBRANGA 26, Samobor 10430
Broj upisnog lista: K-697
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ SATNICA ĐAKOVAČKA
Adresa: BANA JOSIPA JELAČIĆA 6, Satnica Đakovačka 31421
Broj upisnog lista: K-1609
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ KRALJA ZVONIMIRA
Adresa: , Seget Donji 21218
Broj upisnog lista: K-665/1
Osnivač: SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ SELA
Adresa: , Sela 44273
Broj upisnog lista: K-511/1
Osnivač: GRAD SISAK
KNJIŽNICA OŠ "SELCA"
Adresa: ŠETALIŠTE RAJKA ŠTAMBUKA 2, Selca 21425
Broj upisnog lista: K-830/1
Osnivač: SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKA KNJIŽNICA „HRVATSKI SASTANAK 1888.“
Adresa: TRG STJEPANA RADIĆA 5, Selca 21425
Broj upisnog lista: K-1243/2
Osnivač: OPĆINA SELCA
KNJIŽNICA OŠ ĐAKOVAČKI SELCI - SELCI ĐAKOVAČKI
Adresa: V. NAZORA 24, Selci Đakovački 31415
Broj upisnog lista: K-186/1
Osnivač: OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
ŠKOLSKA KNJIŽNICA OSNOVNE ŠKOLE SELNICA
Adresa: JELAČIĆEV TRG 2, Selnica 40314
Broj upisnog lista: K-1548
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ JOSIPA KOZARCA SEMELJCI
Adresa: ŠKOLSKA 21, Semeljci 31402
Broj upisnog lista: K-191
Osnivač: RH
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA U SENJU
Adresa: VJENCESLAVA NOVAKA 2, Senj 53270
Broj upisnog lista: K-635
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA BISKUPIJE SENJ
Adresa: CIMITER BB, Senj 53270
Broj upisnog lista: K-880
KNJIŽNICA OŠ S. S. KRANJČEVIĆA
Adresa: S. S. KRANJČEVIĆA 1, Senj 53270
Broj upisnog lista: K-256
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
GRADSKA KNJIŽNICA SENJ
Adresa: TRG CILNICA 11, Senj 53270
Broj upisnog lista: K-1242/3
Osnivač: GRAD SENJ
KNJIŽNICA OŠ SESVETE
Adresa: IVANA GORANA KOVAČIĆA 19, Sesvete 10360
Broj upisnog lista: K-1149
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA 1. OŠ LUKA SESVETE
Adresa: OTONA IVEKOVIĆA 16, Sesvete 10360
Broj upisnog lista: K-1150
KNJIŽNICA OŠ SESVETSKI KRALJEVEC
Adresa: , Sesvete 10360
Broj upisnog lista: K-1151
KNJIŽNICA OSNOVNE ŠKOLE JELKOVEC
Adresa: ULICA DRAGANA PLAMENCA 1, Sesvete 10360
Broj upisnog lista: K-1579
Osnivač: GRAD ZAGREB, GRADSKA SKUPŠTINA GRADA ZAGREBA
KNJIŽNICA OŠ SESVETSKA SOPNICA
Adresa: SOPNIČKA 69, Sesvete 10360
Broj upisnog lista: K-1649
Osnivač: GRAD ZAGREB
KNJIŽNICA OŠ "IVAN MAŽURANIĆ" SIBINJ
Adresa: 108. BRIGADE ZNG 4, Sibinj 35252
Broj upisnog lista: K-618/1
Osnivač: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ SIKIREVCI
Adresa: , Sikirevci 35224
Broj upisnog lista: K-609
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
JAVNA GRADSKA USTANOVA GRADSKA KNJIŽNICA SINJ
Adresa: ULICA ALAJČAUŠA FRANE BAREZE ŠORE 1, Sinj 21230
Broj upisnog lista: K-331/2
Osnivač: GRAD SINJ
KNJIŽNICA OŠ IVANA LOVRIĆA U SINJU
Adresa: , Sinj 21230
Broj upisnog lista: K-1371/2
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ MARKA MARULIĆA SINJ
Adresa: VLADIMIRA NAZORA 4, Sinj 21230
Broj upisnog lista: K-660/3
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ FRA PAVLA VUČKOVIĆA
Adresa: , Sinj 21230
Broj upisnog lista: K-833/3
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA TEHNIČKE I INDUSTRIJSKE ŠKOLE RUĐERA BOŠKOVIĆA U SINJU
Adresa: DINKA ŠIMUNOVIĆA 12, Sinj 21230
Broj upisnog lista: K-651/3
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA FRANJEVAČKE KLASIČNE GIMNAZIJE S PRAVOM JAVNOSTI
Adresa: ULICA FRANJEVAČKE KLASIČNE GIMNAZIJE 22, Sinj 21230
Broj upisnog lista: K-1333/4
Osnivač: FRANJEVAČKA PROVINCIJA PRESVETOG OTKUPITELJA
KNJIŽNICA GIMNAZIJE DINKA ŠIMUNOVIĆA U SINJU
Adresa: DINKA ŠIMUNOVIĆA 10, Sinj 21230
Broj upisnog lista: K-1374/2
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE BANA JOSIPA JELAČIĆA, SINJ
Adresa: DINKA ŠIMUNOVIĆA 14, Sinj 21230
Broj upisnog lista: K-669/4
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ SIRAČ
Adresa: VLADIMIRA NAZORA 10, Sirač 43541
Broj upisnog lista: K-51/2
Osnivač: BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ GALDOVO
Adresa: , Sisak 44000
Broj upisnog lista: K-513/1
Osnivač: GRAD SISAK
KNJIŽNICA OŠ IVANA KUKULJEVIĆA SISAK
Adresa: K. TOMISLAVA 19, Sisak 44000
Broj upisnog lista: K-514/1
Osnivač: GRAD SISAK
KNJIŽNICA OŠ "BRAĆA BOBETKO", SISAK
Adresa: MARIJANA CVETKOVIĆA 24, Sisak 44000
Broj upisnog lista: K-517/1
Osnivač: GRAD SISAK
KNJIŽNICA GIMNAZIJE SISAK
Adresa: TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1, Sisak 44000
Broj upisnog lista: K-525/1
Osnivač: SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
STRUČNA KNJIŽNICA ŽELJEZARE SISAK
Adresa: B. ADŽIJE 19, Sisak 44000
Broj upisnog lista: K-495
Osnivač: ŽELJEZARA SISAK, DD
KNJIŽNICA METALURŠKOG FAKULTETA
Adresa: ALEJA NARODNIH HEROJA 3, Sisak 44000
Broj upisnog lista: K-496
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
KNJIŽNICA EKONOMSKE ŠKOLE SISAK
Adresa: KRALJA TOMISLAVA 19, Sisak 44000
Broj upisnog lista: K-490/1
Osnivač: RH
KNJIŽNICA UGOSTITELJSKE I TRGOVAČKE ŠKOLE SISAK
Adresa: ANTE KOVAČIĆA BB, Sisak 44000
Broj upisnog lista: K-491
KNJIŽNICA OBRTNIČKE ŠKOLE SISAK
Adresa: LAĐARSKA 1, Sisak 44000
Broj upisnog lista: K-492
Osnivač: OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK
KNJIŽNICA I ČITAONICA INDUSTRIJSKO - OBRTNIČKE ŠKOLE
Adresa: ULICA MARIJANA CVETKOVIĆA 2, Sisak 44000
Broj upisnog lista: K-493
Osnivač: INDUSTRIJSKO – OBRTNIČKA ŠKOLA
KNJIŽNICA OŠ "BRAĆA RIBAR"
Adresa: ZAGREBAČKA ULICA 8 A, Sisak 44000
Broj upisnog lista: K-510/2
Osnivač: GRAD SISAK
KNJIŽNICA OŠ 22. LIPNJA, SISAK
Adresa: FRANJE LOVRIĆA 27, Sisak 44000
Broj upisnog lista: K-515/2
Osnivač: GRAD SISAK
KNJIŽNICA GRADSKOG MUZEJA SISAK
Adresa: , Sisak 44000
Broj upisnog lista: K-477/2
Osnivač: GRAD SISAK
KNJIŽNICA OŠ VIKTOROVAC
Adresa: ALEJA NARODNIH HEROJA 2, Sisak 44000
Broj upisnog lista: K-516/2
Osnivač: GRAD SISAK
KNJIŽNICA SŠ VIKTOROVAC
Adresa: ALEJA NARODNIH HEROJA 1, Sisak 44000
Broj upisnog lista: K-1436/2
Osnivač: SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC
NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC SISAK
Adresa: RIMSKA ULICA 27, Sisak 44000
Broj upisnog lista: K-1434/11
Osnivač: GRAD SISAK
KNJIŽNICA OŠ "SKAKAVAC“
Adresa: SKAKAVAC 44, Skakavac 47212
Broj upisnog lista: K-443/1
Osnivač: GRAD KARLOVAC
KNJIŽNICA OŠ SKRAD
Adresa: ŠKOLSKA 2, Skrad 51311
Broj upisnog lista: K-961/1
Osnivač: PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ SLAKOVCI
Adresa: P. PRERADOVIĆA 150 A, Slakovci 32242
Broj upisnog lista: K-1482/3
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OSNOVNE ŠKOLE "SLANO"
Adresa: TRG RUĐERA BOŠKOVIĆA 17, Slano 20232
Broj upisnog lista: K-310/2
Osnivač: DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE MARKA MARULIĆA, SLATINA
Adresa: TRG RUĐERA BOŠKOVIĆA 16, Slatina 33520
Broj upisnog lista: K-549/1
Osnivač: VIROVITIČKO – PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA SLATINA
Adresa: ŠETALIŠTE JULIJA BURGERA 1, Slatina 33520
Broj upisnog lista: K-528/3
Osnivač: GRAD SLATINA
KNJIŽNICA OŠ EUGENA KUMIČIĆA
Adresa: D. CESARIĆA 24, Slatina 33520
Broj upisnog lista: K-535/1
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
ŠKOLSKA KNJIŽNICA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKE ŠKOLE SLATINA
Adresa: TRG RUĐERA BOŠKOVIĆA 5A, Slatina 33520
Broj upisnog lista: K-1612
Osnivač: VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ JOSIPA KOZARCA SLATINA
Adresa: NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 2, Slatina 33520
Broj upisnog lista: K-552/2
Osnivač: VIROVITIČKO – PODRAVSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ SLATINE
Adresa: PUT LOVRETA 1, Slatine 21224
Broj upisnog lista: K-1092/2
Osnivač: GRAD SPLIT
KNJIŽNICA OŠ "MILAN AMRUŠ"
Adresa: ZRINSKA 100, Slavonski Brod 35000
Broj upisnog lista: K-608
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA "MILAN AMRUŠ"
KNJIŽNICA OŠ "BLAŽ TADIJANOVIĆ"
Adresa: PODVINJSKA 25, Slavonski Brod 35000
Broj upisnog lista: K-597/1
Osnivač: GRAD SLAVONSKI BROD
KNJIŽNICA EKONOMSKO - BIROTEHNIČKE ŠKOLE
Adresa: JAGIĆEVA BB, Slavonski Brod 35000
Broj upisnog lista: K-605
KNJIŽNICA GIMNAZIJE "MATIJA MESIĆ"
Adresa: PILAREVA BB, Slavonski Brod 35000
Broj upisnog lista: K-602
KNJIŽNICA SŠ MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA
Adresa: I. CANKARA 76, Slavonski Brod 35000
Broj upisnog lista: K-603
KNJIŽNICA TEHNIČKE ŠKOLE SLAVONSKI BROD
Adresa: E. KUMIČIĆA 55, Slavonski Brod 35000
Broj upisnog lista: K-604
KNJIŽNICA OŠ „IVANA BRLIĆ – MAŽURANIĆ“ SLAVONSKI BROD
Adresa: , Slavonski Brod 35000
Broj upisnog lista: K-595/1
Osnivač: GRAD SLAVONSKI BROD
KNJIŽNICA OŠ "ANTUN MIHANOVIĆ" SLAVONSKI BROD
Adresa: MIHANOVIĆEVA 35, Slavonski Brod 35000
Broj upisnog lista: K-596/1
Osnivač: GRAD SLAVONSKI BROD
KNJIŽNICA STROJARSKOG FAKULTETA
Adresa: , Slavonski Brod 35000
Broj upisnog lista: K-590
Osnivač: SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD
KNJIŽNICA OŠ "ĐURO PILAR", SLAVONSKI BROD
Adresa: VINOGORSKA 1, Slavonski Brod 35000
Broj upisnog lista: K-620/1
Osnivač: GRAD SLAVONSKI BROD
KNJIŽNICA OŠ "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
Adresa: HUGE BADALIĆA 8, Slavonski Brod 35000
Broj upisnog lista: K-621
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ „HUGO BADALIĆ“ SLAVONSKI BROD
Adresa: BOROVSKA 3, Slavonski Brod 35000
Broj upisnog lista: K-622/1
Osnivač: GRAD SLAVONSKI BROD
KNJIŽNICA OŠ "BOGOSLAV ŠULEK" SLAVONSKI BROD
Adresa: ALEJA M. KRLEŽE BB, Slavonski Brod 35000
Broj upisnog lista: K-623
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ "VLADIMIR NAZOR", SLAVONSKI BROD
Adresa: FRANJE MARINIĆA 9, Slavonski Brod 35000
Broj upisnog lista: K-624
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA REPUBLIKE HRVATSKE
KNJIŽNICA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA SLAVONSKI BROD
Adresa: TRG SVETOG TROJSTVA 1, Slavonski Brod 35000
Broj upisnog lista: K-1561
Osnivač: HRVATSKA FRANJEVAČKA PROVINCIJA SV. ĆIRILA I METODA
KNJIŽNICA DRŽAVNOG ARHIVA U SLAVONSKOM BRODU
Adresa: , Slavonski Brod 35000
Broj upisnog lista: K-1567
Osnivač: DRŽAVNI ARHIV U SLAVONSKOM BRODU
GRADSKA KNJIŽNICA SLAVONSKI BROD
Adresa: TRG STJEPANA MILETIĆA 12, Slavonski Brod 35000
Broj upisnog lista: K-466/2
Osnivač: GRAD SLAVONSKI BROD
KNJIŽNICA OŠ "JOSIP KOZARAC"
Adresa: KRUŠEVICA, Slavonski Šamac 35220
Broj upisnog lista: K-610
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ SLUNJ
Adresa: ŠKOLSKA 17, Slunj 47240
Broj upisnog lista: K-453/1
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA SLUNJ
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE SLUNJ
Adresa: ŠKOLSKA 22, Slunj 47240
Broj upisnog lista: K-439/1
Osnivač: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA I ČITAONICA SLUNJ
Adresa: TRG DR. FRANJE TUĐMANA 9, Slunj 47240
Broj upisnog lista: K-1241/3
Osnivač: GRAD SLUNJ
KNJIŽNICA OŠ SMOKVICA
Adresa: SMOKVICA 169, Smokvica 20272
Broj upisnog lista: K-287/2
Osnivač: DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ IVANA GRANĐE
Adresa: SOBLINEČKA CESTA 68, Soblinec 10360
Broj upisnog lista: K-1153
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ SOKOLOVAC
Adresa: TRG DR. T. BARDEKA 10, Sokolovac 48306
Broj upisnog lista: K-9
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ DON LOVRE KATIĆA
Adresa: PUT MAJDANA 3, Solin 21210
Broj upisnog lista: K-838/4
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ KRALJICE JELENE – SOLIN
Adresa: PUT MIRA 3, Solin 21210
Broj upisnog lista: K-1265/2
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ VJEKOSLAVA PARAĆA
Adresa: DUDINI 17, Solin 21210
Broj upisnog lista: K-328/3
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA SOLIN
Adresa: ZVONIMIROVA 117 D, Solin 21210
Broj upisnog lista: K-1364/5
Osnivač: GRAD SOLIN
KNJIŽNICA OŠ "JOSIP KOZARAC" SOLJANI
Adresa: TOMISLAVOVA 5A, Soljani 32255
Broj upisnog lista: K-1532/1
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KBC SPLIT, KNJIŽNICA
Adresa: SPINČIĆEVA 1, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1582
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ "GRIPE"
Adresa: STEPINČEVA 12, Split 21000
Broj upisnog lista: K-882/2
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA POMORSKOG FAKULTETA U SPLITU
Adresa: ZRINSKO – FRANKOPANSKA 38, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1413/1
Osnivač: SVEUČILIŠTE U SPLITU
KNJIŽNICA OŠ "PLOKITE" SPLIT
Adresa: , Split 21000
Broj upisnog lista: K-675/2
Osnivač: GRAD SPLIT
KNJIŽNICA OŠ VISOKA
Adresa: VRH VISOKE 32, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1389/1
Osnivač: GRAD SPLIT
KNJIŽNICA UČENIČKOG DOMA SPLIT
Adresa: , Split 21000
Broj upisnog lista: K-1394/1
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA INDUSTRIJSKE ŠKOLE
Adresa: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 40, Split 21000
Broj upisnog lista: K-645/2
Osnivač: SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "SPINUT“ SPLIT
Adresa: TESLINA 12, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1380/1
Osnivač: GRAD SPLIT
KNJIŽNICA OŠ "SUĆIDAR“
Adresa: PERIVOJ ANE ROJE 1, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1383/1
Osnivač: GRAD SPLIT
KNJIŽNICA ŠKOLE ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU
Adresa: , Split 21000
Broj upisnog lista: K-1591
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA GRADITELJSKO – GEODETSKE TEHNIČKE ŠKOLE U SPLITU
Adresa: MATICE HRVATSKE 11, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1419/1
Osnivač: SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SREDNJE TEHNIČKE PROMETNE ŠKOLE
Adresa: TESLINA 4, Split 21000
Broj upisnog lista: K-667/2
Osnivač: SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ MANUŠ
Adresa: VUKOVARSKA 11, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1390/1
Osnivač: GRAD SPLIT - SPLIT
KNJIŽNICA ŠKOLE LIKOVNIH UMJETNOSTI
Adresa: FAUSTA VRANČIĆA 17, Split 21000
Broj upisnog lista: K-332/2
Osnivač: SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
KEMIJSKO – TEHNOLOŠKI FAKULTET U SPLITU – KNJIŽNICA
Adresa: TESLINA 10/V, Split 21000
Broj upisnog lista: K-911/2
Osnivač: SVEUČILIŠTE U SPLITU
KNJIŽNICA PRIRODOSLOVNE TEHNIČKE ŠKOLE-SPLIT
Adresa: MATICE HRVATSKE 11, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1397/1
Osnivač: SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA INSTITUTA ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO
Adresa: ŠETALIŠTE IVANA MEŠTROVIĆA 63, Split 21000
Broj upisnog lista: K-479/1
Osnivač: PRAVNI SLJEDNIK MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA,
KNJIŽNICA FAKULTETA PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKIH ZNANOSTI I ODGOJNIH PODRUČJA SVEUČILIŠTA U SPLITU
Adresa: TESLINA 12/III, Split 21000
Broj upisnog lista: K-826
Osnivač: (VIŠA PEDAGOŠKA ŠKOLA – SPLIT, 1945.) FAKULTET PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKIH ZNANOSTI I ODGOJNIH PODRUČJA SVEUČILIŠTA U SPLITU
KNJIŽNICA DRŽAVNOG ARHIVA U SPLITU
Adresa: GLAGOLJAŠKA 18, Split 21000
Broj upisnog lista: K-835/1
Osnivač: RH MINISTARSTVO KULTURE
FAKULTET PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKIH ZNANOSTI I KINEZIOLOGIJE U SPLITU – KNJIŽNICA
Adresa: TESLINA 12/III, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1411
Osnivač: SVEUČILIŠTE U SPLITU
KNJIŽNICA FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
Adresa: RUĐERA BOŠKOVIĆA BB, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1412
Osnivač: SVEUČILIŠTE U SPLITU
KNJIŽNICA GRADITELJSKE OBRTNIČKE I GRAFIČKE ŠKOLE U SPLITU
Adresa: MATICE HRVATSKE 11, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1418
Osnivač: SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA PRIVATNE JEZIČNE GIMNAZIJE "PITAGORA“ SPLIT
Adresa: DRŽIĆEVA 8, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1395
Osnivač: DRAŽEN PAŽANIN , PERICA BARBAROŠA
KNJIŽNICA MUZEJA GRADA SPLITA
Adresa: PAPALIĆEVA 1, Split 21000
Broj upisnog lista: K-916
Web: http://museum.mdc.hr/www-grad-split-hr/knjiznica.html
KNJIŽNICA GIMNAZIJSKOG KOLEGIJA "KRALJICA JELENA“
Adresa: NODILOVA 4, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1396/1
Osnivač: IVAN PLAZIBAT, PROF.
KNJIŽNICA OBRTNE TEHNIČKE ŠKOLE
Adresa: , Split 21000
Broj upisnog lista: K-891/3
Osnivač: OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT
SVEUČILIŠTE U SPLITU, FILOZOFSKI FAKULTET – KNJIŽNICA
Adresa: TESLINA 12, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1416/2
Osnivač: SVEUČILIŠTE U SPLITU
KNJIŽNICA PRIVATNE JEZIČNO INFORMATIČKE GIMNAZIJE LEONARDO DA VINCI
Adresa: , Split 21000
Broj upisnog lista: K-1587/1
Osnivač: MARINA GALASSO
KNJIŽNICA III. GIMNAZIJE
Adresa: MATICE HRVATSKE 11, Split 21000
Broj upisnog lista: K-846/3
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA KOMERCIJALNO-TRGOVAČKE ŠKOLE SPLIT
Adresa: A. G. MATOŠA 60, Split 21000
Broj upisnog lista: K-666/3
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ BRDA
Adresa: PUT BRDA 2, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1386/3
Osnivač: GRAD SPLIT
KNJIŽNICA PRAVNOG FAKULTETA U SPLITU
Adresa: DOMOVINSKOG RATA 8, Split 21000
Broj upisnog lista: K-648/3
Osnivač: SVEUČILIŠTE U SPLITU, PRAVNI FAKULTET U SPLITU
KNJIŽNICA OBRTNIČKE ŠKOLE
Adresa: NODILOVA 3, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1398/2
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "MARJAN“ SPLIT
Adresa: GAJEVA 1, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1378/2
Osnivač: GRAD SPLIT
KNJIŽNICA I. GIMNAZIJE SPLIT
Adresa: NIKOLE TESLE 10, Split 21000
Broj upisnog lista: K-465/3
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ SKALICE
Adresa: PUT SKALICA 18, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1393/2
Osnivač: GRAD SPLIT
KNJIŽNICA OŠ "TRSTENIK" SPLIT
Adresa: DINKA ŠIMUNOVIĆA 22, Split 21000
Broj upisnog lista: K-883/3
Osnivač: GRAD SPLIT
KNJIŽNICA OŠ "RAVNE NJIVE"
Adresa: SARAJEVSKA 30, Split 21000
Broj upisnog lista: K-334/3
Osnivač: GRAD SPLIT
KNJIŽNICA EKONOMSKO-BIROTEHNIČKE ŠKOLE, SPLIT
Adresa: VUKOVARSKA 37, Split 21000
Broj upisnog lista: K-647/3
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA POMORSKE ŠKOLE
Adresa: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 36, Split 21000
Broj upisnog lista: K-652/3
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA II. GIMNAZIJE SPLIT
Adresa: TESLINA 10, Split 21000
Broj upisnog lista: K-592/3
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ KAMEN – ŠINE
Adresa: GOSPE OD KARMELA 1, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1392/2
Osnivač: GRAD SPLIT
KNJIŽNICA KATOLIČKOG BOGOSLOVNOG FAKULTETA U SPLITU
Adresa: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 19, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1414/2
Osnivač: NADBISKUPSKI ORDINARIJAT SPLIT
KNJIŽNICA TEHNIČKE ŠKOLE ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU
Adresa: , Split 21000
Broj upisnog lista: K-591/3
Osnivač: SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "MERTOJAK“
Adresa: DOVERSKA 44, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1384/2
Osnivač: GRAD SPLIT
KINEZIOLOŠKI FAKULTET U SPLITU, KNJIŽNICA
Adresa: NIKOLE TESLE 6, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1627/1
Osnivač: SVEUČILIŠTE U SPLITU
KNJIŽNICA IV. GIMNAZIJE "MARKO MARULIĆ" SPLIT
Adresa: ZAGREBAČKA 2, Split 21000
Broj upisnog lista: K-655/3
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA FAKULTETA GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE
Adresa: MATICE HRVATSKE 15, Split 21000
Broj upisnog lista: K-650/4
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA, SVEUČILIŠTE U SPLITU
Web: http://www.gradst.unist.hr/knjiznica/
KNJIŽNICA OŠ MEJAŠI SPLIT
Adresa: MEJAŠI 20, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1388/2
Osnivač: GRAD SPLIT
KNJIŽNICA ELEKTROTEHNIČKE ŠKOLE SPLIT
Adresa: TESLINA 2, Split 21000
Broj upisnog lista: K-896/3
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ LUČAC
Adresa: , Split 21000
Broj upisnog lista: K-1376/4
Osnivač: GRAD SPLIT
KNJIŽNICA OŠ DOBRI-SPLIT
Adresa: KLIŠKA 25, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1379/2
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ POJIŠAN
Adresa: VIŠKA 12, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1381/2
Osnivač: GRAD SPLIT
KNJIŽNICA OŠ PUJANKI
Adresa: TIJARDOVIĆEVA 30, Split 21000
Broj upisnog lista: K-668/4
Osnivač: GRAD SPLIT
KNJIŽNICA HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA
Adresa: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 161, Split 21000
Broj upisnog lista: K-649/3
KNJIŽNICA OŠ "BLATINE-ŠKRAPE“
Adresa: NA KRIŽICE 2, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1409/2
Osnivač: GRAD SPLIT
SREDIŠNJA MEDICINSKA KNJIŽNICA
Adresa: ŠOLTANSKA 2, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1415/2
Osnivač: SVEUČILIŠTE U SPLITU
KNJIŽNICA TURISTIČKO–UGOSTITELJSKE ŠKOLE SPLIT
Adresa: A. G. MATOŠA 60, Split 21000
Broj upisnog lista: K-840/3
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA V. GIMNAZIJE "VLADIMIR NAZOR" SPLIT
Adresa: ZAGREBAČKA 2, Split 21000
Broj upisnog lista: K-646/3
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA "IVAN PAŠTRIĆ"
Adresa: ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 19, Split 21000
Broj upisnog lista: K-918/3
Osnivač: NADBISKUPIJA SPLITSKO-MAKARSKA; NADBISKUPSKO SJEMENIŠTE I NADBISKUPIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA „DON FRANE BULIĆ“ SPLIT
KNJIŽNICA OŠ ŽNJAN-PAZDIGRAD
Adresa: , Split 21000
Broj upisnog lista: K-1629
Osnivač: GRAD SPLIT
KNJIŽNICA ŽENSKOG ĐAČKOG DOMA
Adresa: ĆIRIL-METODOVA 26, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1400/2
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ „BOL“ SPLIT
Adresa: HRVATSKIH ISELJENIKA 10, Split 21000
Broj upisnog lista: K-673/3
Osnivač: GRAD SPLIT
UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU, KNJIŽNICA
Adresa: FAUSTA VRANČIĆA 17A, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1417/2
Osnivač: SVEUČILIŠTE U SPLITU
KNJIŽNICA PRIVATNE SREDNJE ŠKOLE MARKO ANTUN DE DOMINIS
Adresa: , Split 21000
Broj upisnog lista: K-1399/3
Osnivač: JELICA PRAŽEN
KNJIŽNICA EKONOMSKOG FAKULTETA U SPLITU
Adresa: CVITE FISKOVIĆA 5, Split 21000
Broj upisnog lista: K-873/4
Osnivač: EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
Adresa: RUĐERA BOŠKOVIĆA 31, Split 21000
Broj upisnog lista: K-872/4
Osnivač: SVEUČILIŠTE U SPLITU
KNJIŽNICA ARHEOLOŠKOG MUZEJA U SPLITU
Adresa: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25, Split 21000
Broj upisnog lista: K-876/2
Osnivač: MINISTARSTVO KULTURE RH
KNJIŽNICA OŠ KMAN-KOCUNAR
Adresa: BENKOVAČKA 10, Split 21000
Broj upisnog lista: K-333/3
Osnivač: SPLITSKO-DALAMTINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA ZDRAVSTVENE ŠKOLE
Adresa: ŠOLTANSKA 15, Split 21000
Broj upisnog lista: K-644/3
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ MEJE, SPLIT
Adresa: GUNJAČINA 1, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1391/2
Osnivač: GRAD SPLIT
KNJIŽNICA OŠ "SPLIT 3"
Adresa: BUŠIĆEVA 6, Split 21000
Broj upisnog lista: K-829/2
Osnivač: GRAD SPLIT
KNJIŽNICA MUZEJA HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA
Adresa: STJEPANA GUNJAČE BB, Split 21000
Broj upisnog lista: K-836/2
Osnivač: RH
KNJIŽNICA VISOKE ŠKOLE ZA INSPEKCIJSKI I KADROVSKI MENADŽMENT
Adresa: ZRINSKO FRANKOPANSKA 209, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1602
Osnivač: VISOKA ŠKOLA ZA INSPEKCIJSKI I KADROVSKI MENADŽMENT
GRADSKA KNJIŽNICA MARKA MARULIĆA SPLIT
Adresa: ULICA SLOBODE 2, Split 21000
Broj upisnog lista: K-740/22
Osnivač: GRAD SPLIT
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE DENTAL CENTAR MARUŠIĆ
Adresa: BENKOVAČKA 10A, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1331/4
Osnivač: SREDNJA ŠKOLA DENTAL CENTAR MARUŠIĆ
KNJIŽNICA ETNOGRAFSKOG MUZEJA SPLIT
Adresa: IZA VESTIBULA 4, Split 21000
Broj upisnog lista: K-1639
Osnivač: GRAD SPLIT
KNJIŽNICA OŠ SRAČINEC
Adresa: VARAŽDINSKA 98, Sračinec 42209
Broj upisnog lista: K-104/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ GORNJA POLJICA
Adresa: , Srijane 21205
Broj upisnog lista: K-588/1
Osnivač: SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ SRINJINE
Adresa: BILAJE 1, Srinjine 21292
Broj upisnog lista: K-1387/2
Osnivač: GRAD SPLIT
KNJIŽNICA OŠ "PETAR ZORANIĆ", STANKOVCI
Adresa: , Stankovci 23422
Broj upisnog lista: K-1062
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ PETRA HEKTOROVIĆA STARI GRAD
Adresa: , Stari Grad 21460
Broj upisnog lista: K-821/2
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA STARI GRAD
Adresa: NOVO RIVA 2, Stari Grad 21460
Broj upisnog lista: K-825/3
Osnivač: GRAD STARI GRAD
KNJIŽNICA OŠ STARI JANKOVCI
Adresa: NASELJE RUĐERA BOŠKOVIĆA 1, Stari Jankovci 32241
Broj upisnog lista: K-1516/1
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ STJEPANA CVRKOVIĆA STARI MIKANOVCI
Adresa: VLADIMIRA NAZORA 18A, Stari Mikanovci 32284
Broj upisnog lista: K-1505/3
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ STARIGRAD
Adresa: , Starigrad 23244
Broj upisnog lista: K-1076/1
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA
Adresa: , Staro Petrovo Selo 35420
Broj upisnog lista: K-633
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA
KNJIŽNICA OŠ "FRA ANTE GNJEČA" STAŠEVICA
Adresa: P. KEŽIĆA 2, Staševica 20345
Broj upisnog lista: K-302/3
Osnivač: DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ STOBREČ
Adresa: IVANKOVA 13, Stobreč 21311
Broj upisnog lista: K-1382/1
Osnivač: GRAD SPLIT
KNJIŽNICA OŠ STON
Adresa: PUT BRAĆE MIHANOVIĆA 8, Ston 20230
Broj upisnog lista: K-299/2
Osnivač: DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
NARODNA KNJIŽNICA STON
Adresa: PUT BRAĆE MIHANOVIĆA 4A, Ston 20230
Broj upisnog lista: K-267/2
Osnivač: OPĆINA STON
KNJIŽNICA OŠ STRAHONINEC
Adresa: ČAKOVEČKA 55, Strahoninec 40000
Broj upisnog lista: K-579/1
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ STRIZIVOJNA
Adresa: BRAĆE RADIĆ 166, Strizivojna 31410
Broj upisnog lista: K-192/1
Osnivač: OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKA KNJIŽNICA STUBIČKE TOPLICE
Adresa: VIKTORA ŠIPEKA 16, Stubičke Toplice 49244
Broj upisnog lista: K-1628
Osnivač: OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
KNJIŽNICA OŠ STUDENCI
Adresa: , Studenci 21265
Broj upisnog lista: K-1355/1
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ ANTE ANĐELINOVIĆ
Adresa: , Sućuraj 21469
Broj upisnog lista: K-822/2
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ SUHOPOLJE
Adresa: KRALJA TOMISLAVA 26, Suhopolje 33410
Broj upisnog lista: K-533/1
Osnivač: VIROVITIČKO – PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "MATIJA GUBEC" SUHOPOLJE
Adresa: TRG SV. TEREZIJE 10, Suhopolje 33410
Broj upisnog lista: K-526
KNJIŽNICA OŠ SUKOŠAN
Adresa: , Sukošan 23206
Broj upisnog lista: K-1045
Osnivač: RH
KNJIŽNICA OŠ SUNJA
Adresa: LJ. POSAVSKOG 55/A, Sunja 44210
Broj upisnog lista: K-520
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA SUNJA
Adresa: MATIJE GUPCA 33, Sunja 44210
Broj upisnog lista: K-1467/1
Osnivač: OPĆINA SUNJA
NARODNA KNJIŽNICA U SUPETRU
Adresa: , Supetar 21400
Broj upisnog lista: K-1401
Osnivač: SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ SUPETAR
Adresa: PORAT 25, Supetar 21400
Broj upisnog lista: K-1403
Osnivač: SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE BRAČ
Adresa: , Supetar 21400
Broj upisnog lista: K-885/1
Osnivač: SREDNJA ŠKOLA "BRAČ"
HRVATSKA NARODNA KNJIŽNICA ANTONIO RENDIĆ IVANOVIĆ SUTIVAN
Adresa: BLATO BB, Sutivan 21403
Broj upisnog lista: K-1450
Osnivač: OPĆINA SUTIVAN
KNJIŽNICA OŠ SVETA MARIJA
Adresa: A. HABUŠA BB, Sveta Marija 40326
Broj upisnog lista: K-557/1
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA SVETA MARIJA
KNJIŽNICA OŠ SVETA NEDELJA
Adresa: SVETONEDELJSKA 21, Sveta Nedelja 10431
Broj upisnog lista: K-691
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ SVETI ĐURĐ
Adresa: CVJETNA 4, Sveti Đurđ 42233
Broj upisnog lista: K-79/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ SV. FILIP I JAKOV
Adresa: MALA ULICA BB, Sveti Filip i Jakov 23207
Broj upisnog lista: K-1073/1
Osnivač: ZADARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ BELETINEC
Adresa: STJEPANA RADIĆA 4, Sveti Ilija 42214
Broj upisnog lista: K-96/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ VLADIMIR NAZOR SVETI ILIJA
Adresa: , Sveti Ilija 42214
Broj upisnog lista: K-99/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE D. STRAŽIMIRA, SV. IVAN ZELINA
Adresa: GUNDULIĆEVA 4, Sveti Ivan Zelina 10380
Broj upisnog lista: K-688
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ "DRAGUTIN DOMJANIĆ"
Adresa: I. GUNDULIĆA 2, Sveti Ivan Zelina 10380
Broj upisnog lista: K-686
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKA KNJIŽNICA SVETI IVAN ZELINA
Adresa: TRG ANTE STARČEVIĆA 12, Sveti Ivan Zelina 10380
Broj upisnog lista: K-685/4
Osnivač: GRAD SVETI IVAN ZELINA
KNJIŽNICA OŠ "GRIGOR VITEZ"
Adresa: TRG U. LUKAŠA 7, Sveti Ivan Žabno 48214
Broj upisnog lista: K-19
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA OPĆINE SV. KRIŽ ZAČRETJE
Adresa: TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 2, Sveti Križ Začretje 49223
Broj upisnog lista: K-372/1
Osnivač: OPĆINA SV. KRIŽ ZAČRETJE
KNJIŽNICA OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJE
Adresa: ŠKOLSKA 5, Sveti Križ Začretje 49223
Broj upisnog lista: K-397
KNJIŽNICA OŠ JOAKIMA RAKOVCA SVETI LOVREČ PAZENATIČKI
Adresa: GRADSKI TRG 1, Sveti Lovreč Pazenatički 52448
Broj upisnog lista: K-1297/7
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ SVETI MARTIN NA MURI
Adresa: , Sveti Martin na Muri 40313
Broj upisnog lista: K-1356
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ SV. MARTIN POD OKIĆEM
Adresa: , Sveti Martin pod Okićem 10435
Broj upisnog lista: K-693
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ SVETVINČENAT
Adresa: SVETVINČENAT 98, Svetvinčenat 52342
Broj upisnog lista: K-1304/2
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ JURŠIĆI
Adresa: JURŠIĆI 21, Svetvinčenat 52342
Broj upisnog lista: K-1278/1
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "MARTIN PUŠTEK" SVIBOVEC
Adresa: , Svibovec 42223
Broj upisnog lista: K-91
KNJIŽNICA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U ŠARENGRADU
Adresa: B. LEAKOVIĆA 13, Šarengrad 32234
Broj upisnog lista: K-1568
Osnivač: HRVATSKA FRANJEVAČKA PROVINCIJA SV. ĆIRILA I METODA
KNJIŽNICA OŠ DR. FRANJO TUĐMAN
Adresa: , Šarengrad 32234
Broj upisnog lista: K-1472/1
KNJIŽNICA OŠ ŠEMOVEC
Adresa: PLITVIČKA 2, Šemovec 42202
Broj upisnog lista: K-105/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA I ČITAONICA ŠENKOVEC
Adresa: JOSIPA BEDEKOVIĆA 11, Šenkovec 40000
Broj upisnog lista: K-1407
Osnivač: OPĆINA ŠENKOVEC
KNJIŽNICA OŠ ŠENKOVEC
Adresa: M. TITA BB, Šenkovec 40000
Broj upisnog lista: K-586/1
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ IVANA PERKOVCA
Adresa: ZAGREBAČKA 30, Šenkovec 10292
Broj upisnog lista: K-724
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ "DR. FRA KARLO BALIĆ" ŠESTANOVAC
Adresa: ŠESTANOVAC, Šestanovac 21250
Broj upisnog lista: K-889/1
Osnivač: SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OSNOVNE ŠKOLE JURJA ŠIŽGORIĆA
Adresa: STJEPANA RADIĆA BB, Šibenik 22000
Broj upisnog lista: K-473
KNJIŽNICA OPĆE BOLNICE ŠIBENIK
Adresa: STJEPANA RADIĆA 83, Šibenik 22000
Broj upisnog lista: K-470
KNJIŽNICA TURISTIČKO-UGOSTITELJSKE ŠKOLE ŠIBENIK
Adresa: , Šibenik 22000
Broj upisnog lista: K-481
Osnivač: REP. HRVATSKA
KNJIŽNICA EKONOMSKE, UPRAVNO – BIROTEHNIČKE I TRGOVAČKE ŠKOLE ŠIBENIK
Adresa: PUT GIMNAZIJE 64, Šibenik 22000
Broj upisnog lista: K-1408
Osnivač: ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK
Adresa: ANTE ŠUPUKA 31, Šibenik 22000
Broj upisnog lista: K-1633
Osnivač: ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OSNOVNE ŠKOLE VRPOLJE
Adresa: P.P. 180, Šibenik 22000
Broj upisnog lista: K-1601
Osnivač: GRAD ŠIBENIK
KNJIŽNICA OSNOVNE ŠKOLE METERIZE - ŠIBENIK
Adresa: PUT KROZ METERIZE 48, Šibenik 22000
Broj upisnog lista: 1595
Osnivač: GRAD ŠIBENIK
KNJIŽNICA OSNOVNE ŠKOLE PETRA KREŠIMIRA IV.
Adresa: BANA JOSIPA JELAČIĆA 74, Šibenik 22000
Broj upisnog lista: K-1598
Osnivač: GRAD ŠIBENIK
KNJIŽNICA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA SV. FRANE U ŠIBENIKU
Adresa: , Šibenik 22000
Broj upisnog lista: K-1606
Osnivač: HRVATSKA PROVINCIJA SV. JERONIMA FRANJEVACA KONVENTUALACA
GRADSKA KNJIŽNICA "JURAJ ŠIŽGORIĆ" ŠIBENIK
Adresa: POLJANA 6, Šibenik 22000
Broj upisnog lista: K-472/1
Osnivač: GRAD ŠIBENIK
KNJIŽNICA MULTIKULTURALNOG CENTRA GYPANON
Adresa: SUĐURAĐ BB, Šipanska Luka 20223
Broj upisnog lista: K-944
KNJIŽNICA OŠ "VLADIMIR NAZOR", ŠKABRNJA
Adresa: , Škabrnja 23223
Broj upisnog lista: K-1063
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ AUGUST CESAREC ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Adresa: VLADIMIRA NAZORA 1, Špišić Bukovica 33404
Broj upisnog lista: K-542/2
Osnivač: VIROVITIČKO – PODRAVSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ ŠTEFANJE
Adresa: ŠTEFANJE 72, Štefanje 43246
Broj upisnog lista: K-45/1
Osnivač: BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ
Adresa: ŠKOLSKA 23, Štitar 32274
Broj upisnog lista: K-1530/3
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ ŠTRIGOVA
Adresa: ŠTRIGOVA 126 A, Štrigova 40312
Broj upisnog lista: K-585/1
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ TAR-VABRIGA
Adresa: ISTARSKA 21, Tar 52465
Broj upisnog lista: K-1315/2
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "TENJA"
Adresa: SV. ANE 2, Tenja 31207
Broj upisnog lista: K-220/1
Osnivač: GRAD OSIJEK
KNJIŽNICA OŠ TISNO
Adresa: , Tisno 22240
Broj upisnog lista: K-471
Osnivač: OŠ TISNO
NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA TISNO
Adresa: USKA ULICA 1, Tisno 22240
Broj upisnog lista: K-1593
Osnivač: OPĆINA TISNO
KNJIŽNICA SAMOSTANA SV. DUJE
Adresa: KRAJ, Z.P. TKON, OTOK PAŠMAN, Tkon 23212
Broj upisnog lista: K-863
Osnivač: PROVINCIJA SV. JEROLIMA - ZADAR
KNJIŽNICA OŠ BUDAŠEVO - TOPOLOVAC - GUŠĆE
Adresa: , Topolovac 44202
Broj upisnog lista: K-512
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE TOPUSKO
Adresa: ŠKOLSKA UL. 14, Topusko 44415
Broj upisnog lista: K-487
NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA TOPUSKO
Adresa: TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1, Topusko 44415
Broj upisnog lista: K-555/1
Osnivač: OPĆINA TOPUSKO
KNJIŽNICA OŠ "VLADIMIR NAZOR“ TOPUSKO
Adresa: ŠKOLSKA 12, Topusko 44415
Broj upisnog lista: K-1439
Osnivač: SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ TORDINCI
Adresa: , Tordinci 32214
Broj upisnog lista: K-1476/2
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ A. G. MATOŠA TOVARNIK
Adresa: VUKOVARSKA 1, Tovarnik 32249
Broj upisnog lista: K-1519/2
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "V. NAZOR" TRENKOVO
Adresa: , Trenkovo 34330
Broj upisnog lista: K-340
Osnivač: OŠ TRENKOVO
KNJIŽNICA OŠ JURJA KLOVIĆA TRIBALJ
Adresa: TRIBALJ 21, Tribalj 51243
Broj upisnog lista: K-964/1
Osnivač: PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ STJEPAN RADIĆ, TIJARICA
Adresa: DONJA TIJARICA 142, Trilj 21240
Broj upisnog lista: K-837/3
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA TRILJ
Adresa: POLJIČKE REPUBLIKE 17, Trilj 21240
Broj upisnog lista: K-1581/1
Osnivač: GRAD TRILJ
KNJIŽNICA OŠ TRILJ
Adresa: , Trilj 21240
Broj upisnog lista: K-671/3
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ J.J. STROSSMAYERA
Adresa: BRAĆE RADIĆA 1 , Trnava 31411
Broj upisnog lista: K-193/1
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ TRNOVEC
Adresa: BARTOLOVEČKA 55, Trnovec 42202
Broj upisnog lista: K-106/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ TRNOVITIČKI POPOVAC
Adresa: , Trnovitički Popovac 43233
Broj upisnog lista: K-55/1
Osnivač: BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "PETAR BERISLAVIĆ", TROGIR
Adresa: OBALA BANA BERISLAVIĆA 16, Trogir 21220
Broj upisnog lista: K-664/3
Osnivač: SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ MAJSTORA RADOVANA TROGIR
Adresa: ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 12, Trogir 21220
Broj upisnog lista: K-843/1
Osnivač: GRAD TROGIR
KNJIŽNICA SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE "BLAŽ JURJEV TROGIRANIN“ TROGIR
Adresa: ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 1, Trogir 21220
Broj upisnog lista: K-1346
Osnivač: GRAD TROGIR
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE IVANA LUCIĆA TROGIR
Adresa: PUT MULINE 2B, Trogir 21220
Broj upisnog lista: K-1347
Osnivač: SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
JAVNA GRADSKA USTANOVA GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR
Adresa: OBALA BANA BERISLAVIĆA 15, Trogir 21220
Broj upisnog lista: K-468/1
Osnivač: GRAD TROGIR
KNJIŽNICA OŠ TRPANJ
Adresa: KRALJA TOMISLAVA 41, Trpanj 20240
Broj upisnog lista: K-288/3
Osnivač: DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA DUBROVNIK
KNJIŽNICA OŠ TRPINJA
Adresa: , Trpinja 32224
Broj upisnog lista: K-1503/1
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ TUČEPI
Adresa: KRAJ 17, Tučepi 21325
Broj upisnog lista: K-1330/2
Osnivač: SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ LIJEPA NAŠA
Adresa: TUHELJ 54, Tuhelj 49215
Broj upisnog lista: K-398
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA – TEM. ČL. 78 ZOU
KNJIŽNICA OŠ KNEGINEC GORNJI
Adresa: GORNJI KNEGINEC, TOPLIČKA BB, Turčin 42204
Broj upisnog lista: K-100/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ TUŽNO
Adresa: VARAŽDINSKA 16, Tužno 42242
Broj upisnog lista: K-107/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ PODLAPAČA
Adresa: , Udbina 53234
Broj upisnog lista: K-637
KNJIŽNICA OŠ MARIJE I LINE, UMAG
Adresa: ŠKOLSKA 14, Umag 52470
Broj upisnog lista: K-1256/1
Osnivač: GRAD UMAG
KNJIŽNICA TALIJANSKE OŠ "GALILEO GALILEI"
Adresa: E. PASCALI 2 A , Umag 52470
Broj upisnog lista: K-1324/1
Osnivač: OŠ - GRAD UMAG
GRADSKA KNJIŽNICA UMAG/BIBLIOTECA CIVICA UMAGO
Adresa: TRGOVAČKA 6, Umag 52470
Broj upisnog lista: K-887/2
Osnivač: GRAD UMAG
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE VALPOVO
Adresa: DR. FRANJE TUĐMANA 2, Valpovo 31550
Broj upisnog lista: K-239/3
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ MATIJE PETRA KATANČIĆA VALPOVO
Adresa: I.L. RIBARA 3 , Valpovo 31550
Broj upisnog lista: K-197/1
Osnivač: RH
GRADSKA KNJIŽNICA VALPOVO
Adresa: VIJENAC HRVATSKE REPUBLIKE 5, Valpovo 31550
Broj upisnog lista: K-136/1
Osnivač: GRAD VALPOVO
KNJIŽNICA II. OŠ VARAŽDIN
Adresa: AUGUSTA CESARCA 10, Varaždin 42000
Broj upisnog lista: K-112/1
Osnivač: GRAD VARAŽDIN
KNJIŽNICA III. OŠ VARAŽDIN
Adresa: TRG I. PERKOVCA 35, Varaždin 42000
Broj upisnog lista: K-113/1
Osnivač: GRAD VARAŽDIN
KNJIŽNICA IV. OŠ VARAŽDIN
Adresa: ANTUNA MATIJE RELJKOVIĆA 36, Varaždin 42000
Broj upisnog lista: K-114/1
Osnivač: GRAD VARAŽDIN
KNJIŽNICA V. OŠ VARAŽDIN
Adresa: FRANA KURELCA 11/1, Varaždin 42000
Broj upisnog lista: K-115/1
Osnivač: GRAD VARAŽDIN
KNJIŽNICA VI. OŠ VARAŽDIN
Adresa: DIMITRIJA DEMETRA 13, Varaždin 42000
Broj upisnog lista: K-116/1
Osnivač: GRAD VARAŽDIN
KNJIŽNICA CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "TOMISLAV ŠPOLJAR" VARAŽDIN
Adresa: GRABERJE 33, Varaždin 42000
Broj upisnog lista: K-117/1
Osnivač: GRAD VARAŽDIN
KNJIŽNICA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
Adresa: P. PRERADOVIĆA 14 , Varaždin 42000
Broj upisnog lista: K-118/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA GLAZBENE ŠKOLE
Adresa: K. P. KREŠIMIRA 15/IV , Varaždin 42000
Broj upisnog lista: K-119
KNJIŽNICA MEDICINSKE ŠKOLE
Adresa: VINKA MEĐERALA 11, Varaždin 42000
Broj upisnog lista: K-120/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA TEKSTILNE ŠKOLE, VARAŽDIN
Adresa: HALLEROVA ALEJA 6 A, Varaždin 42000
Broj upisnog lista: K-121
KNJIŽNICA I ČITAONICA RUDARSKE I KEMIJSKE ŠKOLE
Adresa: HALLEROVA ALEJA 3, Varaždin 42000
Broj upisnog lista: K-122/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA STROJARSKE I PROMETNE ŠKOLE VARAŽDIN
Adresa: HALLEROVA ALEJA 3A, Varaždin 42000
Broj upisnog lista: K-123/1
Osnivač: VARADŽINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA ELEKTOSTROJARSKE ŠKOLE
Adresa: HALLEROVA ALEJA 5, Varaždin 42000
Broj upisnog lista: K-124/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA GOSPODARSKE ŠKOLE, VARAŽDIN
Adresa: BOŽENE PLAZZERIANO 4, Varaždin 42000
Broj upisnog lista: K-125/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE, VARAŽDIN
Adresa: B. PLAZZERIANO 4, Varaždin 42000
Broj upisnog lista: K-126/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA VII. OŠ VARAŽDIN
Adresa: VARAŽDINSKA 131 , Varaždin 42000
Broj upisnog lista: K-101/1
Osnivač: GRAD VARAŽDIN
KNJIŽNICA I. OŠ VARAŽDIN
Adresa: KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. 10, Varaždin 42000
Broj upisnog lista: K-110/1
Osnivač: GRAD VARAŽDIN
KNJIŽNICA KAPUCINSKOG SAMOSTANA U VARAŽDINU
Adresa: KAPUCINSKI TRG 7, Varaždin 42000
Broj upisnog lista: K-75
Osnivač: RED RANJEVACA KAPUCINA HR, KAPUCINSKA PROVINCIJA
KNJIŽNICA DRUGE GIMNAZIJE VARAŽDIN
Adresa: HALLEROVA ALEJA 6A, Varaždin 42000
Broj upisnog lista: K-1446
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ODSJEK ZA MEDICINSKU BIBLIOTEČNU GRAĐU – KNJIŽNICA
Adresa: , Varaždin 42000
Broj upisnog lista: K-1442
Osnivač: OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
KNJIŽNICA GEOTEHNIČKOG FAKULTETA U VARAŽDINU
Adresa: HALLEROVA ALEJA 7, Varaždin 42000
Broj upisnog lista: K-1444
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
KNJIŽNICA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U VARAŽDINU
Adresa: FRANJEVAČKI TRG 8, Varaždin 42000
Broj upisnog lista: K-1551
Osnivač: FRANJEVAČKI SAMOSTAN SV. IVANA KRSTITELJA U VARAŽDINU
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN
Adresa: TRG SLOBODE 8A , Varaždin 42000
Broj upisnog lista: K-76/2
Osnivač: GRAD VARAŽDIN
BISKUPIJSKA KNJIŽNICA VARAŽDIN
Adresa: ZAGREBAČKA 3, Varaždin 42000
Broj upisnog lista: K-1569
Osnivač: VARAŽDINSKA BISKUPIJA
KNJIŽNICA FAKULTETA ORGANIZACIJE I INFORMATIKE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Adresa: PAVLINSKA 2, Varaždin 42000
Broj upisnog lista: K-1443/3
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Web: http://www.foi.unizg.hr/knjiznica
KNJIŽNICA OŠ IVANA I ANTUNA KUKULJEVIĆA
Adresa: , Varaždinske Toplice 42223
Broj upisnog lista: K-90/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "VELA LUKA"
Adresa: OBALA 3 BR. 1, Vela Luka 20270
Broj upisnog lista: K-286/3
Osnivač: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE VELA LUKA
Adresa: UL. 5 BR. 9 , Vela Luka 20270
Broj upisnog lista: K-317/2
Osnivač: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
NARODNA KNJIŽNICA ŠIME VUČETIĆ VELA LUKA
Adresa: , Vela Luka 20270
Broj upisnog lista: K-1327/3
Osnivač: OPĆINA VELA LUKA
KNJIŽNICA OŠ "I. G. KOVAČIĆ"
Adresa: , Velika 34330
Broj upisnog lista: K-339
KNJIŽNICA GIMNAZIJE VELIKA GORICA
Adresa: ULICA KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA 21, Velika Gorica 10410
Broj upisnog lista: K-718/5
Osnivač: ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE VELIKA GORICA
Adresa: ULICA KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA 21, Velika Gorica 10410
Broj upisnog lista: K-716/3
Osnivač: SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA
KNJIŽNICA ZRAKOPLOVNE TEHNIČKE ŠKOLE RUDOLFA PEREŠINA
Adresa: RUDOLFA FIZIRA 6, Velika Gorica 10410
Broj upisnog lista: K-719/4
Osnivač: ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ NIKOLE HRIBARA
Adresa: RUĐERA BOŠKOVIĆA 11, Velika Gorica 10410
Broj upisnog lista: K-710/2
Osnivač: GRAD VELIKA GORICA
KNJIŽNICA OŠ ŠĆITARJEVO
Adresa: ŠĆITARJEVO 104, Velika Gorica 10410
Broj upisnog lista: K-715/3
Osnivač: GRAD VELIKA GORICA
KNJIŽNICA OŠ JURJA HABDELIĆA
Adresa: ŠKOLSKA 1, Velika Gorica 10410
Broj upisnog lista: K-708/2
Osnivač: GRAD VELIKA GORICA
KNJIŽNICA OŠ EUGENA KUMIČIĆA
Adresa: JOSIPA PUCEKOVIĆA 4, Velika Gorica 10410
Broj upisnog lista: K-711/3
Osnivač: GRAD VELIKA GORICA
KNJIŽNICA EKONOMSKE ŠKOLE VELIKA GORICA
Adresa: ULICA KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA 21, Velika Gorica 10410
Broj upisnog lista: K-717/3
Osnivač: ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA UMJETNIČKE ŠKOLE FRANJE LUČIĆA
Adresa: SLAVKA KOLARA 39, Velika Gorica 10410
Broj upisnog lista: K-1622/1
Osnivač: GRAD VELIKA GORICA
KNJIŽNICA OŠ EUGENA KVATERNIKA
Adresa: ŠKOLSKA 4, Velika Gorica 10410
Broj upisnog lista: K-707/5
Osnivač: GRAD VELIKA GORICA
GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
Adresa: ZAGREBAČKA 37, Velika Gorica 10410
Broj upisnog lista: K-705/6
Osnivač: GRAD VELIKA GORICA
KNJIŽNICA OŠ "IVAN FILIPOVIĆ"
Adresa: TRG PRESV. TR. 15, Velika Kopanica 35221
Broj upisnog lista: K-614
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA I ČITAONICA VELIKA LUDINA
Adresa: OBRTNIČKA 3, Velika Ludina 44316
Broj upisnog lista: K-1594/1
Osnivač: OPĆINA VELIKA LUDINA
KNJIŽNICA OŠ VELIKA MLAKA
Adresa: BRUNE BUŠIĆA 7, Velika Mlaka 10408
Broj upisnog lista: K-714/2
Osnivač: GRAD VELIKA GORICA
KNJIŽNICA OŠ VELIKA PISANICA
Adresa: HRVATSKIH MUČENIKA 3, Velika Pisanica 43271
Broj upisnog lista: K-41/1
Osnivač: BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ TRNOVITICA
Adresa: VELIKA TRNOVITICA 96, Velika Trnovitica 43285
Broj upisnog lista: K-56/2
Osnivač: BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ VELIKI BUKOVEC
Adresa: DRAVSKA 42, Veliki Bukovec 42231
Broj upisnog lista: K-78/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ MATE LOVRAKA
Adresa: TRG MATE LOVRAKA 11, Veliki Grđevac 43270
Broj upisnog lista: K-57/2
Osnivač: BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ VELIKO TRGOVIŠČE
Adresa: , Veliko Trgovišće 49214
Broj upisnog lista: K-387
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
Adresa: TRG STJEPANA TUĐMANA 2, Veliko Trgovišće 49214
Broj upisnog lista: K-363
Osnivač: OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
KNJIŽNICA OŠ VELIKO TROJSTVO
Adresa: BRAĆE RADIĆA 49, Veliko Trojstvo 43226
Broj upisnog lista: K-42/1
Osnivač: BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ VIDOVEC
Adresa: ŠKOLSKA 4, Vidovec 42205
Broj upisnog lista: K-108/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ ANTE STARČEVIĆA VILJEVO
Adresa: KRALJA TOMISLAVA 1, Viljevo 31531
Broj upisnog lista: K-180/2
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ VINICA
Adresa: VINIČKA 10, Vinica 42207
Broj upisnog lista: K-109/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA POLJOPRIVREDNE I VETERINARSKE ŠKOLE „ARBORETUM OPEKA“ U VINICI
Adresa: VINIČKA 53, MARČAN, Vinica 42207
Broj upisnog lista: K-127/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ BARTOLA KAŠIĆA
Adresa: BARTOLA KAŠIĆA 48, Vinkovci 32100
Broj upisnog lista: K-1497
Osnivač: GRAD VINKOVCI
POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI, KNJIŽNICA
Adresa: H.D. GENSCHERA 16, Vinkovci 32100
Broj upisnog lista: K-1480
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ IVANA MAŽURANIĆA VINKOVCI
Adresa: S.S. KRANJČEVIĆA 2, Vinkovci 32100
Broj upisnog lista: K-1478/1
Osnivač: GRAD VINKOVCI
KNJIŽNICA GIMNAZIJE MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA VINKOVCI
Adresa: TRG BANA JOSIPA ŠOKČEVIĆA 3, Vinkovci 32100
Broj upisnog lista: K-1572
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA DRVODJELSKE TEHNIČKE ŠKOLE VINKOVCI
Adresa: , Vinkovci 32100
Broj upisnog lista: K-1573
Osnivač: ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
KNJIŽNICA GRADSKOG MUZEJA VINKOVCI
Adresa: TRG BANA JOSIPA ŠOKČEVIĆA 16, Vinkovci 32100
Broj upisnog lista: K-1575
Osnivač: GRAD VINKOVCI
ŠKOLSKA KNJIŽNICA SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE VINKOVCI
Adresa: STANKA VRAZA 15, Vinkovci 32100
Broj upisnog lista: K-1578
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA
Adresa: HRVATSKIH ŽRTAVA 11, Vinkovci 32100
Broj upisnog lista: K-1483/3
Osnivač: GRAD VINKOVCI
KNJIŽNICA TEHNIČKE ŠKOLE RUĐERA BOŠKOVIĆA VINKOVCI
Adresa: , Vinkovci 32100
Broj upisnog lista: K-1521/1
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Web: http://web2.ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr/
KNJIŽNICA EKONOMSKE I TRGOVAČKE ŠKOLE IVANA DOMCA
Adresa: A. AKŠAMOVIĆA 31, Vinkovci 32100
Broj upisnog lista: K-1484/2
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "ANTUN GUSTAV MATOŠ" VINKOVCI
Adresa: , Vinkovci 32100
Broj upisnog lista: K-1491/2
Osnivač: GRAD VINKOVCI
KNJIŽNICA ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE ŠKOLE DR. ANDRIJE ŠTAMPARA VINKOVCI
Adresa: HANSA DIETRICHA GENSCHERA 16 A, Vinkovci 32100
Broj upisnog lista: K-1496/3
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ VLADIMIRA NAZORA VINKOVCI
Adresa: I. K. SAKCINSKOG 46 A, Vinkovci 32100
Broj upisnog lista: K-1509/3
Osnivač: GRAD VINKOVCI
KNJIŽNICA OŠ JOSIPA KOZARCA, VINKOVCI
Adresa: , Vinkovci 32100
Broj upisnog lista: K-1493/1
Osnivač: GRAD VINKOVCI
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VINKOVCI
Adresa: IVANA GUNDULIĆA 6, Vinkovci 32100
Broj upisnog lista: K-1422/3
Osnivač: GRAD VINKOVCI
KNJIŽNICA OŠ PROF. FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA
Adresa: GUNDULIĆEVA 5 A, Virje 48326
Broj upisnog lista: K-21
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
NARODNA KNJIŽNICA VIRJE
Adresa: TRG STJEPANA RADIĆA 1, Virje 48326
Broj upisnog lista: K-1268/3
Osnivač: OPĆINA VIRJE
KNJIŽNICA UČENIČKOG DOMA
Adresa: TOMAŠA MASARYKA 25, Virovitica 33000
Broj upisnog lista: K-554/1
Osnivač: VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA KATOLIČKE OSNOVNE ŠKOLE U VIROVITICI
Adresa: TRG LJUDEVITA PATAČIĆA 3, Virovitica 33000
Broj upisnog lista: K-1615
Osnivač: POŽEŠKA BISKUPIJA
KNJIŽNICA CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA
Adresa: , Virovitica 33000
Broj upisnog lista: K-541/1
Osnivač: GRAD VIROVITICA
KNJIŽNICA INDUSTRIJSKO – OBRTNIČKE ŠKOLE
Adresa: ZBORA NARODNE GARDE 29, Virovitica 33000
Broj upisnog lista: K-539/2
Osnivač: VIROVITIČKO – PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
Adresa: TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 5, Virovitica 33000
Broj upisnog lista: K-530/3
Osnivač: GRAD VIROVITICA
KNJIŽNICA STRUKOVNE ŠKOLE
Adresa: VUKOVARSKA CESTA 1, Virovitica 33000
Broj upisnog lista: K-540/2
Osnivač: VIROVITIČKO – PODRAVSKA ŽUPANIJA
ŠKOLSKA KNJIŽNICA TEHNIČKE ŠKOLE
Adresa: ZBORA NARODNE GARDE 29, Virovitica 33000
Broj upisnog lista: K-536/2
Osnivač: VIROVITIČKO – PODRAVSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA KATOLIČKE KLASIČNE GIMNAZIJE S PRAVOM JAVNOSTI U VIROVITICI
Adresa: TRG LJUDEVITA PATAČIĆA 3, Virovitica 33000
Broj upisnog lista: K-1608
Osnivač: POŽEŠKA BISKUPIJA
KNJIŽNICA OŠ IVANE BRLIĆ – MAŽURANIĆ
Adresa: TINA UJEVIĆA 18, Virovitica 33000
Broj upisnog lista: K-537/1
Osnivač: GRAD VIROVITICA
KNJIŽNICA OŠ VLADIMIR NAZOR VIROVITICA
Adresa: TOMASA MASARYKA 21, Virovitica 33000
Broj upisnog lista: K-551/1
Osnivač: GRAD VIROVITICA
KNJIŽNICA GIMNAZIJE PETRA PRERADOVIĆA VIROVITICA
Adresa: TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 16, P.P. 58, Virovitica 33000
Broj upisnog lista: K-553/2
KNJIŽNICA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA VIROVITICA
Adresa: ZVONIMIROV TRG 8, Virovitica 33000
Broj upisnog lista: K-908
KNJIŽNICA VISOKE ŠKOLE ZA MENADŽMENT U TURIZMU I INFORMATICI U VIROVITICI
Adresa: , Virovitica 33000
Broj upisnog lista: K-1246/1
Osnivač: VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
KNJIŽNICA OŠ VIS
Adresa: VIŠKOG BOJA 10, Vis 21480
Broj upisnog lista: K-1252/1
Osnivač: SPLITSKO-DALAMTINSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO - KNJIŽNICA
Adresa: VIŠKOG BOJA 9, Vis 21480
Broj upisnog lista: K-1253/1
Osnivač: SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VIS
Adresa: ŠETALIŠTE VIŠKOG BOJA 13, Vis 21480
Broj upisnog lista: K-1319
Osnivač: GRAD VIS
KNJIŽNICA OŠ VISOKO
Adresa: VISOKO 20, Visoko 42224
Broj upisnog lista: K-93/1
Osnivač: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ LUKE BOTIĆA VIŠKOVCI
Adresa: OMLADINSKA 4, Viškovci 31401
Broj upisnog lista: K-194/2
Osnivač: OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ SVETI MATEJ VIŠKOVO
Adresa: VOZIŠĆE 13, Viškovo 51216
Broj upisnog lista: K-949/1
Osnivač: RH MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA HALUBAJSKA ZORA
Adresa: MARINIĆI 9, Viškovo 51216
Broj upisnog lista: K-934/7
Osnivač: OPĆINA VIŠKOVO
KNJIŽNICA OŠ JOŽE ŠURANA VIŠNJAN
Adresa: ISTARSKA 2, Višnjan 52463
Broj upisnog lista: K-1280/2
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ VIŠNJEVAC
Adresa: CRNI PUT 41 , Višnjevac 31220
Broj upisnog lista: K-169/4
Osnivač: GRAD OSIJEK
KNJIŽNICA OŠ MATE LOVRAKA VLADISLAVCI
Adresa: KRALJA TOMISLAVA 75, Vladislavci 31404
Broj upisnog lista: K-173/2
Osnivač: OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "VOĆIN"
Adresa: TRG GOSPE VOĆINSKE 2, Voćin 33522
Broj upisnog lista: K-548
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
GRADSKA KNJIŽNICA VODICE
Adresa: OBALA VLADIMIRA NAZORA 4, Vodice 22211
Broj upisnog lista: K-478/1
Osnivač: GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICE
ŠKOLSKA KNJIŽNICA OSNOVNE ŠKOLE VODNJAN – SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO
Adresa: ŽUKA 35 - VIA DELLE GINESTRE 35, Vodnjan 52215
Broj upisnog lista: K-1259/2
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ VOĐINCI
Adresa: SLAVONSKA 21, Vođinci 32283
Broj upisnog lista: K-1520/2
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ VOJNIĆ
Adresa: STARČEVIĆEV TRG 3, Vojnić 47220
Broj upisnog lista: K-444/1
Osnivač: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA I ČITAONICA VOJNIĆ
Adresa: A. HEBRANGA 2, Vojnić 47220
Broj upisnog lista: K-464
Osnivač: OPĆINA VOJNIĆ
KNJIŽNICA OŠ DR. VINKA ŽGANCA VRATIŠINEC
Adresa: ŠKOLSKA ULICA 4, Vratišinec 40316
Broj upisnog lista: K-574/1
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ MARE ŠVEL-GAMIRŠEK
Adresa: MATIJE GUPCA 23, Vrbanja 32254
Broj upisnog lista: K-1507/2
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ MARKOVAC
Adresa: , Vrbova 35414
Broj upisnog lista: K-626
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC
Adresa: TRG PETRA ZRINSKOG 7, Vrbovec 10340
Broj upisnog lista: K-732/3
Osnivač: GRAD VRBOVEC
KNJIŽNICA II. OŠ VRBOVEC
Adresa: BRDO BB, Vrbovec 10340
Broj upisnog lista: K-733
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA I. OŠ VRBOVEC
Adresa: TRG PETRA ZRINSKOG 2, Vrbovec 10340
Broj upisnog lista: K-734
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE VRBOVEC
Adresa: ULICA 7. SVIBNJA 2, Vrbovec 10340
Broj upisnog lista: K-735
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
Adresa: KRALJA TOMISLAVA 18, Vrbovsko 51326
Broj upisnog lista: K-962/1
Osnivač: RH, MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
GRADSKA KNJIŽNICA IVANA GORANA KOVAČIĆA VRBOVSKO
Adresa: ULICA HRVATSKIH BRANITELJA 1, Vrbovsko 51326
Broj upisnog lista: K-936/5
Osnivač: GRAD VRBOVSKO
GRADSKA KNJIŽNICA VRGORAC
Adresa: MATICE HRVATSKE 11, Vrgorac 21276
Broj upisnog lista: K-1348/1
Osnivač: GRAD VRGORAC
KNJIŽNICA OŠ VRGORAC
Adresa: MATICE HRVATSKE 9, Vrgorac 21276
Broj upisnog lista: K-1349/2
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE TINA UJEVIĆA, VRGORAC
Adresa: MATICE HRVATSKE 8, Vrgorac 21276
Broj upisnog lista: K- 881/3
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA SPLIT
GRADSKA KNJIŽNICA VRLIKA
Adresa: TRG FRA FILIPA GRABOVCA 7, Vrlika 21236
Broj upisnog lista: K-1370/1
Osnivač: GRAD VRLIKA
KNJIŽNICA OŠ MILANA BEGOVIĆA
Adresa: TRG DR. FRANJE TUĐMANA 6, Vrlika 21236
Broj upisnog lista: K-657/3
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "IVAN MEŠTROVIĆ" VRPOLJE
Adresa: , Vrpolje 35210
Broj upisnog lista: K-615
Osnivač: MINISTARSTVO
HRVATSKA ČITAONICA VRPOLJE
Adresa: TRG DR. FRANJE TUĐMANA BB, Vrpolje 35210
Broj upisnog lista: K-1471
Osnivač: OPĆINA VRPOLJE
KNJIŽNICA OŠ VLADIMIRA NAZORA VRSAR
Adresa: RADE KONČARA 72, Vrsar 52450
Broj upisnog lista: K-1300/3
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ MILKA CEPELIĆA, VUKA
Adresa: MILKA CEPELIĆA 1, Vuka 31403
Broj upisnog lista: K-174/2
Osnivač: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA PRI STRUKOVNOJ ŠKOLI VUKOVAR
Adresa: DOMOVINSKOG RATA 58, Vukovar 32000
Broj upisnog lista: K-1499/3
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA VUKOVAR
Adresa: SAMOSTANSKA 5, Vukovar 32000
Broj upisnog lista: K-1559
Osnivač: HRVATSKA FRANJEVAČKA PROVINCIJA SV. ĆIRILA I METODA
KNJIŽNICA TEHNIČKE ŠKOLE NIKOLE TESLE
Adresa: BLAGE ZADRE 4, Vukovar 32000
Broj upisnog lista: K-1525
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA GIMNAZIJE VUKOVAR
Adresa: ŠAMAC 2, Vukovar 32000
Broj upisnog lista: K-1511
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA
Adresa: 204. VUKOVARSKE BRIGADE 24 A, Vukovar 32000
Broj upisnog lista: K-1494
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA EKONOMSKE ŠKOLE VUKOVAR
Adresa: S. FILIPOVIĆA 6, Vukovar 32000
Broj upisnog lista: K-1487/2
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ NIKOLE ANDRIĆA, VUKOVAR
Adresa: VOĆARSKA 1, Vukovar 32000
Broj upisnog lista: K-1531/2
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ BLAGE ZADRE
Adresa: MARKA MARULIĆA 2, Vukovar 32000
Broj upisnog lista: K-1512/3
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆA
Adresa: DR. ANTE STARČEVIĆA 5, Vukovar 32000
Broj upisnog lista: K-1473/2
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ ANTUNA BAUERA VUKOVAR
Adresa: AUGUSTA ŠENOE 19, Vukovar 32000
Broj upisnog lista: K-1477/3
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ MITNICA, VUKOVAR
Adresa: FRUŠKOGORSKA 2, Vukovar 32000
Broj upisnog lista: K-1500/3
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA VELEUČILIŠTA „LAVOSLAV RUŽIČKA“ U VUKOVARU
Adresa: ŽUPANIJSKA 50, Vukovar 32000
Broj upisnog lista: K-1621
KNJIŽNICA OŠ JOSIPA MATOŠA
Adresa: PETRA PRERADOVIĆA 40, Vukovar 32000
Broj upisnog lista: K-1510/4
Osnivač: GRAD VUKOVAR
GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR
Adresa: TRG REPUBLIKE HRVATSKE 1, Vukovar 32000
Broj upisnog lista: K-361/4
Osnivač: GRAD VUKOVAR
KNJIŽNICA OŠ VUKOVINA
Adresa: GORNJE PODOTOČJE 20/A, Vukovina 10419
Broj upisnog lista: K-706/3
Osnivač: GRAD VELIKA GORICA
KNJIŽNICA OŠ "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"
Adresa: , Zabok 49210
Broj upisnog lista: K-376
KNJIŽNICA TEKSTILNE ŠKOLE ZABOK
Adresa: K. Š. ĐALSKOG 5, Zabok 49210
Broj upisnog lista: K-409
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE ZABOK
Adresa: C. HUIS 2, Zabok 49210
Broj upisnog lista: K-410
KNJIŽNICA GIMNAZIJE ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
Adresa: ĐAČKI PUT BB, Zabok 49210
Broj upisnog lista: K-405
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI" ZABOK
Adresa: , Zabok 49210
Broj upisnog lista: K-368/1
Osnivač: GRAD ZABOK
KNJIŽNICA ARHEOLOŠKOG MUZEJA ZADAR
Adresa: ARHEOLOŠKI MUZEJ ZADAR, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-859
Osnivač: MINISTARSTVO KULTURE RH
KNJIŽNICA NADBISKUPSKOG SJEMENIŠTA "ZMAJEVIĆ"
Adresa: TRG SV. STOŠIJE 2, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-860/1
Osnivač: NADBISKUPSKI ORDINARIJAT ZADAR
KNJIŽNICA SAMOSTANA SV. MIHOVILA - SAMOSTANA TREĆEREDACA SV. MIHOVILA
Adresa: M. KLAIĆA 11, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-861
Osnivač: PROVINCIJA FRANJ. TREĆEREDACA
FRANJEVAČKA KNJIŽNICA SV. FRANE - U SASTAVU SAMOSTANA SV. FRANE
Adresa: TRG SV. FRANE 1, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-865
Osnivač: FRANJEVCI PROVINCIJE SV. JERONIMA O.F.M.
KNJIŽNICA DRŽAVNOG ARHIVA U ZADRU
Adresa: RUĐERA BOŠKOVIĆA BB, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-866
Osnivač: VLADA RH
KNJIŽNICA STOLNOG KAPTOLA SV. STOŠIJE
Adresa: ZELENI TRG 1, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-867
Osnivač: ZADARSKA NADBISKUPIJA – STOLNI KAPTOL SV. STOŠIJE
KNJIŽNICA KONZERVATORSKOG ODJELA ZADAR
Adresa: ILIJE SMILJANIĆA 3, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-868
Osnivač: RH
KNJIŽNICA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
Adresa: OBALA KNEZA TRPIMIRA 8, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-869/1
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA
Adresa: OBALA KRALJ P. KREŠIMIRA IV. 2, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-870/1
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OPĆE BOLNICE ZADAR
Adresa: BOŽE PERIČIĆA 5, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-871
Osnivač: ZADARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE STANKA OŽANIĆA
Adresa: ZAGREBAČKA BB, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-1046
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ PETRA PRERADOVIĆA
Adresa: TRG PETRA PRERADOVIĆA 1, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-1034/1
Osnivač: GRAD ZADAR
KNJIŽNICA TEKSTILNE ŠKOLE ZADAR
Adresa: PERIVOJ V. NAZORA 3/III, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-1042
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA ĐAČKOG DOMA ZADAR
Adresa: , Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-1043
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
NOTOTEKA GLAZBENE ŠKOLE "BLAGOJE BERSA", ZADAR
Adresa: ZAGREBAČKA BB, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-1044
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA PRIVATNE OŠ NOVA
Adresa: SPLITSKA 1, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-931
Osnivač: ANKA MARIĆ
KNJIŽNICA OŠ STANOVI
Adresa: RINE ARAS 3, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-1075/1
Osnivač: GRAD ZADAR
KNJIŽNICA GIMNAZIJE JURJA BARAKOVIĆA, ZADAR
Adresa: PERIVOJ VLADIMIRA NAZORA 3, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-1077/1
Osnivač: ZADARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE
Adresa: ASJE PETRIČIĆ BR. 7, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-1071/1
Osnivač: GRAD ZADAR
KNJIŽNICA MEDICINSKE ŠKOLE ANTE KUZMANIĆA
Adresa: DR. FRANJE TUĐMANA BB, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-1080/1
Osnivač: ZADARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ KRUNE KRSTIĆA
Adresa: TRG GOSPE LORETSKE 3, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-1081
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE RH
ĐAČKA KNJIŽNICA V. VLATKOVIĆA I G. MATULINE
Adresa: PERIVOJ VLADIMIRA NAZORA 3, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-1083/1
Osnivač: ZADARSKA GIMNAZIJA
KNJIŽNICA OŠ ŠIME BUDINIĆA
Adresa: PUT ŠIMUNOVA 4, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-1084/1
Osnivač: GRAD ZADAR
KNJIŽNICA OBRTNIČKE ŠKOLE GOJKA MATULINE
Adresa: IVANA MAŽURANIĆA 32, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-1085
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA MUZEJA ANTIČKOG STAKLA ZADAR
Adresa: POLJANA ZEMALJSKOG ODBORA 1, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-1544
Osnivač: MINISTARSTVO KULTURE RH
KNJIŽNICA ZADARSKE PRIVATNE GIMNAZIJE S PRAVOM JAVNOSTI
Adresa: KRALJSKOG DALMATINA 4, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-942
Osnivač: NIKICA SIMIĆ
ŠKOLSKA KNJIŽNICA PRIRODOSLOVNO-GRAFIČKE ŠKOLE ZADAR
Adresa: , Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-943/1
Osnivač: ZADARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA STRUKOVNE ŠKOLE VICE VLATKOVIĆA
Adresa: NIKOLE TESLE 9C, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-1086/2
Osnivač: ZADARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ SMILJEVAC – ZADAR
Adresa: IVANA LUCIĆA 47, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-1070/2
Osnivač: GRAD ZADAR
KNJIŽNICA KLASIČNE GIMNAZIJE IVANA PAVLA II. S PRAVOM JAVNOSTI U ZADRU
Adresa: JEROLIMA VIDULIĆA 2, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-1048/3
Osnivač: ZADARSKA NADBISKUPIJA
KNJIŽNICA POMORSKE ŠKOLE ZADAR
Adresa: ANTE KUZMANIĆA 1, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-1069/2
Osnivač: ZADARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA HOTELIJERSKO TURISTIČKE I UGOSTITELJSKE ŠKOLE
Adresa: ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 40, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-1068/1
Osnivač: ZADARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA EKONOMSKO-BIROTEHNIČKE I TRGOVAČKE ŠKOLE
Adresa: , Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-1067/1
Osnivač: ZADARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ BARTULA KAŠIĆA
Adresa: BRIBIRSKI PRILAZ 2, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-1040/1
Osnivač: GRAD ZADAR
KNJIŽNICA OŠ VOŠTARNICA-ZADAR
Adresa: IVANA MEŠTROVIĆA 3, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-1029/1
Osnivač: GRAD ZADAR
KNJIŽNICA TEHNIČKE ŠKOLE ZADAR
Adresa: NIKOLE TESLE 9C, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-1082/2
Osnivač: TEHNIČKA ŠKOLA ZADAR
KNJIŽNICA GIMNAZIJE FRANJE PETRIĆA ZADAR
Adresa: OBALA KNEZA TRPIMIRA 26, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-937/1
Osnivač: ZADARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ ZADARSKI OTOCI-ZADAR
Adresa: TRG DAMIRA TOMLJANOVIĆA GAVRANA 2, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-1060/1
Osnivač: GRAD ZADAR
ZNANSTVENA KNJIŽNICA ZADAR
Adresa: ANTE KUZMANIĆA 3, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-874/6
Osnivač: GRAD ZADAR
GRADSKA KNJIŽNICA ZADAR
Adresa: STJEPANA RADIĆA 11 B, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-1047/5
Osnivač: GRAD ZADAR
KNJIŽNICA MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU
Adresa: Božidara Petranovića 1, Zadar 23000
Broj upisnog lista: K-1607
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA (OIB 526342385587) - NADLEŽNO MINISTARSTVO KULTURE
KNJIŽNICA ANDRIJA ŠTAMPAR
Adresa: ROCKFELLEROVA 4, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-416
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, MEDICINSKI FAKULTET, ŠKOLA NARODNOG ZDRAVLJA "ANDRIJA ŠTAMPAR"
KNJIŽNICA HRVATSKOG GLAZBENOG ZAVODA
Adresa: GUNDULIĆEVA 6, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-417
Osnivač: HRVATSKI GLAZBENI ZAVOD
KNJIŽNICA DRŽAVNOG ARHIVA
Adresa: MARULIĆEV TRG 21, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1543
Osnivač: HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV
KNJIŽNICA INSTITUTA DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Adresa: MARULIĆEV TRG 19/I, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-762/1
Osnivač: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ NIKOLE TESLE
Adresa: MATETIĆEVA 67, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1540
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE TESLE
KNJIŽNICA KLINIKE ZA INFEKTIVNE BOLESTI „DR. FRAN MIHALJEVIĆ“, ZAGREB
Adresa: MIROGOJSKA 8, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-912
Osnivač: KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI „DR. FRAN MIHALJEVIĆ“
STRUČNA MEDICINSKA KNJIŽNICA KLINIKE ZA PLUĆNE BOLESTI "JORDANOVAC", ZAGREB
Adresa: JORDANOVAC 104, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-814/1
Osnivač: KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI "JORDANOVAC"
KNJIŽNICA KLINIKE ZA DJEČJE BOLESTI
Adresa: KLAIĆEVA 16, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-877/1
KNJIŽNICA KLINIKE ZA TRAUMATOLOGIJU ZAGREB
Adresa: DRAŠKOVIĆEVA 19, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-813/1
Osnivač: RH
KNJIŽNICA FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Adresa: IVANA LUČIĆA 3, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1539
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
KNJIŽNICA OŠ AUGUSTA ŠENOE
Adresa: SELSKA CESTA 95, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1163/1
Osnivač: GRAD ZAGREB
KNJIŽNICA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU
Adresa: ILICA 3, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-415
KNJIŽNICA INSTITUTA ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA U ZAGREBU
Adresa: TRG KRALJA TOMISLAVA 21, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-418
Osnivač: IDIZ
KNJIŽNICA OBRAZOVNE GRUPE ZRINSKI
Adresa: SELSKA C. 119, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1577
Osnivač: VITOMIR TAFRA
KNJIŽNICA UČITELJSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Adresa: SAVSKA CESTA 77, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-920/1
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, UČITELJSKI FAKULTET, ZAGREB
KNJIŽNICA ZAKLADE ČUJEM, VJERUJEM, VIDIM
Adresa: ANDRIJE MEDULIĆA 16, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1574
Osnivač: ZAKLADA ČUJEM, VJERUJEM, VIDIM
KNJIŽNICA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U ZAGREBU (KAPTOL)
Adresa: KAPTOL 9, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1565
Osnivač: HRVATSKA FRANJEVAČKA PROVINCIJA SV. ĆIRILA I METODA
KNJIŽNICA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG FAKULTETA
Adresa: , Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-792/1
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET, ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ
KNJIŽNICA HRVATSKIH STUDIJA
Adresa: BORONGAJSKA CESTA 83D, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1588
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
KNJIŽNICA INSTITUTA ZA FILOZOFIJU
Adresa: , Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1589
Osnivač: SAVJET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
KNJIŽNICA OŠ STENJEVEC
Adresa: BOLNIČKA 92, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1154
KNJIŽNICA OŠ ANTE KOVAČIĆA
Adresa: KOTARNICA BB, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1155
KNJIŽNICA OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA
Adresa: GAJNICE BB, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1156
KNJIŽNICA OŠ SUSEDGRAD
Adresa: GRGURA KARLOVČANA BB, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1157
KNJIŽNICA OŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA
Adresa: PODGRADSKI ODVOJAK 1, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1158
KNJIŽNICA OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG
Adresa: ŠPANSKO 1, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1159
KNJIŽNICA OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA
Adresa: , Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1160
KNJIŽNICA OŠ GORNJE VRAPČE
Adresa: VRAPČANSKA 188, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1161
KNJIŽNICA OŠ MALEŠNICA
Adresa: ANTE TOPIĆA MIMARE 36, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1162
Osnivač: GRAD ZAGREB
KNJIŽNICA OŠ HORVATI
Adresa: HORVAĆANSKA 6, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1164
KNJIŽNICA OŠ KRALJA TOMISLAVA
Adresa: NOVA CESTA 92, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1165
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ IVANA MEŠTROVIĆA
Adresa: M. PUŠTEKA 1, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1166
Osnivač: SKUPŠTINA GRADA ZAGREBA
KNJIŽNICA 1. I 2. OŠ BARTOLA KAŠIĆA
Adresa: VRISNIČKA 4, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1167
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ JOSIPA RAČIĆA
Adresa: SREDNJACI BB, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1168
Osnivač: SKUPŠTINA GRADA ZAGREBA
KNJIŽNICA OŠ JULIJA KLOVIĆA
Adresa: NOVA CESTA 133, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1169
KNJIŽNICA OŠ PREČKO
Adresa: , Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1170
KNJIŽNICA OŠ MATIJE GUPCA
Adresa: DAVORINA BAZJANCA 2, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1171
Osnivač: GRAD ZAGREB
KNJIŽNICA OŠ RUDEŠ
Adresa: JABLANSKA 51, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1172
KNJIŽNICA OŠ LJUBLJANICA
Adresa: SVETOIVANSKA BB, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1174
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ VRBANI
Adresa: VRBANI BB, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1175
KNJIŽNICA OŠ CVJETNO NASELJE
Adresa: CVJETNA CESTA 17, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1176
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ JURE KAŠTELANA
Adresa: , Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1177
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ GRIGORA VITEZA
Adresa: KRUGE 46, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1178/1
Osnivač: GRAD ZAGREB
KNJIŽNICA OŠ TIN UJEVIĆ
Adresa: KOTURAŠKA 75, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1179
Osnivač: NARODNI ODBOR OPĆINE TRNJE
KNJIŽNICA OŠ RAPSKA
Adresa: RAPSKA 3, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1180
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ MARINA DRŽIĆA
Adresa: , Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1181
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ DAVORINA TRSTENJAKA
Adresa: KRČKA 3, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1182
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA DAVORINA TRSTENJAKA
KNJIŽNICA OŠ TRNJANSKA
Adresa: TRNJANSKA CESTA 99, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1183
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA V. GIMNAZIJE
Adresa: KLAIĆEVA 1, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1184
Osnivač: SKUPŠTINA GRADA ZAGREBA
KNJIŽNICA GIMNAZIJE TITUŠA BREZOVAČKOG
Adresa: HABDELIĆEVA , Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1185
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA GORNJOGRADSKE GIMNAZIJE
Adresa: TRG KATARINE ZRINSKE 5, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1186
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA X. GIMNAZIJE
Adresa: KLAIĆEVA 7, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1187
ZDRAVSTVENO UČILIŠTE - KNJIŽNICA
Adresa: , Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1189
Osnivač: ZDRAVSTVENO UČILIŠTE
KNJIŽNICA ŠKOLE ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA
Adresa: , Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1190
Osnivač: ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA
KNJIŽNICA HOTELIJERSKO – TURISTIČKE ŠKOLE U ZAGREBU
Adresa: FRANKOPANSKA 8, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1191
KNJIŽNICA UPRAVNE I BIROTEHNIČKE ŠKOLE
Adresa: VARŠAVSKA 17, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1192
Osnivač: UPRAVNA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
KNJIŽNICA ŽELJEZNIČKE TEHNIČKE ŠKOLE U ZAGREBU
Adresa: PALMOTIĆEVA 84, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1193
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA ŠPUD – A
Adresa: TRG MARŠALA TITA 11, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1194
Osnivač: GRAD ZAGREB
KNJIŽNICA ŽENSKE OPĆE GIMNAZIJE DRUŽBE SESTARA MILOSRDNICA S PRAVOM JAVNOSTI
Adresa: GUNDULIĆEVA 10, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1195
Osnivač: ŽENSKA OPĆA GIMNAZIJA DRUŽBE SESTARA MILOSRDNICA S PRAVOM JAVNOSTI
KNJIŽNICA UČENIČKOG DOMA IVANA MAŽURANIĆA
Adresa: IVANA I VLADIMIRA MAŽURANIĆA 12, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1196
KNJIŽNICA UČENIČKOG DOMA MARIJE JAMBRIŠAK
Adresa: OPTIČKA 14, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1197
Osnivač: UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK
KNJIŽNICA ŠKOLE ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN
Adresa: PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 30, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1198
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA ŠKOLE ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA
Adresa: SVETI DUH 129, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1199
Osnivač: GRAD ZAGREB
KNJIŽNICA ŠKOLE ZA PRIMALJE
Adresa: VINOGRADSKA CESTA 29, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1200
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA ŠKOLE ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA
Adresa: VINOGRADSKA CESTA 29, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1201
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA UČENIČKOG DOMA "HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKT"
Adresa: KLAIĆEVA 56, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1202
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA PREHRAMBENO – TEHNOLOŠKE ŠKOLE
Adresa: GJURE PREJCA 2, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1203
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA XV. GIMNAZIJE
Adresa: JORDANOVAC 8, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1204
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA TREĆE EKONOMSKE ŠKOLE
Adresa: TRG J. F. KENNEDYA 5, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1205
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA TRGOVAČKE ŠKOLE
Adresa: KENNEDYEV TRG 4, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1206
Osnivač: TRGOVAČKA ŠKOLA
KNJIŽNICA II. I VII. GIMNAZIJE
Adresa: KRIŽANIĆEVA 4, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1207
Osnivač: GRAD ZAGREB
KNJIŽNICA VII. I II. GIMNAZIJE
Adresa: KRIŽANIĆEVA 4, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1208
Osnivač: GRAD ZAGREB
KNJIŽNICA NADBISKUPSKE KLASIČNE GIMNAZIJE
Adresa: VOĆARSKA 106, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1211
Osnivač: ZAGREBAČKA METROPOLIJA
KNJIŽNICA I. GIMNAZIJE
Adresa: AVENIJA DUBROVNIK 36, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1212
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA IV. GIMNAZIJE ZAGREB
Adresa: AVENIJA DUBROVNIK 36, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1213
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA UGOSTITELJSKE ŠKOLE U ZAGREBU
Adresa: KOMBOLOVA 2 A, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1214
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA GRADITELJSKE TEHNIČKE ŠKOLE ZAGREB
Adresa: AVENIJA V. HOLJEVCA 17, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1215
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA GEODETSKE TEHNIČKE ŠKOLE
Adresa: V. HOLJEVCA 15, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1216
Osnivač: GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA
UČENIČKI DOM GRADITELJSKIH STRUKA - KNJIŽNICA
Adresa: AVENIJA V. HOLJEVCA 3, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1218
Osnivač: UČENIČKI DOM GRADITELJSKIH STRUKA
KNJIŽNICA III. GIMNAZIJE
Adresa: KUŠLANOVA 52, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1219
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA TEHNIČKE ŠKOLE RUĐERA BOŠKOVIĆA
Adresa: GETALDIĆEVA 4, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1220
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA POŠTANSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE ŠKOLE
Adresa: KENNEDYEV TRG 9, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1221
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA ŠKOLE ZA CESTOVNI PROMET
Adresa: TRG J. F. KENNEDYA 8, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1222
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA GRAFIČKE ŠKOLE U ZAGREBU
Adresa: GETALDIĆEVA 2, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1223
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
UČENIČKI DOM HPT-A - KNJIŽNICA
Adresa: TRG J. F. KENNEDYA 9, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1224
KNJIŽNICA OŠ IVANA GUNDULIĆA, ZAGREB
Adresa: GUNDULIĆEVA 23 A, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1094
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ JABUKOVAC
Adresa: JABUKOVAC 30, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1095
Osnivač: SKUPŠTINA GRADA ZAGREBA (ODNOSI SE NA ŠKOLU)
KNJIŽNICA OŠ MIROSLAVA KRLEŽE
Adresa: KAPTOL 16, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1096
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ ŠESTINE
Adresa: PODREBERNICA BB, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1097
KNJIŽNICA OŠ PANTOVČAK
Adresa: HERCEGOVAČKA ULICA 108, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1098
KNJIŽNICA OŠ "IZIDOR KRŠNJAVI"
Adresa: KRŠNJAVOGA 2, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1099
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG
Adresa: MLINARSKA 35, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1100
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG
KNJIŽNICA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA
Adresa: VARŠAVSKA 18, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1101
Osnivač: SAVJET ZA PROSVJETU I KULTURU NARODNOG ODBORA OPĆINE DONJI GRAD
KNJIŽNICA OŠ OTONA IVEKOVIĆA
Adresa: PASANČEVA BB, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1102
KNJIŽNICA OŠ KUSTOŠIJA
Adresa: SOKOLSKA 7, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1103
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA OTONA IVEKOVIĆA
KNJIŽNICA OŠ IVANA CANKARA
Adresa: CANKAREVA 10, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1104
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA IVANA CANKARA
KNJIŽNICA OŠ MEDVEDGRAD
Adresa: STRMA CESTA 15, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1105
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA MEDVEDGRAD
KNJIŽNICA OŠ PAVLEKA MIŠKINE
Adresa: SVETI DUH 24, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1106
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA PAVLEKA MIŠKINE
KNJIŽNICA OŠ PETRA ZRINSKOG
Adresa: KRAJIŠKA 9, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1107
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ RETKOVEC
Adresa: ALEJA JAVORA BB, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1108
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ ŽUTI BRIJEG
Adresa: , Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1109
KNJIŽNICA OŠ ANTE STARČEVIĆA
Adresa: , Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1110
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ IVANA MAŽURANIĆA
Adresa: JAVORINSKA 1, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1111
KNJIŽNICA OŠ MATE LOVRAKA
Adresa: ALEJA B. JURIŠIĆA 13, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1112
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA
KNJIŽNICA OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE
Adresa: ŠTEFANOVEČKA BB, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1113
Osnivač: SKUPŠTINA OPĆINE MAKSIMIR
KNJIŽNICA OŠ ČUČERJE
Adresa: ČUČERSKA CESTA 382, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1114
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA ČUČERJE
KNJIŽNICA OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
Adresa: VILE VELEBITA 15 A, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1115
KNJIŽNICA OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA
Adresa: , Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1116
KNJIŽNICA OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
Adresa: A. AUGUSTINČIĆA 12, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1117
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
KNJIŽNICA OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA
Adresa: HARAMBAŠIĆEVA 18, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1118
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ IVANA FILIPOVIĆA
Adresa: FILIPOVIĆEVA 1, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1119
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ JORDANOVAC
Adresa: JORDANOVAC 108, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1121
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ "BUKOVAC"
Adresa: , Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1122
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA "BUKOVAC"
KNJIŽNICA KNJIŽNICA OŠ VLADIMIR NAZOR
Adresa: JORDANOVAC 23, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1123
KNJIŽNICA OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA
Adresa: MESIĆEVA 35, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1124
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ GRAČANI
Adresa: GRAČANI 4 A, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1125
KNJIŽNICA OŠ MATKA LAGINJE
Adresa: LAGINJINA 13, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1126
KNJIŽNICA OŠ "DR. IVAN MERZ"
Adresa: , Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1127
KNJIŽNICA OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA
Adresa: , Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1128
KNJIŽNICA OŠ SAVSKI GAJ
Adresa: REMETINEČKA CESTA 64 A , Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1129
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ GUSTAVA KRKLECA, ZAGREB
Adresa: BOŽIDARA MAGOVCA 103, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1133
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ IVE ANDRIĆA
Adresa: MILOVANA KOVAČEVIĆA 18, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1134
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ ZAPRUĐE
Adresa: MEŠTROVIĆEV TRG 8 A, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1135
KNJIŽNICA OŠ TRNSKO
Adresa: TRNSKO 25, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1136
Osnivač: OSNOVNA ŠKOLA TRNSKO
KNJIŽNICA OŠ MIROSLAVA MRKŠE
Adresa: , Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1137
KNJIŽNICA OŠ MLADOST
Adresa: KARAMANOV PRILAZ 3, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1138/1
Osnivač: GRAD ZAGREB
KNJIŽNICA OŠ AUGUSTA CESARCA
Adresa: II. FERENČICA 9 A, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1140
KNJIŽNICA OŠ DOBRIŠE CESARIĆA
Adresa: KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 29, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1141
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ "ŽITNJAK"
Adresa: ŽITNJAK 31, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1142
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ "VUKOMEREC"
Adresa: POREČKA 7 C, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1143
Osnivač: SKUPŠTINA GRADA ZAGREBA
KNJIŽNICA OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA
Adresa: IVANIĆGRADSKA 24, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1144
KNJIŽNICA OŠ LOVRE PL. MATAČIĆA
Adresa: , Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1145
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ PETRA PRERADOVIĆA
Adresa: ZAPOLJSKA 32, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1146
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ DR. VINKA ŽGANCA
Adresa: KOZARI BOK, IX ODVOJAK BB, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1147
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ DRAGUTINA KUŠLANA
Adresa: KUŠLANOVA 52, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1148
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE "SESVETE"
Adresa: , Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1225
KNJIŽNICA GIMNAZIJE "LUCIJAN VRANJANIN"
Adresa: TRG HRVATSKIH PAVLINA BB, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1226
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA IX. GIMNAZIJE
Adresa: DOBOJSKA 12, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1228
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA DRUGE EKONOMSKE ŠKOLE
Adresa: DOBOJSKA 12, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1229
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA ELEKTROTEHNIČKE ŠKOLE
Adresa: KONAVOSKA 2, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1230
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA ELEKTROSTROJARSKE TEHNIČKE ŠKOLE
Adresa: SELSKA CESTA 119, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1231
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA DRVODJELJSKE ŠKOLE ZAGREB
Adresa: SAVSKA CESTA 86, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1232
KNJIŽNICA ELEKTROSTROJARSKE OBRTNIČKE ŠKOLE
Adresa: SELSKA CESTA 83, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1233
Osnivač: RH, GRAD ZAGREB
KNJIŽNICA OBRTNIČKE ŠKOLE ZA OSOBNE USLUGE
Adresa: SAVSKA CESTA 23, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1234
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA ŠKOLE ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČE
Adresa: BOLNIČKA CESTA 32, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1227
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA ŠPORTSKE GIMNAZIJE
Adresa: HORVAĆANSKI ZAVOJ 15, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1235
Osnivač: RH, GRAD ZAGREB
KNJIŽNICA XI. GIMNAZIJE
Adresa: SAVSKA 77, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1236
KNJIŽNICA STROJARSKE TEHNIČKE ŠKOLE FAUSTA VRANČIĆA
Adresa: AVENIJA MARINA DRŽIĆA 14, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1237
Osnivač: RH, ZAGREB
KNJIŽNICA KEMIJSKE I GEOLOŠKE TEHNIČKE ŠKOLE
Adresa: ULICA GRADA VUKOVARA 269, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1238
Osnivač: RH, MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA INDUSTRIJSKE STROJARSKE ŠKOLE
Adresa: AVENIJA MARINA DRŽIĆA 14, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1239
Osnivač: RH, ZAGREB
KNJIŽNICA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA ZAGREB
Adresa: ULICA GRADA VUKOVARA 68, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1272
KNJIŽNIČNO – INFORMACIJSKI CENTAR POLICIJSKE AKADEMIJE MUP-A RH
Adresa: AVENIJA GOJKA ŠUŠKA BB, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-817/1
Osnivač: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
KNJIŽNICA KLINIČKE BOLNICE "SESTRE MILOSRDNICE"
Adresa: VINOGRADSKA CESTA 29, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-812
Osnivač: PRAVA I DUŽNOSTI OSNIVAČA OBAVLJA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
SPECIJALNA KNJIŽNICA ZVIJEZDA D.D
Adresa: BRANIMIROVA 71, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-815
Osnivač: ZVIJEZDA D.D.
SLUŽBEA ZA RAZVOJ GRADSKE UPRAVE I INFORMACIJSKOG SUSTAVA – ODSJEK ZA DOKUMENTACIJU I STRUČNU KNJIŽNICU
Adresa: TRG STJEPANA RADIĆA 1, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-816
Osnivač: STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG POGLAVARSTVA
KNJIŽNICA KLINIČKE BOLNICE "MERKUR"
Adresa: ULICA I. ZAJCA 19, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K- 805
Osnivač: "MERKUROV SANATORIJ"
OPĆA BOLNICA "SVETI DUH", INDOK SLUŽBA
Adresa: SVETI DUH 64, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K- 806
Osnivač: GRAD ZAGREB
KNJIŽNICA MUZEJA ZA UMJETNOST I OBRT
Adresa: TRG MARŠALA TITA 10, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K- 807
Osnivač: GRAD ZAGREB
KNJIŽNICA STUDENTSKOGA CENTRA
Adresa: SAVSKA CESTA 25, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-809
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
KNJIŽNICA TIFLOLOŠKOG MUZEJA
Adresa: AUGUSTA ŠENOE 34, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-823
KNJIŽNICA KLINIČKE BOLNICE "DUBRAVA"
Adresa: AVENIJA GOJKA ŠUŠKA 6, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K- 804
Osnivač: VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
KNJIŽNICA BIBLIOTEČNO – INFORMACIJSKOG CENTRA
Adresa: MARULIĆEV TRG 20/III, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K- 801
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET KEMIJSKOG INŽINJERSTVA I TEHNOLOGIJE
SREDIŠNJA KNJIŽNICA HRVATSKOGA PRIRODOSLOVNOG MUZEJA
Adresa: , Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K- 802
Osnivač: GRAD ZAGREB, HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ
KNJIŽNICA INSTITUTA ZA FIZIKU
Adresa: BIJENIČKA CESTA 46, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1334
Osnivač: INSTITUT ZA FIZIKU
KNJIŽNICA RUDARSKO – GEOLOŠKO – NAFTNOG FAKULTETA
Adresa: PIEROTTIJEVA 6, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-793
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, RUDARSKO – GEOLOŠKO – NAFTNI FAKULTET
KNJIŽNICA HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA
Adresa: ZMAJEVAC 8, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-795
KNJIŽNICA KATOLIČKOG BOGOSLOVNOG FAKULTETA
Adresa: KAPTOL 29, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-796
Osnivač: CAR I KRALJ LEOPOLD I. I HRVATSKI SABOR 1671., BISKUPSKA KONFERENCIJA HRVATSKE, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
KNJIŽNICA TEKSTILNO TEHNOLOŠKOG FAKULTETA
Adresa: PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 30, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-797
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, TEKSTILNO – TEHNOLOŠKI FAKULTET
KNJIŽNICA BRODARSKOG INSTITUTA
Adresa: AVENIJA V. HOLJEVCA 20, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-799
Osnivač: BRODARSKI INSTITUT D.O.O.
EKONOMSKI INSTITUT ZAGREB - BIBLIOTEKA I DOKUMENTACIJA
Adresa: TRG J. F. KENNEDYJA 7, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-800
Osnivač: EKONOMSKI INSTITUT ZAGREB
KNJIŽNICA INSTITUTA ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU
Adresa: ULICA KRALJA ZVONIMIRA 17/IV, PP 287, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-772
Osnivač: INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU
BIBLIOTEČNO – INFORMACIJSKI CENTAR FAKULTETA ZA FIZIČKU KULTURU
Adresa: HORVAĆANSKI ZAVOJ 15, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-773
KNJIŽNICA ZAVODA ZA MEHANIZACIJU POLJOPRIVREDE
Adresa: SVETOŠIMUNSKA 25, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-774
Osnivač: INSTITUT ZA MEHANIZACIJU POLJOPRIVREDE
PEDAGOŠKA KNJIŽNICA DAVORINA TRSTENJAKA
Adresa: TRG M. TITA 4, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-767
AGRONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU - AGROEKONOMSKA KNJIŽNICA
Adresa: SVETOŠIMUNSKA CESTA 25, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-768
Osnivač: ZAVOD ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE I AGRARNU SOCIOLOGIJU. ZAVOD ZA UPRAVU POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA. ZAVOD ZA MARKETING U POLJOPRIVREDI
INDOK ODJEL
Adresa: BAŠTIJANOVA BB, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-769
Osnivač: KONČAR – INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU
KNJIŽNICA INSTITUTA ZA MIGRACIJE I NARODNOSTI
Adresa: TRG S. RADIĆA 3, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-764
Osnivač: INSTITUT ZA MIGRACIJE I NARODNOSTI
CENTRALNA AGRONOMSKA KNJIŽNICA
Adresa: SVETOŠIMUNSKA CESTA 25, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-765
Osnivač: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA NRH
KNJIŽNICA HRVATSKOG GEOLOŠKOG INSTITUTA
Adresa: SACHSOVA 2, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-763/2
Osnivač: IZVRŠNO VIJEĆE SABORA I SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
BIBLIOTEKA AKADEMIJE DRAMSKE UMJETNOSTI
Adresa: TRG MARŠALA TITA 5, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-759
SREDIŠNJA MATEMATIČKA KNJIŽNICA
Adresa: BIJENIČKA CESTA 30, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-761
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
SREDIŠNJA KNJIŽNICA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U ZAGREBU
Adresa: FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 26, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-741
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, GRAĐEVINSKI FAKULTET
KNJIŽNICA ALU
Adresa: ILICA 85, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-743
Osnivač: AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
KNJIŽNICA INSTITUTA ZA HRVATSKI JEZIK I JEZIKOSLOVLJE
Adresa: STROSSMAYEROV TRG 2, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-745
SREDIŠNJA KNJIŽNICA ZA FIZIKU, FIZIČKI ODSJEK
Adresa: BIJENIČKA CESTA 32, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-746
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI FAKULTET
SREDIŠNJA GEOLOŠKA KNJIŽNICA, GEOLOŠKI ODSJEK
Adresa: ULICA KRALJA ZVONIMIRA 8/II, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-747
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI FAKULTET
CENTRALNA GEOGRAFSKA BIBLIOTEKA, GEOGRAFSKI ODSJEK
Adresa: MARULIĆEV TRG 19//II, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-748
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI FAKULTET
SREDIŠNJA GEOFIZIČKA BIBLIOTEKA PRI GEOFIZIČKOM ODSJEKU
Adresa: HORVATOVAC BB, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-749
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI FAKULTET
CENTRALNA KEMIJSKA KNJIŽNICA, KEMIJSKI ODSJEK
Adresa: MARULIĆEV TRG 19/II, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-750
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI FAKULTET
SREDIŠNJA BIOLOŠKA KNJIŽNICA, BIOLOŠKI ODSJEK
Adresa: MARULIĆEV TRG 20/II, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-751
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI FAKULTET
KNJIŽNICA VETERINARSKOG FAKULTETA U ZAGREBU
Adresa: HEINZELOVA 55, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-752
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, VETERINARSKI FAKULTET
SREDIŠNJA KNJIŽNICA FARMACEUTSKO – BIOKEMIJSKOG FAKULTETA
Adresa: ANTE KOVAČIĆA 1, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-755
KNJIŽNICA "JURAJ HABDELIĆ"
Adresa: JORDANOVAC 110, PP 169, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-757
Osnivač: PROVINCIJALAT HRVATSKE POKRAJINE DRUŽBE ISUSOVE
KNJIŽNICA HRVATSKOG POŠTANSKO – TELEKOMUNIKACIJSKOG MUZEJA
Adresa: JURIŠIĆEVA 13, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-910
KNJIŽNICA HRVATSKE POŠTE
Adresa: MAKSIMIRSKA CESTA 51, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-914
SREDIŠNJA STOMATOLOŠKA KNJIŽNICA STOMATOLOŠKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Adresa: GUNDULIĆEVA 5, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-892
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STOMATOLOŠKI FAKULTET
BIBLIOTEKA INSTITUTA ZA TURIZAM
Adresa: VRHOVEC 5, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-893
KNJIŽNICA ŠUMARSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Adresa: SVETOŠIMUNSKA CESTA 25, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-712
Osnivač: KR. HRV. SLAV. ZEMALJSKA VLADA, POVJERENIŠTVO ZA PROSVJETU I VJERE
MDC - KNJIŽNICA
Adresa: , Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-662
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA POLIKLNIKE ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA "SUVAG"
Adresa: ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 10, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-849
MINISTARSTVO KULTURE, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, KNJIŽNICA
Adresa: RUNJANINOVA 2, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-810/1
Osnivač: MINISTARSTVO KULTURE
KNJIŽNICA OŠ VOLTINO
Adresa: VINKOVAČKA 1, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1173/2
Osnivač: GRAD ZAGREB
KNJIŽNICA OŠ FRANA GALOVIĆA
Adresa: , Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1630/1
Osnivač: GRAD ZAGREB
KNJIŽNIČNO-DOKUMENTACIJSKI CENTAR
Adresa: , Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-798/4
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
KNJIŽNICA PRVE EKONOMSKE ŠKOLE
Adresa: MEDULIĆEVA 33, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1188/3
Osnivač: MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – CENTRALNA BIBLIOTEKA SRBA U REPUBLICI HRVATSKOJ I ČITAONICA
Adresa: PRERADOVIĆEVA 18/1, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1650
Osnivač: SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRAVNI FAKULTET - KNJIŽNICA
Adresa: TRG REPUBLIKE HRVATSKE 14, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-753/1
KNJIŽNICA HRVATSKE AKADEMIJE ZANOSTI I UMJETNOSTI
Adresa: STROSSMAYEROV TRG 14, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-828/1
Osnivač: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
KNJIŽNICA FAKULTETA POLTIČKIH ZNANOST
Adresa: LEPUŠIĆEVA 6, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-794/9
KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA
Adresa: STARČEVIĆEV TRG 6, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1090/12
Osnivač: GRAD ZAGREB
KNJIŽNICA MUZEJA MIMARA
Adresa: ROOSEVELTOV TRG 5, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1636
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA-MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE
KNJIŽNICA OBRTNIČKE I INDUSTRIJSKO GRADITELJSKE ŠKOLE
Adresa: AVENIJA V. HOLJEVCA 13, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1217/1
Osnivač: GRAD ZAGREB
KNJIŽNICA GRAFIČKOG FAKULTETA
Adresa: GETALDIĆEVA 2, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-766/4
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, GRAFIČKI FAKULTET
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA
Adresa: ILICA 242, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1643
Osnivač: ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA - NADBISKUPSKI DUHOVNI STOL
KNJIŽNICA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA
Adresa: DEMETROVA 11, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-744/2
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA, PRAVA I DUŽNOSTI OSNIVAČA OBAVLJA MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
KNJIŽNICA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
Adresa: IVANA LUČIĆA 5, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-756/2
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
KNJIŽNICA HRVATSKOG VOJNOG UČILIŠTA ˝DR. FRANJO TUĐMAN˝
Adresa: ILICA 256 B, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1616
CENTRALNA BIBLIOTEKA PREHRAMBENO – BIOTEHNOLOŠKOG FAKULTETA
Adresa: PIEROTTIJEVA 6, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-754/1
Osnivač: PREHRAMBENO – BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET
SREDIŠNJA MEDICINSKA KNJIŽNICA
Adresa: ŠALATA 3, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-760/1
Web: http://smk.mef.unizg.hr/
CENTAR ZA ZNANSTVENE INFORMACIJE
Adresa: BIJENIČKA CESTA 54, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-913/2
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA BIBLIJSKOG INSTITUTA
Adresa: AMRUŠEVA 11, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1613
NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA
Adresa: HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 4, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-917/1
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA U IME REPUBLIKE HRVATSKE, VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Web: https://www.nsk.hr
KNJIŽNICA ARHEOLOŠKOG MUZEJA
Adresa: TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 19, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1614
Osnivač: ARHEOLOŠKI MUZEJ U ZAGREBU
KNJIŽNICA DRŽAVNOG ARHIVA U ZAGREBU
Adresa: OPATIČKA 29, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1604
Osnivač: DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
KNJIŽNICA INSTITUTA ZA ANTROPOLOGIJU
Adresa: Ljudevita Gaja 32, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1603
Osnivač: SAVJET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
KNJIŽNICA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI
Adresa: BORONGAJSKA CESTA 83A, OBJEKT 71, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-758/1
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI
KNJIŽNICA MUZIČKE AKADEMIJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Adresa: TRG MARŠALA TITA 12, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-462/1
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, MUZIČKA AKADEMIJA
KNJIŽNICA OŠ MARKUŠEVEC
Adresa: MARKUŠEVEČKA CESTA 160, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1120/1
Osnivač: GRAD ZAGREB
KNJIŽNICA XVIII. GIMNAZIJE
Adresa: MESIĆEVA 35, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1209/1
Osnivač: MINISTARSTVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA
KNJIŽNICA KLASIČNE GIMNAZIJE
Adresa: KRIŽANIĆEVA 4 A, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1210/1
Osnivač: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA, ZAGREB
KNJIŽNICA ETNOGRAFSKOG MUZEJA
Adresa: TRG MAŽURANIĆA 14, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-808/1
Osnivač: GRAD ZAGREB
KNJIŽNICA I. OŠ DUGAVE
Adresa: ŠKOLSKI PRILAZ 7, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1631
Osnivač: GRAD ZAGREB
SREDIŠNJA KNJIŽNICA FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
Adresa: Unska 3, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-419/3
Osnivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
Web: https://www.fer.hr/knjiznica
KNJIŽNICA HRVATSKOGA SABORA
Adresa: TRG SV. MARKA 6, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-811/1
Osnivač: HRVATSKI SABOR
KNJIŽNICA INSTITUTA ZA POVIJEST UMJETNOSTI
Adresa: , Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1549/1
INDOK
Adresa: ŠUBIĆEVA 29, Zagreb 10000
Broj upisnog lista: K-1599/1
Osnivač: INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D.
KNJIŽNICA OŠ ZAGVOZD
Adresa: , Zagvozd 21270
Broj upisnog lista: K-844/2
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ LJUDEVITA GAJA ZAPREŠIĆ
Adresa: LJUDEVITA GAJA 2, Zaprešić 10290
Broj upisnog lista: K-728
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA, ZAPREŠIĆ
Adresa: VLADIMIRA NAZORA 2A, Zaprešić 10290
Broj upisnog lista: K-725
Osnivač: REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ ZDENCI
Adresa: ŠKOLSKA 2, Zdenci 33513
Broj upisnog lista: K-546/2
Osnivač: VIROVITIČKO – PODRAVSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ ZEMUNIK
Adresa: , Zemunik Donji 23222
Broj upisnog lista: K-1059
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE ZLATAR
Adresa: , Zlatar 49250
Broj upisnog lista: K-407
Osnivač: SREDNJA ŠKOLA ZLATAR
KNJIŽNICA OŠ ANTE KOVAČIĆA ZLATAR
Adresa: V. NAZORA 1, Zlatar 49250
Broj upisnog lista: K-399
GRADSKA KNJIŽNICA ZLATAR
Adresa: ZAGREBAČKA 2, Zlatar 49250
Broj upisnog lista: K-369
Osnivač: GRAD ZLATAR
KNJIŽNICA OŠ ZLATAR BISTRICA
Adresa: V. NAZORA 10, Zlatar-Bistrica 49247
Broj upisnog lista: K-379
Osnivač: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
KNJIŽNICA OŠ ZMAJEVAC
Adresa: SPORTSKA 2A, Zmajevac 31307
Broj upisnog lista: K-215/2
Osnivač: OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ ZMIJAVCI
Adresa: , Zmijavci 21266
Broj upisnog lista: K-1359/1
Osnivač: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ ŽAKANJE
Adresa: ŽAKANJE 58, Žakanje 47276
Broj upisnog lista: K-1454
Osnivač: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ VLADIMIRA GORTANA ŽMINJ
Adresa: , Žminj 52341
Broj upisnog lista: K-1322/1
Osnivač: ISTARSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ "ŽRNOVNICA“
Adresa: HRVATSKIH VELIKANA 41, Žrnovnica 21251
Broj upisnog lista: K-1385/2
Osnivač: GRAD SPLIT
KNJIŽNICA OŠ "ANTE CURAĆ-PINJAC", ŽRNOVO
Adresa: , Žrnovo 20275
Broj upisnog lista: K-293/3
Osnivač: DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA GIMNAZIJE ŽUPANJA
Adresa: VELIKI KRAJ 42, Županja 32270
Broj upisnog lista: K-1524/1
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRADSKA KNJIŽNICA ŽUPANJA
Adresa: VELIKI KRAJ 66, Županja 32270
Broj upisnog lista: K-1423/2
Osnivač: GRADSKO VIJEĆE GRADA ŽUPANJE
KNJIŽNICA OŠ IVANA KOZARCA
Adresa: DR. FRANJE RAČKOGA 30, Županja 32270
Broj upisnog lista: K-1474/3
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OŠ MATE LOVRAKA
Adresa: A. STEPINCA 18, Županja 32270
Broj upisnog lista: K-1517
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
KNJIŽNICA OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKE ŠKOLE ŽUPANJA
Adresa: VELIKI KRAJ 42, Županja 32270
Broj upisnog lista: K-1513/1
Osnivač: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature