E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Knjižnična djelatnost  >  Upisnik knjižnica
14.6.2016. godine korisnicima Ministarstva kulture, u sklopu Portala otvorenih podataka na raspolaganju je pretraživanje putem ODS platforme (http://data.gov.hr/), s pomoću koje mogu pristupiti javnim podatcima na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku te načinu pristupa ponovne uporabe.

 
 
Upisnik knjižnica

Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/9825/17)


Obrazac za upisnik knjižnicaVrsta knjižnice:
Županija:
Grad/Općina
Pojam

Upisni list knjižnice

Broj upisnog lista: K-856/5
Knjižnica
Tip knjižnice: Samostalna
Naziv: SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA RIJEKA
Tel: 051 336 911
Fax: 051 332 006
Email: ravnatelj@svkri.hr
Županija: Primorsko-goranska
Grad: Rijeka-Rijeka
Adresa: DOLAC 1
Vrsta knjižnice: Sveučilišna
Osnivač knjižnice
Naziv: SVEUČILIŠTE U RIJECI
Županija: Primorsko-goranska
Grad: Rijeka-Rijeka
Adresa: TRG BRAĆE MAŽURANIĆA 10
Akt o osnivanju
Broj: ZAKON O USTANOVAMA NN 76/93, 29/97, 47/99 I 35/08
Datum:
Statut
STATUT, KLASA: 012-03/11-02, URBROJ: 2170-04-01-11-5 OD 09.11.2011. (PROČIŠĆENI TEKST), SUGLASNOST KLASA: 011-01/11-01/15, URBROJ: 2170-57-01-11-3 OD 20.10.2011.
Upis u registar
Broj: MBS 040091365, TT-11/8188-2
Datum: 20.12.2011
Ravnatelj
Ime i prezime: SENKA TOMLJANOVIĆ
Broj: ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE RIJEKA, KLASA: 003-08/11-01, URBROJ: 2170-04-01-11-8
Datum: 16.05.2011
Popis članova upravnog vijeća
ZDRAVKO LENAC, 29.4.2014., DR., SVEUČILIŠNI PROFESOR
MAJA FRANKOVIĆ, 29.4.2014., DR., SVEUČILIŠNI PROFESOR
IRVIN LUKEŽIĆ, 29.4.2014., DR., SVEUČILIŠNI PROFESOR
ORIETA LUBIANA, 15.05.2013., MR. SC.
HANA GRUBIŠIĆ, 22.7.2014., SSS, STUDENT

Podružnica
Naziv: PODRUŽNICA KAMPUS
Tel: 051 265 890
Email: podruznica.kampus@svkri.hr
Županija: Primorsko-goranska
Grad: Rijeka-Rijeka
Adresa: RADMILE MATEJČIĆ 2
Voditelj
Ime i prezime: LEA LAZZARICH, KNJIŽ. SAVJETNICA
Broj: KLASA: 612-01/13-01, URBROJ: 2170-04-01-13-2
Datum: 01.02.2013
Napomena
RJEŠENJE TRGOVAČKOG SUDA U RIJECI, MBS: 040091365, TT-13/3054-2 OD 19.04.2013.
Datum upisa u Upisnik
08.08.2014
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a