E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Arhivska djelatnost  >  Hrvatsko arhivsko vijeće

Hrvatsko arhivsko vijeće je savjetodavno tijelo ministra nadležnog za kulturu koje obavlja savjetodavne i stručne poslove u arhivskoj djelatnosti, prema odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018), a osobito: raspravlja o općim pitanjima iz područja arhivske djelatnosti, daje preporuke i mišljenja o unapređenju djelatnosti; potiče unapređenje normi i propisa od važnosti za arhivsku djelatnost; razmatra i predlaže programe razvoja arhivske djelatnosti; razmatra programe rada i godišnja izvješća o radu državnih arhiva; daje mišljenje o potrebi i uvjetima za osnivanje arhiva; te daje mišljenje o stjecanju viših stručnih arhivskih zvanja i drugih viših zvanja u arhivskoj struci; obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i drugim propisima.

Hrvatsko arhivsko vijeće ima sedam članova od kojih je jedan predsjednik Vijeća. Predsjednika i druge članove Hrvatskog arhivskog vijeća imenuje i razrješuje ministar nadležan za kulturu. Za predsjednika i druge članove Hrvatskog arhivskog vijeća mogu se imenovati osobe koje su istaknuti stručnjaci u području arhivske djelatnosti.

Hrvatsko arhivsko vijeće donosi poslovnik o svom radu.
Stručne i administrativne poslove za Hrvatsko arhivsko vijeće obavljaju stručne službe ministarstva nadležnog za kulturu.Predsjednik i članovi Hrvatskog arhivskog vijeća


- Darko Rubčić, Državni arhiv u Zagrebu, predsjednik Vijeća

članovi:

- prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu 
- dr. sc. Silvija Babić, Hrvatski državni arhiv
- dr. sc. Jozo Ivanović, Hrvatski državni arhiv
- dr. sc. Dražen Kušen, Državni arhiv u Osijeku
- mr. sc. Nataša Mučalo, Državni arhiv u Šibeniku
- mons. Nedjeljko Pintarić, Zagrebačka nadbiskupija 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature