E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Arhivska djelatnost  >  Hrvatsko arhivsko vijeće

Hrvatsko arhivsko vijeće je savjetodavno tijelo ministra kulture koje obavlja savjetodavne i određene stručne poslove u arhivskoj djelatnosti, prema odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 105/1997.), a osobito: raspravlja o općim pitanjima iz područja arhivske djelatnosti, daje preporuke i mišljenja o unapređenju djelatnosti; razmatra srednjoročne i dugoročne programe razvitka arhivske djelatnosti; razmatra programe rada i godišnja izvješća državnih arhiva; daje mišljenje o potrebi osnivanja arhiva; daje mišljenje o ostvarivanju znanstvene i kulturne funkcije arhiva; daje mišljenje o korištenju arhivskoga gradiva u arhivima prije isteka predviđenoga roka; potiče donošenje i promjene zakona i drugih propisa kojima se uređuje arhivska djelatnost i rad arhiva, te daje mišljenje o provedenim propisima što ih donosi ministar kulture; daje mišljenja o međunarodnoj suradnji na području arhivske djelatnosti; daje mišljenje o radu i financiranju arhiva jedinica lokalne samouprave i uprave, specijalnih i privatnih arhiva; predlaže ministru kulture dodjeljivanje zvanja višeg arhivista i arhivskog savjetnika; obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i drugim propisima.

Hrvatsko arhivsko vijeće ima jedanaest članova koji se imenuju na četiri godine. Članove Hrvatskoga arhivskog vijeća imenuju: Ministarstvo kulture - dva člana, a po jednog člana - Ministarstvo uprave, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo obrane, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatska biskupska konferencija, Hrvatsko arhivističko društvo, a Hrvatski državni arhiv imenuje svoga ravnatelja. Hrvatsko arhivsko vijeće bira predsjednika iz svojih redova.

Hrvatsko arhivsko vijeće donosi poslovnik o svom radu.
Stručne i administrativne poslove za Hrvatsko arhivsko vijeće obavlja Hrvatski državni arhiv.


Članovi Hrvatskog arhivskog vijeća:


Darko Rubčić, arhivski savjetnik, Državni arhiv u Zagrebu – predsjednik Hrvatskog arhivskog vijeća

Ministarstvo kulture:
Branko Kaleb, voditelj Službe za arhivsku djelatnost

Hrvatski državni arhiv:
dr. sc. Dinko Čutura, ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva

Ministarstvo obrane:
Marjan Katušić, voditelj Središnjeg vojnog arhiva
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja:
dipl. iur. Arijana Blažek, voditeljica Službe za ljudske potencijale
 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova:
Marko Perčin
 
Ministarstvo uprave:
Tomislav Mičetić
 
Ministarstvo unutarnjih poslova:
Željko Žuljević, voditelj Službe za uredske poslove
 
Hrvatska biskupska konferencija:
dr. Stjepan Razum, arhivist zagrebačke nadbiskupije
 
Hrvatsko arhivističko društvo:
dr. sc. Dražen Kušen, predsjednik HAD-a
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a