E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Muzejska djelatnost  >  Kontakt
Sektor za muzejsku i knjižničnu djelatnost 
Načelnica Sektora: Jelena Glavić-Perčin
tel.: 01 4866 451
e-pošta: jelena.glavic-percin@min-kulture.hr


Služba za muzejsku djelatnost 
Voditeljica Službe: Rašeljka Bilić
tel.: 01 4866 546
e-mail: raseljka.bilic@min-kulture.hr

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature