E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Muzejska djelatnost
 
Služba za muzejsku djelatnost je stručna služba Ministarstva kulture koja obavlja stručne i upravne poslove vezane uz rad muzeja, praćenje stanja i poduzimanje mjera za unaprjeđenje rada muzeja i muzejske djelatnosti, osiguranje zakonodavnog okvira za provođenje standarda i normi za obavljanje muzejske djelatnosti, osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje i razvitak muzejske djelatnosti, brigu za infrastrukturu i programsku djelatnost, suradnju na programima planiranja i kulturne politike u muzejskoj djelatnosti unutar sustava muzeja.
U Službi se vodi očevidnik muzeja u skladu sa Zakonom o muzejima, te se obavljaju i drugi poslovi u okviru djelokruga.
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a