E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Muzejska djelatnost  >  Hrvatsko muzejsko vijeće

Zakonom o muzejima (NN 61/18) pri Ministarstvu kulture se osniva Hrvatsko muzejsko vijeće, kao savjetodavno tijelo za obavljanje stručnih i drugih poslova muzejske djelatnosti određenih ovim Zakonom.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće ima predsjednika i šest članova koje imenuje ministar kulture iz redova istaknutih stručnjaka u području muzejske djelatnosti. Mandat članova Hrvatskoga muzejskog vijeća traje četiri godine. Vijeće donosi poslovnik o svome radu.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće: 
– razmatra stanje u muzejskoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj
– predlaže opće i specifične mjere i programe za poticanje razvitka i unaprjeđivanja muzejske djelatnosti
– potiče unaprjeđenje normi i propisa od značenja za muzejsku djelatnost
– daje preporuke i mišljenja o pojedinim pitanjima iz područja muzejske djelatnosti
– vrednuje i predlaže financiranje programskih aktivnosti pravnih osoba iz područja muzejske djelatnosti
– obavlja poslove predviđene ovim Zakonom i drugim propisima, kao i druge poslove koje mu povjeri ministarstvo nadležno za poslove kulture
– daje mišljenje ministarstvu nadležnom za poslove kulture o stjecanju viših zvanja u muzejskoj struci.
 Predsjednik i članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća
 

- Darko Komšo, ravnatelj, Arheološki muzej Istre, Pula - predsjednik Vijeća

članovi:

- Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
- mr. sc. Lada Ratković Bukovčan,  ravnateljica, Muzej Mimara, Zagreb
- dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica, Etnografski muzej, Zagreb
- Branko Franceschi, Galerija Umjetnina, Split
- dr. sc. Darko Babić, predsjednik Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM, Zagreb
- Silvija Lučevnjak, Zavičajni muzej Našice.

 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature