E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Muzejska djelatnost  >  Hrvatsko muzejsko vijeće

Zakonom o muzejima (Narodne novine br. 110/15) pri Ministarstvu kulture se osniva Hrvatsko muzejsko vijeće, kao savjetodavno tijelo za obavljanje stručnih i drugih poslova muzejske djelatnosti određenih ovim Zakonom.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće ima predsjednika i šest članova koje imenuje ministar kulture iz redova istaknutih muzejskih stručnjaka, Mandat članova Hrvatskoga muzejskog vijeća traje četiri godine. Vijeće donosi poslovnik o svom radu.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće razmatra stanje u muzejskoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj, predlaže mjere za poticanje njezinog razvitka i unaprjeđivanja, obavlja poslove predviđene ovim Zakonom i drugim propisima, kao i druge poslove koje mu povjeri ministar kulture. Sredstva za rad Hrvatskoga muzejskog vijeća osiguravaju se u Ministarstvu kulture.
 
Predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća:
Ružica Marić, prof., kustosica, ravnateljica, Gradski muzej Vukovar, Vukovar
 
Članovi:
 
Biserka Rauter Plančić, prof., viša kustosica, ravnateljica, Moderna galerija, Zagreb
dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica, Etnografski muzej, Zagreb
Matea Brstilo Rešetar, prof., viša kustosica, ravnateljica, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
Darko Komšo, dipl.arheolog, viši kustos, ravnatelj, Arheološki muzej Istre, Pula
Pavica Vilać, prof., viša kustosica, ravnateljica, Dubrovački muzeji, Dubrovnik
dr. sc. Darko Babić, Hrvatski nacionalni komitet ICOM, Zagreb 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a