E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Muzejska djelatnost  >  Očevidnik muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba
14.6.2016. godine korisnicima Ministarstva kulture, u sklopu Portala otvorenih podataka na raspolaganju je pretraživanje putem ODS platforme (http://data.gov.hr/), s pomoću koje mogu pristupiti javnim podatcima na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku te načinu pristupa ponovne uporabe.

 
 
 - Očevidnik muzeja

Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba
(NN 96/99)

Obrazac prijave za upis u Očevidnik muzeja i galerija, te muzeja, galerija i zbirki unutar pravnih osoba kao i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju muzejsku djelatnostAbecedni popis (imenik)

Više informacija o godini osnutka muzeja na www.mdc.hr


Grad
Osnivač:
Pojam
 Broj muzeja:160


Očevidnik muzeja

Broj upisnog lista: M-82/09
Datum prijave podataka: 13.02.2017
Muzej, galerija ili zbirka
Naziv: Muzej moderne i suvremene umjetnosti
Tel: 051/334-280, 335-252, 492-611
Fax: 051/330-982, 492-623
Email: mmsu-rijeka@ri.t-com.hr
Grad: Rijeka
Adresa: Dolac 1/II
Vrsta muzeja: Specijalizirani – umjetnički muzeji i muzeji primijenjenih umjetnosti
Osnivač
Naziv: Grad Rijeka
Grad: Rijeka
Adresa:Korzo 16
Nositelj prava vlasništva na muzejskoj građi i dokumentaciji:
Republika Hrvatska
Broj i datum osnivačkog akta
Br.01-681/1-1962. od 28.12.1961.
Broj i datum statuta te suglasnost
Br. 35/02-16-16 od 21.12.2016., suglasnost Klasa: 021-05/16-01/87, Urbroj: 2170-01-16-00-16-4 od 29.11.2016.
Broj i datum sudske registracije
MBS: 040140439, Tt-98/1604-5
Ravnatelj
Ime i prezime: Slaven Tolj
Broj i datum akta o imenovanju: Klasa: 021-05/16-01/55, Urbroj: 2170-01-16-00-16-4 od 14.07.2016.
Upravno vijeće muzeja
Igor Eškinja, datum izbora: 09.12.2013., VSS, docent
Gordana Petrović, datum izbora: 09.12.2013., , umirovljenica
Diana Zrilić, datum izbora: 19.12.2013., VSS, dokumentaristica
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a