E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 58. Međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti
5.9.2018. - Ministarstvo kulture objavljuje Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 58. Međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti. Rok predaje kandidature je 9. listopada 2018. godine.


Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb
 
objavljuje
 
 
JAVNI POZIV
 
za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 58. Međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti
 
 
Uvod
 
Venecijanski bijenale ‒ 58. Međunarodna izložba vizualnih umjetnosti (58. Mostra Internazionale d'Arte) održavat će se od 11. 5. do 24.11.2019. (dani za profesionalnu publiku 8., 9. i 10.5.2019.), pod ravnanjem umjetničkog direktora Bijenala Ralpha Rugoffa.
Naziv je izložbe May You Live in Interesting Times”.
 
Na službenim internetskim stranicama Bijenala nalaze se prezentacijski tekstovi koji definiraju okvir izložbe, kao i kratko obrazloženje koncepcije umjetničkog direktora.
 
www.labiennale.org
www.labiennale.org/en/news/biennale-arte-2019-outline
Official hashtag: #BiennaleArte2019 #MayYouLiveInInterestingTimes
 
Međunarodna izložba vizualnih umjetnosti – La Biennale di Venezia – smatra se najznačajnijim mjestom izlaganja i predstavljanja suvremene vizualne umjetnosti i predstavlja jedinstvenu priliku za stjecanje međunarodne prepoznatljivosti hrvatskih umjetnika. Venecijanski bijenale globalno je mjesto susreta umjetnika s međunarodnom publikom, kustosima i galeristima.
 
Ministarstvo kulture ovim putem raspisuje Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa. Javnim pozivom obuhvaćen je širok spektar praksi i promišljanja na području vizualnih umjetnosti.
 
Detaljan tehnički opis izložbenog prostora bit će dostupan naknadno.
 
Osnovni uvjeti kandidature
 
 • Uz kandidaturu za povjerenika potrebno je priložiti biografiju.
 • Kandidati moraju imati iskustvo i stručnost u području suvremene umjetnosti, te iskustvo u upravljanju manifestacijama međunarodnog značaja.
 • Kandidati moraju dobro poznavati engleski jezik.
 • Kandidature mogu biti istaknute isključivo u vlastito ime.
 • Kandidatura treba sadržavati prijedlog koncepcije izložbe uz nužno objašnjenje povezanosti prijedloga s tematskim okvirom Bijenala.
 
Dokumentacija potrebna za kandidiranje projekta
 
 • životopis kandidata za povjerenika
 • opis prijedloga koji sadrži: tekstualni dio (do 10 kartica) i vizualnu dokumentaciju
 
            a.        koncepcija
            b.         odnos predloženog koncepta i teme Bijenala
            c.         suglasnost svih uključenih autora projekata/koncepta
            d.         osnovni tehnički parametri (multimedija, instalacija,
                        postava izložbe, transport)
            e.         vizualna dokumentacija
            f.          procjena produkcijskih troškova nastupa po sljedećim
                        stavkama:
                        - autorski honorari
                        - troškovi povjerenika i suradnika (putni troškovi, smještaj,
                          telefoni itd.)
                        - troškovi produkcije
                        - ekspertne usluge (informatika, multimedija)
                        - transport, montaža, demontaža
                        - tiskani materijali
                        - PR materijali
 
Kandidature se predaju u pisanom obliku, preporučenom poštom ili izravno u pisarnici Ministarstva kulture.
 
Kandidature s nepotpunom dokumentacijom kao i one koje ne stignu do navedenog roka neće biti razmatrane.
 
 
Rok predaje kandidature i objava rezultata
 • Javni poziv otvoren je objavom na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.
 • Rok predaje kandidature: 9.10.2018.
 • Objava rezultata na mrežnim stranicama Ministarstva kulture:
http://www.min-kulture.hr/ 19.10.2018.
 

Povjerenstvo i kriteriji za odabir projekta Venecijanskog bijenala - 58. Međunarodne izložbe vizualnih umjetnosti
 
O kandidaturi za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 58. Međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti odlučit će, vrednovanjem cjelovite prijavljene kandidature, Povjerenstvo za odabir projekta u sastavu:
 
Branka Benčić, nezavisna kustosica
Martina Munivrana, Muzej suvremene umjetnosti
Zoltan Novak, Akademija likovnih umjetnosti
Damir Očko, umjetnik
Nevena Tudor Perković, Ministarstvo kulture.
 
Prilikom odlučivanja Povjerenstvo za odabir projekta Venecijanskog bijenala - 58. Međunarodne izložbe vizualnih umjetnosti rukovodit će se sljedećim kriterijima:
 
 1. razina sadržajne artikulacije predloženog koncepta
 2. odnos predloženog projekta i teme Bijenala
 3. kvaliteta prethodnog umjetničkog rada u odnosu na suvremenu umjetničku produkciju
 4. prethodno iskustvo povjerenika u vođenju projekata međunarodne važnosti
 5. usklađenost sredstava traženih za produkcijske troškove s kvalitetom predloženog projekta
 6. razina kritičkog promišljanja suvremene umjetničke prakse i uspostavljenog suodnosa s međunarodnim kulturnim kontekstom
 
Donesena odluka bit će konačna i obvezujuća.
 
Protokol postupka selekcije: pismena obrazloženja ocjena i kriterija izbora selektora hrvatskog nastupa bit će objavljena uz rezultate Javnog poziva. Nakon donesene odluke o izboru povjerenika Ministarstvo kulture provest će pregovarački postupak za sklapanje posebnog ugovora između povjerenika i organizatora izložbe.Objava, 5.9.2018.


 
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a