E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Iz medija  >  Ministarstvo kulture u medijima  >  Prvi rezervat za dupine na Mediteranu
PRVI REZERVAT ZA DUPINE NA MEDITERANU
           
Plavi svijet - institut za istraživanje i zaštitu mora već četrnaest godina prve subote u kolovozu u Velom Lo- ši­nju obilježava Dan dupina. Na taj način udruga želi upozoriti na potrebu očuva­nja mora i tamošnje rezi- dentne zajednice do- brih dupina (Tursiops truncatus) koja je kritično ugrožena.
 
Jedina poznata rezidentna zajednica dobrih dupina u Jadranu obitava u cresko-lošinjskom akvatoriju i danas broji oko 100 jedinki. Istraživanja su nažalost pokazala da se njihov broj u zadnjih desetak godina smanjio za 40%  te je upravo to bilo presudno za osnivanje rezervata. Istraživanja Plavog svijeta pokazala su da dupini izbjegavaju i napuštaju područje gdje se odvija veći pomorski promet kao i ona u kojima je došlo do onečišćenja bukom. Stoga je najavljena gradnja marine u središtu područja namijenjenoga za rezervat bio alarm koji je pozvao na hitnu akciju i proglašenje preventivne zaštite.
 
Ove godine Veli Lošinj tim je morskim sisavcima posve­tio čitav vikend a razloga za slavlje bilo je i više nego dovoljno. Nakon godina čekanja, 6. kolovoza 2006. godine Mi­nistarstvo kulture napokon je proglasilo preventivnu zaštitu morskog područja oko cresko-lošinjskog arhipelaga. Naime, već odavno je utvrđeno da je to područje od iznimne važnosti za opstanak dobrog dupina, ali i nekih drugih zaštićenih i ugroženih vrsta poput morskih kornjača. Lijepa naša tim je činom dobila najveće zaštićeno područje mora u Jadranu po­vršine od oko 540 km2 koje je ujedno i prvi rezervat za dobre dupine na či­tavom Mediteranu. Osnivanje rezervata potaknuo je Plavi svijet na temelju čijeg je prijedloga Državni zavod za zaštitu prirode još u rujnu prošle godine uputio zahtjev mjerodavnom Ministarstvu kultu­re za proglašenjem preventivne zaštite.
              
Preventivna zaštita donosi se na rok od tri godine u kojem Vlada treba donijeti odluku o osnivanju rezervata te proved­bene mjere. Uspostava zaštite nad tim područjem, ističu u Ministarstvu kulture, osim što će pridonijeti zaštiti jadranskih dobrih dupina, ujedno je i značajno ispu­njavanje međunarodnih obveza naše ze­mlje u zaštiti ugroženih staništa i vrsta. Naime, Hrvatska je potpisnica sporazuma o zaštiti kitova Crnog mora, Mediterana i susjednog atlantskog područja (ACCOBAMS) u sklopu kojeg je jedan od prio­riteta upravo osnivanje ovog rezervata. Stoga se proslavi Dana dupina pridružila i izvršna tajnica Sporazuma Marie-Christine Van Klaveren kao i državni tajnik Ministarstva kulture Jadran Antolović te pomoćnik ministra Zoran Šikić. Draško Holcer, predsjednik Plavog svijeta koji već godinama čeka na ostvarenje svog sna o osnivanju rezervata za te global­no ugrožene morske sisavce smatra da je najvažnije to što je načelo zaštite ovog područja zasnovano na nastojanju da se osigura suživot ljudi i dupina. Naime, njegova udruga već godinama djeluje na području Lošinja te je sustavno senzibilizirala lokalnu zajednicu za zaštitu dupina. Stoga je posebnost ovog prije­dloga to što je inicijativa došla "odo­zdo", uz prihvaćanje i potporu lokalnog stanovništva.
                 
Pokazalo se da za- štićena područja dje- lotvorno može štititi jedino lokalna zaje- dnica koja prepoznaje nje­govu važnost, ne samo zbog očuvanja prirode same, već i zato što takva po­dručja doprinose go- spodarskom razvoju jer obogaćuju turi- stičku ponudu. Zoni- ranjem će se stoga utvrditi područja koja će imati različite režime zaštite kako bi se omogućio, ne sa- mo opstanak dupina već i ljudi. Naglasak, smatra Holcer, ne bi trebao biti na zabrani već na razvoju djela- tnosti koje neće ugroziti prirodu a omogućit će prospe- ritet tog područja. Prihvaćajući osnivanje rezervata Grad Mali Lošinj je na najbolji način poka­zao da se opredijelio za održivi razvoj prepoznajući dupine i očuvanu prirodu kao svoj zaštitni znak, baš kao što su susjednom Cresu zaštitni znak bjeloglavi supovi. Ukoliko budu dupini i dalje pliva­li u moru oko ta dva otoka a bjeloglavi supovi letjeti nad njim, sigurno je da će taj komadić Lijepe naše biti bolje mjesto i za život ljudi.
 
Ali i za druga morska bića, poput sredo­zemne medvjedice koja je nakon nemilo­srdnog progona morala napustiti Jadran. Međutim, da nade za njezin povratak još uvijek ima, potvrdila je snimka HTV-ove kamere koja ju je prošlog ljeta "ulovila" u cresko-lošinjskom akvatoriju - upravo u onom dijelu u kojem je ovog ljeta pro­glašen rezervat za dupine.
Tekst i snimke: TIHANA BELUŽIĆ
EKO REVIJA, rujan 2006.
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a