E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Muzejska djelatnost  >  Viša zvanja u muzejskoj struci
Uvjeti za stjecanje viših zvanja u muzejskoj struci propisani su Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“, br. 97/10, 112/11).
 
Postojanje uvjeta za stjecanje višeg muzejskog zvanja iz članka 2. Pravilnika ocjenjuju Stručna povjerenstva Hrvatskoga muzejskog vijeća u dva roka – u travnju i listopadu, a po potrebi se mogu odrediti i izvanredni rokovi.
 
U skladu s člankom 4. Pravilnika, zahtjevu je potrebno priložiti:

1. potvrdu o radnom stažu s točno naznačenim datumom zapošljavanja i nazivom radnog mjesta
2. presliku diplome ili svjedodžbe
3. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
4. presliku rješenja o zvanju višeg kustosa (za stjecanje zvanja muzejski savjetnik), višeg muzejskog pedagoga (za stjecanje zvanja muzejski pedagog savjetnik), višeg dokumentarista (za stjecanje zvanja dokumentarist savjetnik), višeg informatičara (za stjecanje zvanja informatičar savjetnik), višeg restauratora (za stjecanje zvanja restaurator savjetnik)
5. stručne priloge: bibliografija, popis izložbi, katalozi i objavljeni radovi
6. presliku vjenčanog lista (u slučaju promijenjenog prezimena)
 

Za stjecanje viših muzejskih zvanja viši kustos i muzejski savjetnik, gdje je, u skladu s člankom 3. Pravilnika, potrebno priložiti potvrdu ustanove o stupnju stručne obrađenosti zbirke i građe za koju je kustos zadužen (za stjecanje zvanja viši kustos) odnosno potvrdu ustanove o cjelovitoj obrađenosti zbirke i građe za koju je viši kustos zadužen (za stjecanje zvanja muzejski savjetnik), obrasce možete preuzeti ovdje:


>  POTVRDA O BROJU I RAZINI OBRAĐENOSTI MUZEJSKE ZBIRKE I GRAĐE .doc

>  POTVRDA O CJELOVITOJ OBRAĐENOSTI MUZEJSKE ZBIRKE I GRAĐE  .doc 


 


Stručno povjerenstvo za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika čine:

         dr. sc.  Jacqueline Balen, muzejska savjetnica,  Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb predsjednica Stručnog povjerenstva te članovi:

     1. dr. sc. Marina Bagarić, muzejska savjetnica, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
     2. mr. sc. Aida Brenko, muzejska savjetnica, Etnografski muzej Zagreb, Zagreb
     3. Nataša Ivančević, muzejska savjetnica, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
     4. Andreja Smetko, viša kustosica, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
     5. Neda Staklarević, muzejska savjetnica, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb
     6. dr. sc. Martina Šašić Kljajo, muzejska savjetnica, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb

  
Stručno povjerenstvo za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova stručnog muzejskog osoblja koje ostvaruje ostale uvjete za obavljanje poslova višeg muzejskog pedagoga, muzejskog pedagoga savjetnika, višeg dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višeg informatičara, informatičara savjetnika, višeg restauratora, restauratora savjetnika, višeg fotografa, višeg muzejskog tehničara i višeg preparatora čine:

         Elvira Šarić Kostić, viša kustosica, Muzej grada Splita, Split predsjednica Stručnog povjerenstva te članovi:

     1. Renata Brezinščak, muzejska pedagoginja savjetnica, Hrvatski
prirodoslovni muzej, Zagreb 
     2. Damir Doračić, viši restaurator, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb
     3. Zoran Svrtan, informatičar savjetnik, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
     4. dr. sc. Morana Vouk, muzejska savjetnica, Tiflološki muzej, Zagreb

 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a