E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  U Rijeci najavljeno nekoliko važnih međunarodnih kulturnih skupova
4.10.2018. - Kompendij kulturnih politika i trendova u Europi kojeg je 1998. godine pokrenulo Vijeće Europe, ove će se godine održati u Rijeci od 9. do 11. listopada,  objavljeno je u četvrtak, 4. listopada 2018. godine, na konferenciji za novinare u prostorijama RiHuba.   

FOTO: EPK
 
Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel tom prilikom je naglasio kako je sama činjenica da se Kompendij Vijeća Europe organizira po prvi puta u Rijeci još jedan primjer benefita od titule Europske prijestolnica kulture jer se grad i organizacijom ovakvih međunarodnih skupova na visokom nivou pozicionira kao kulturni centar na karti Europe. Na Kompendiju će sudjelovati 50-ak gostiju iz cijele Europe i rezultati njihovog rada bit će važan putokaz zemljama članicama Vijeća Europe u području kulture i razvoja nacionalnog zakonodavstva.

Direktorica tvrtke Rijeka 2020, Emina Višnić, pojasnila je da se  Kompendij bavi prikupljanjem, analizom i davanjem preporuka za izradu i primjenu kulturnih politika na razini država i ujedno služi kao istraživačka baza podataka za sve dostupne podatke o kulturi (i vezanim uslugama) unutar zemalja članica. Rezultati rada Kompendija su namijenjeni državnim dužnosnicima, istraživačima, mrežama i udrugama u kontekstu izrade i provođenja politika (ili lobiranja za njih). 

Načelnica Sektora za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove Anja Jelavić, podsjetila je da se programi organiziraju u okviru hrvatskog predsjedanja Odborom ministara Vijeća Europe, od svibnja do studenoga ove godine, a Ministarstvo kulture organizira kulturni i stručni program. Kulturni program sastoji se od ukupno 19 događanja i to 7 filmskih projekcija, 6 koncerata, 4 izložbe, i 2 događanja u domeni izvedbenih umjetnosti, kazališta i plesa. Pored već spomenutih skupova, Jelavić je najavila još dvije važne konferencije „Integralni pristup zaštiti, planiranju i upravljanju krajobrazima“ u sklopu proslave međunarodnog dana krajolika  zajedno s  Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja koja će se održati u Zagrebu 20. listopada, odnosno međunarodnu konferenciju „Podvodna kulturna baština u Europi danas“ u suradnji s Međunarodnim centrom za podvodnu arheologiju, koja će se održati u Zadru, 25. – 27. listopada.
 
Na kraju press konferencije, novinarima je pročitano i pismo Matjaža Grubena, čelnika direktorata za ljudska prava Vijeća Europe koji naglašava važnost pitanja umjetne inteligencije kao teme Vijeća Europe u narednim godinama. „Osim rada vezanog uz zdravstvo i bioetiku, zaštitu podataka, pravdu, izbore, prava djeteta te borbu protiv korupcije, kriminala kao i kibernetičkog kriminala, Vijeće Europe razmatra međusobnu povezanost tehnologije i kulture“, stoji u Grubenovom pismu gdje se dodaje da „treba istražiti kako se najbolje mogu susresti stari i novi svjetovi, u perspektivi usmjerenoj na ljude i građane, a sve u interesu 830 milijuna Europljana.“

Vijeće Europe posebno zahvaljuje Republici Hrvatskoj i njenom predsjedanju Odborom ministara Vijeća Europe, Ministarstvu kulture, Gradu Rijeci te kolegama iz Rijeke 2020 na pruženoj prilici, partnerstvu te sudjelovanju. (MK/EPK)
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a