E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Suradnja programa Unije - Kreativni građani
4.10.2018. - U srijedu, 4. listopada u Galeriji Klovićevi dvori održano je događanje pod nazivom Kreativni građani koje su u suradnji organizirali Kontakt točka programa Europa za građane i Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture. Događanje Kreativni građani osmišljeni su i provedeni u formi informativnog predavanja i radionice, a tijekom događanja, više od 40 sudionika imalo je priliku saznati informacije o dva europska programa - Europa za građane i Kreativna Europa.

Budući da je ova godina posvećena europskoj kulturnoj baštini, prisutni su bili upoznati s mogućnostima podrške kroz ova dva programa za sve ideje i projekte koji su vezani na tu temu. U tom smislu, predstavljeno je i četiri projekta koja su dobila sufinanciranje na europskoj razini za projekte, a vezani su uz kulturnu baštinu, čime su sudionici mogli dobiti praktičnu sliku o konkretnim primjerima, te inspiraciju za razvoj vlastitih ideja.

Iz oba programa su predstavljena po dva projekta:

KUD Anka Ospuh Ludbreg predstavio je projekt United in Culture in EU, Općina Svetvinčenat je predstavila Adriatic Intergenerational Debate to Face Euroscepticism iz programa Europa za građane; dok je Kulturni centar Travno predstavio projekt Make it new, a udruga Slobodne veze The colective domain of cultural memory iz programa Kreativna Europa.

Ovo događanje je stavljeno u kontekst brojnih događanja koja su organizirana tijekom 2018. godine u okviru inicijative Europske godine kulturne baštine, te je uvršteno u manifestaciju Dani europske baštine.

Stavljanjem kulturne baštine u fokus na europskoj razini naglašeno je koliko nam ona može pomoći da bolje razumijemo zajedničku prošlost te da na taj način ujedno stvaramo čvrsto polazište za zajedničku budućnost.
 
http://deskkultura.hr/

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a