E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Otkup knjiga u 2018. godini
23.11.2018. - Na Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2018. godini koji je bio otvoren od 26. ožujka do 12. studenoga prijavilo se 310 nakladnika s 2.024 naslova i to: 
 
 
 
Knjige su otkupljene u tri navrata tijekom godine – u travnju, lipnju i studenom. Otkupljeno je ukupno 713 naslova u 101.271 primjerku od 159 nakladnika i u ukupnom iznosu od 13.837.049,38 kn. 

Od ukupno prijavljenih 2.024 naslova bilo je 1.138 djela domaćih autora i 886 djela prijevodne književnosti. Među otkupljenim knjigama zastupljenija su djela domaćih autora s 375 naslova dok je od ponuđenih prevedenih knjiga otkupljeno 338 naslova.
Najviše je otkupljeno romana – ukupno 174 i to stranih autora (116).
Otkupljeno je 119 naslova namijenjenih djeci i mladima te je na to utrošeno 16,44% ukupno odobrenih sredstava. U ovom segmentu veći je udio domaćih autora i iznosi 75%.
Na otkup 86 znanstvenih i stručnih knjiga za narodne knjižnice utrošeno je 12,33% ukupnih sredstava.

 
 
Prosječna cijena otkupljene knjige iznosi 151,44 kn uključujući najjeftinije slikovnice s prosječnom cijenom od 95,48 kn, odnosno knjige za djecu i mlade s prosječnom cijenom od 99,91 kn. Najskuplje su monografije s prosječnom cijenom od 253,79 kn koje su otkupljivane u najmanjem broju primjeraka. Prilikom odabira knjiga za otkup za narodne knjižnice zaključeno je da još uvijek postoji određen broj izdanja ponuđenih za otkup po neprimjereno visokoj cijeni. Zbog takve loše izdavačke prakse nije otkupljen određen broj izdanja koja su zadovoljila kvalitativne kriterije.
 
Sve prijavljene naslove vrednovalo je Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost u sastavu: Lahorka Plejić Poje, predsjednica te Katica Mikulčić Matković, Iva Grgić Maroević, Ivica Matičević i Nikola Petković. Programe namijenjene djeci i mladima vrednovalo je Stručno povjerenstvo za dječju knjigu u sastavu: Dubravka Zima, predsjednica, Ranka Javor i Marijana Hameršak. Kulturno vijeće i Stručno povjerenstvo svoje su prijedloge za otkup upućivali ministrici koja je na temelju njihovih stručnih prosudbi donosila odluke o otkupu knjiga u 2018. godini.

Ovim su otkupom obuhvaćene 222 narodne knjižnice u cijeloj Hrvatskoj. U skladu s potrebama i mogućnostima narodnih knjižnica određene su kategorije za otkup knjiga. U skladu s tim knjige su otkupljivane u sljedećim kategorijama:

 

Popisi narodnih knjižnica prema zadanim kategorijama dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.

 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature