E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Rezultati Poziva za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za "Ruksak (pun) kulture" za 2019.
26.11.2018. - Nakon pregleda svih prijava koje je obavilo Povjerenstvo za program Ruksak (pun) kulture (Marina Jandrić – MZO, Marija Šiško – MK, Maja Zrnčić – MK) programi i/ili radionice prijavljeni prema programskim područjima – književnost, filmska, glazbena, plesna, vizualna i kazališna umjetnost te baština – upućeni su Stručnom povjerenstvu Ministarstva kulture za 2019. čiji su članovi Darko Lukić, Ksenija Zec, Tamara Jurkić Sviben, Katica Matković Mikulčić, Branka Benčić i Jadranka Hrga.  

Na šest je sjednica razmatrano ukupno 184 programa i/ili radionica.
 
Prilikom odabira rukovodili su se sljedećim kriterijima: 
  1. autori programa moraju biti stručnjaci različitih umjetničkih praksa (književnici, likovni, kazališni, glazbeni, plesni, filmski i drugi umjetnici te studenti umjetničkih akademija pod vodstvom mentora);
  2. sadržaj radionica i/ili programa, uključujući njihova specifična područja, treba biti usklađen sa sljedećim ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije:
·   poticanje i unapređivanje intelektualnog, tjelesnog, estetskog, društvenog, moralnog i duhovnog razvoja učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima
·   razvijanje svijesti učenika o očuvanju materijalne i duhovne kulturnopovijesne baštine Republike Hrvatske i nacionalnog identiteta
·   promicanje i razvijanje svijesti o hrvatskom jeziku kao bitnom čimbeniku hrvatskog identiteta, sustavno njegovanje hrvatskog standardnog (književnog) jezika
·   odgajanje i obrazovanje učenika u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima te pravima djece, njihovo osposobljavanje za življenje u multikulturnom svijetu, za poštovanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva
·   poticanje i razvijanje samostalnosti, samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti učenika. 
  1. Predloženi program i/ili radionica moraju imati mogućnost primjene predstavljenih sadržaja u sredini u kojoj su prezentirani. Održivost programa i/ili radionica u smislu daljnjeg širenja, načina na koji će djeca, mladi, odgojitelji, učitelji i nastavnici moći u nekom obliku koristiti predstavljene sadržaja u daljnjem radu, treba biti detaljno opisana u prijavi.
  2. Svi programi i/ili radionice moraju ispunjavati uvjete izvođenja u prostorima vrtića i škola, a rekviziti trebaju biti jednostavni i prenosivi.
  3. Predlagatelji programa i/ili radionica iz područja kazališne djelatnosti moraju biti upisani u Očevidnik kazališta (osim programa studenata umjetničkih akademija, plesnih ansambala i cirkusa).
  4. Predloženi troškovnici programa i/ili radionica moraju biti sukladni Odluci o sadržaju programa Ruksak (pun) kulture te visini naknade za poslove i rad na njegovu ostvarivanju kojom su one određene.
  5. Umjetnički i kulturni programi djeci i mladima trebaju pružati visoku razinu umjetničke kvalitete i profesionalnih standarda.
  6. Cilj je programa Ruksak (pun) kulture omogućiti dostupnost i približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima, razvijanje njihovog kreativnog obrazovanja, senzibiliziranje djece i mladih za područje umjetnosti i kulture te omogućivanje djeci i mladima pristup svim vrstama umjetnosti (naročito suvremene) i kulture.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavit će 28. studenoga 2018. javni poziv vrtićima, školama i centrima za odgoj i obrazovanje zainteresiranim za program Ruksak (pun) kulture.

Rezultati poziva i odabrane odgojno-obrazovne ustanove bit će objavljene na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja i na stranicama Ministarstva kulture. Raspored Ruksaka bit će dogovoren i usklađen s izvoditeljima programa i/ili radionica i odabranim vrtićima, školama i centrima za odgoj i obrazovanje koji će o tom biti obaviješteni.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja poslat će svim odabranim vrtićima, školama i centrima za odgoj i obrazovanje preporuku elektroničkom poštom.  ODOBRENI programi Poziva za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za "Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi", nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu

  Odbijeni programi Poziva za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za "Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi", nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature