E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti  >  Financiranje programa  >  Glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti (pregled sa stanjem 7.4.2019.)
  

Glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti   .pdf  .xls  (pregled sa stanjem 7.4.2019.)


(pregled sa stanjem 5.2.2019.)

Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti (dalje: Kulturno vijeće) razmatralo je 574 programa prijavljena na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. (dalje: Poziv). Kulturno vijeće radilo je u sastavu: prof. dr. sc. Hana Breko Kustura, predsjednica,  članovi: dr. sc. mr. art. Tamara Jurkić Sviben, prof. Marija Grazio, red. prof. art. Dalibor Cikojević i red. prof. art. Neven Frangeš.

Predlagatelji programa potraživali su od Ministarstva kulture nešto više od 29 milijuna kuna. U Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu uvršteno je 319 programa s proračunom od 10.330.200,00 kuna.

Stručna mišljenja Kulturnoga vijeća temeljila su se na uvjetima Poziva, Smjernicama za prihvaćanje prijedloga programa glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti za 2019. godinu, Poslovniku o radu Kulturnoga vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti te kriterijima iz Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (čl. 7.). Tri programska prioriteta odnosila su se na kategorije: Koncerti/koncertna gostovanja, Majstorski seminari i Nakladnička djelatnost. Cilj je bio potaknuti diseminaciju programa, veću dostupnost u slabije razvijenim sredinama ili područjima koja su manje razvijena, prijenos znanja te unapređenje deficitarnoga glazbenog nakladništva (notna, diskografska, publicistička izdanja). Slabosti prijavljenih programa uključivale su nedostatnost podataka, manjkavost popratne dokumentacije te nejasne troškovnike i/ili programske sadržaje. Kulturno vijeće prijavnice je razmatralo u skladu s ocjenama izvršenja dosadašnjih obveza korisnika prema Državnom proračunu.

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature