E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti  >  Financiranje programa  >  Kulturno-umjetnički amaterizam (pregled sa stanjem 4.7.2019.)


Kulturno-umjetnički amaterizam  .pdf  .xls (pregled sa stanjem 4.7.2019.)


(pregled sa stanjem 5.2.2019.)

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. (dalje: Poziv) prijavljen je 791 program, a financijska potraživanja predlagatelja prema Ministarstvu kulture premašila su 18,5 milijuna kuna. Za financiranje je predloženo i prihvaćeno 398 programa s iznosom od 6.200.700,00 kuna.

Prijedloge za programe kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog) donosilo je Kulturno vijeće za kulturno-umjetnički amaterizam u sastavu: dr. sc. Silvio Braica, predsjednik, članovi: dr. sc. Naila Ceribašić, Katarina Bušić, dr. sc. Joško Ćaleta i izv. prof. art. Dario Teskera. U okviru šest različitih programskih skupina, kao prioritetne u 2019. istaknute su: nabava narodnih nošnji, odnosno tradicijskih i klasičnih instrumenata, nakladnička djelatnost (notna, diskografska, publicistička) te seminari/radionice mahom vezane uz poduku tradicijskih znanja i umijeća.       
                    
Nadležno Kulturno vijeće prijedloge je iznosilo u skladu s uvjetima Poziva, temeljnim kriterijima iz Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (čl. 7), Smjernicama za prihvaćanje prijedloga programa kulturno-umjetničkog amaterizma za 2019., Poslovnikom o radu Kulturnoga vijeća za kulturno-umjetnički amaterizam te ocjenom izvršenja dosadašnjih obveza korisnika prema državnom proračunu. Slabosti prijavljenih programa odnosile su na manjkavost programskih sadržaja, troškovnu stranu financijskih potraživanja te izostanak propisane popratne dokumentacije. Odlike prijava uključivale su snažnu orijentaciju prema zavičajnoj kulturi i njezinu očuvanju te osjetno povećanje udjela struke u djelovanju amaterskih skupina.


Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature