E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Nematerijalna kulturna baština   >  Odobreni programi nematerijalnih kulturnih dobara   >  Odobreni programi zaštite nematerijalnih kulturnih dobara za 2019. godinu (pregled sa stanjem 25.1.2019.)
 
Odobreni programi zaštite nematerijalnih kulturnih dobara .pdf / .xls (pregled sa stanjem 25.1.2019.)Na "Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu" za programe zaštite nematerijalnih kulturnih dobara prijavljeno je 108 programa, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 2.747.741,89 kn.
 
Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture, za financiranje su uvrštena 96 programa u ukupnom iznosu od 954.400,00 kn.
 
Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske te je prijedlog razmatran i verificiran od strane Hrvatskog vijeća za kulturna dobra i odobren od ministrice kulture.
 
Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju:
 - terenska istraživanja i dokumentiranje,
 - radionice, edukaciju i izradu edukativnih materijala,
 - prezentaciju, očuvanje, izvođenje i prenošenje,
- stručno i znanstveno istraživanje i vrednovanje
- populariziranje i povećanje vidljivosti.
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa zaštite nematerijalnih kulturnih dobara baštine donesena je na temelju sljedećih kriterija:
  • poticanje prenošenja i njegovanje kulturnog dobra u izvornim i drugim sredinama;
  • promicanje funkciju i značaj dobra u društvu te uključivanje zaštite dobra u programe planiranja;
  • osiguravanje održivost dobra putem edukacije, identificiranja, dokumentiranja, znanstvenoga istraživanja, očuvanja, promicanja, povećanja vrijednosti, mogućnosti prenošenja tradicije nasljednicima na temelju formalnoga i neformalnog obrazovanja te revitalizacije napuštenih segmenata dobra;
  • nastavljanje s istraživanjem dobra, primjerenim dokumentiranjem u svim vidovima i načinima suvremenog bilježenja te stručnim i znanstvenim vrednovanjem;
  • poticanje sudjelovanja zajednice i grupa koje baštine dobro u identificiranju, definiranju, izvođenju i prenošenju dobra;
  • populariziranje i promicanje kulturnog dobra održavanjem izložbi, stručnih skupova, smotri folklora, putem elektroničkih medija, audio i videozapisa te na druge načine;
  • educiranje stručnog kadra za prenošenje znanja i vještina putem seminara, radionica, formalnoga i neformalnog obrazovanja;
  • osiguranje dostupnost dobra javnosti.
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature