E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Nematerijalna kulturna baština   >  Nematerijalna kulturna baština i procedure upisa na popise

Nematerijalna kulturna baština definirana je člankom 2. UNESCO-ove Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine (NN 5/05) i člankom 9.
Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u okviru kojega se za potrebe upisa u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske  određuju tri osnovne kategorije:

- jezik, dijalekti, govori i toponimika, te usmena književnost svih vrsta,
- folklorno stvaralaštvo u području glazbe, plesa, predaje, igara, obreda, običaja, kao i druge tradicionalne pučke vrednote,
- tradicijska umijeća i obrti

Procedura upisa u nacionalni Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske obuhvaća više koraka stručne evaluacije na temelju posebnih kriterija. U prvoj fazi zaprimanja prijedloga za upis preko posebnog prijavnog obrasca sudjeluju konzervatorski odjeli  prema području svoje nadležnosti, odnosno smještaju dobra. U drugoj i trećoj, završnoj fazi odlučivanja sudjeluju savjetodavna i stručna tijela Ministarstva kulture: Povjerenstvo za nematerijalnu kulturnu baštinu  i Stručno povjerenstvo za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra. Prijedlog za upis nematerijalne baštine na području Hrvatske može predati nadležnom konzervatorskom odjelu bilo koja privatna ili pravna osoba u Republici Hrvatskoj neovisno o tome je li izravno povezana s baštinom koju prijavljuje. Rješenjem o upisu nematerijalnog dobra u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske utvrđuje se, osim same vrijednosti i sustav mjera zaštite koji ovisi o vrsti nematerijalnog dobra.

Od nematerijalnih kulturnih dobara koja su upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske odabiru se u Ministarstvu kulture u suradnji s nositeljima posebnom procedurom ona dobra koja ispunjavaju kriterije za upis na UNESCO-ove popise

 
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature