E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod
Europska godina kulturne baštine 2018.

Iz medija
Novosti  >  Započeo rad na analitičkom izvještaju o hrvatskoj kulturnoj politici
5.3.2019. - U Ministarstvu kulture održan je danas prvi sastanak uredništva i autora koji će raditi na Izvještaju o hrvatskoj kulturnoj politici. Projekt izrade analize stanja pokreće se kao prva faza izrade Strategije kulture.Ovaj Izvještaj bit će prvi takav sveobuhvatni dokument koji se izrađuje dvadeset godina nakon što je objavljen Nacionalni izvještaj o kulturnoj politici Republike Hrvatske iz 1998. godine.

Na radnom sastanku, članice uredništva nazočnim stručnjacima iz različitih područja kulture, predstavile su osnovna polazišta za izradu analize stanja hrvatske kulture i kulturnih politika. Razgovaralo se o metodologiji, a posebno o problemu dostupnosti relevantnih statističkih podataka. U području kulturne politike provodile su se različite evaluacije kao dio akademskih projekata i vrijednih istraživanja, što su ih poduzeli brojni kulturni djelatnici, ali sustavnog praćenja i sagledavanja razvojnih trendova u hrvatskoj kulturnoj politici dosad nije bilo.Analizom stanja koja se planira izraditi planira se uključiti pregled instrumenata i područja kulturne politike u Republici Hrvatskoj, transverzalnih aspekata kulturne politike, kao i aktualnih tema za kulturni razvoj i kulturne politike. Na temelju dostupnih podataka izradit će se analiza po područjima i sagledati trenutno stanje u pojedinim sektorima, identificirati ključna pitanja te dati procjena razvojnih trendova, prepreka, izazova i potencijala u različitim područjima kulture i kulturne politike.

Sustavna analiza stanja hrvatske kulturne politike koju pokreće Ministarstvo kulture radi se u suradnji s urednicama buduće publikacije dr. sc. Romanom Matanovac Vučković, dr. sc. Aleksandrom Uzelac i dr. sc. Deom Vidović, a pozvani autori prepoznati su stručnjaci u svojim područjima.Analiza stanja rezultirat će publikacijom u kojoj se na pregledan način mapiraju i procjenjuju razvojni trendovi, prepreke, izazovi i potencijali kulturnog razvoja u Hrvatskoj. Namjera je da takva snimka stanja hrvatske kulturne politike posluži kao temeljni dokument koji će osigurati potrebne uvide za buduće nacionalne ili lokalne strategije te kao relevantna referenca u drugim istraživanjima različitih segmenata hrvatske kulture. Istodobno, navedena analiza, naglasila je ministrica, neophodna je za pozicioniranje kulture i kulturnih strateških projekata u temeljni nacionalni strateški dokument: Nacionalnu razvojnu strategiju Hrvatske 2030.
Najave  RSS
e-Pisarnica
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Otvorene metode koordinacije

 Kulturne politike i rezidencijalni programi