E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Nagrade u kulturi  >  'Nagrada Ivo Horvat' (u području zaštite prirode)
Nagrada se ustanovljuje kao godišnja nagrada i nagrada za životno djelo. Svake godine može se dodijeliti po jedna nagrada za životno djelo i po jedna godišnja nagrada. Nagrada se dodjeljuje u obliku povelje, plakete i u novcu. Visinu Nagrade svake godine utvrđuje Odbor »Nagrade Ivo Horvat«.
 
 
            
Nagrada se dodjeljuje svake godine povodom Dana zaštite prirode.
 
Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima koji su državljani Republike Hrvatske, te pravnim osobama za njihov izvanredan doprinos u zaštiti prirode koji su ostvarili tijekom protekle godine.
 
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su svojim izvanrednim doprinosom i radom na zaštiti prirode obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.
 
Odluku o dodjeli Nagrade donosi Odbor, a Nagradu predaje ministar kulture. Odbor ima sedam članova. Predsjednika i članove Odbora imenuje Ministarstvo kulture iz redova zaslužnih djelatnika iz područja zaštite prirode. Predsjednika i članove Odbora imenuje se na vrijeme od dvije godine. Odbor donosi poslovnik o svojem radu.
 
Postupak za dodjelu Nagrade pokreće svake godine Odbor raspisivanjem pozivnog natječaja te upućivanjem ustanovama, udrugama, institucijama i pojedincima zainteresiranim za davanje prijedloga. U natječaju, odnosno pozivu, objavljuju se kriteriji za dodjelu Nagrade, utvrđuje postupak predlaganja i rok za dostavu obrazloženih prijedloga.
 
Prijedlog za dodjelu Nagrade mogu podnijeti građani, udruge građana, ustanove, trgovačka društva, tijela državne vlasti, tijela lokalne i regionalne samouprave te druge pravne i fizičke osobe.
 
Sredstva za dodjeljivanje Nagrade i za materijalne troškove osiguravaju se svake godine u proračunu Republike Hrvatske, na poziciji Ministarstva kulture. Financijski plan donosi Odbor, uz suglasnost ministra kulture. Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je ministar kulture.
 
Stručne, administrativne i računovodstvene poslove Odbora obavlja Ministarstvo kulture. (Odluka o „Nagradi Ivo Horvat“ NN 96/2006)
 
 
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a