E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Otvorena javna savjetovanja za tri pravilnika o stručnim zvanjima
9.4.2019. - Ministarstvo kulture provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za tri pravilnika o stručnim zvanjima te uvjetima i načinu njihova stjecanja i to za arhivska, muzejska i konzervatorsko-restauratorska zvanja.  

Izradi novih pravilnika pristupilo se iz razloga što su stupili na snagu novi zakoni - Zakon o arhivskom gradivu i arhivima i Zakon o muzejima te je bilo potrebno uskladiti podzakonske propise kojima se reguliraju stručna zvanja u navedenim područjima.
 
Povod za donošenje pravilnika o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja bilo je ujednačavanje uvjeta stjecanja stručnih zvanja za restauratorsku struku objedinjavanjem svih restauratora (iz sustava arhiva, muzeja, Hrvatskog restauratorskog zavoda kao i restauratora izvan javnih institucija).
 
Cilj je ujednačavanje podzakonskih odredbi unutar sustava. Predloženim pravilnicima jasnije se definiraju temeljna i viša stručna zvanja kao i uvjeti i način njihova stjecanja. Pojednostavljen je postupak polaganja stručnih ispita te su utvrđeni stručni standardi za stjecanje zvanja kroz sustav bodovanja stručnog rada.
 
•   Pravilnik o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja
•   Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugima zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja
•   Pravilnik o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja
 
Savjetovanja su otvorena do 9. svibnja 2019. godine.

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature