E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Knjiga i nakladništvo  >  Financiranje programa   >  Otkup knjiga - odobreni programi (pregled sa stanjem u 2019.)
 
Otkup knjiga – važna obavijest podnositeljima prijava

Sukladno Odluci o proglašenju Zakona o elektroničkom izdavanju računa https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_94_1817.html Ministarstvo kulture obavještava nakladnike da će se knjige otkupljene putem Javnog poziva za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2019. godini od 1. srpnja 2019. godine plaćati isključivo putem e-računa.

Za otkupljene knjige nakladnici su dužni ispostaviti isključivo e-račun, a dokaz o otpremi (ovjerenu knjigu pošte ili otpremnice) dostaviti Ministarstvu kulture elektroničkim putem na e-mail otkup.knjiga@min-kulture.hr najkasnije 30 dana od objave odluke o otkupu knjiga na mrežnim stranicama Ministarstva kulture www.min-kulture.hr.

Naglašavamo da e-računi ispostavljeni bez dostavljenih dokaza o otpremi knjiga u navedenom roku neće biti plaćeni kao ni računi dostavljeni u bilo kojem drugom obliku.
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature