E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Održana konferencija Savjeta ministara kulture jugoistočne Europe
17.5.2019. - Pod predsjedanjem Republike Bugarske održana je ministarska konferencija Savjeta ministara kulture jugoistočne Europe – jačanje kulture za održivi razvoj (SMK JIE - CoMOCoSEE), 16. i 17. svibnja 2018. godine u Sofiji na kojoj je sudjelovala pomoćnica ministrice dr. sc. Iva Hraste Sočo.Ministarska konferencija, pod temom „Kultura kao snažno oruđe u međunarodnim odnosima“ (Culture as a powerful tool in international relations), okupila je ministre kulture i visoke predstavnike ministarstava zemalja članica Savjeta ministara kulture jugoistočne Europe. Na konferenciji su sudjelovali ministri kulture Bugarske i Slovenije te visoki dužnosnici ministarstava kulture Albanije, Grčke, Rumunjske, Srbije, Sjeverne Makedonije, Turske i Moldove, kao i predstavnici UNESCO-a, Vijeća Europe i Europske komisije. Sastanak je održan uz podršku UNESCO-ovog regionalnog ureda za znanost i kulturu u Europi i Europske komisije.
 
Sastanak je pozdravnim govorom otvorio ministar Republike Bugarske Boil Banov naglasivši važnost Savjeta ministara kulture jugoistočne Europe. Istaknuo je kako je dan održavanja konferencije od posebnog značaja za Republiku Bugarsku budući da je 17. svibnja 1956. godine Bugarska pristupila UNESCO-u. U nastavku prisutne je pozdravio Ernesto Ottone, pomoćnik generalne direktorice UNESCO-a za kulturu te Matijaž Gruden, direktor za demokratsku participaciju Vijeća Europe.
 
Pomoćnica ministrice dr. sc. Iva Hraste Sočo u svom je obraćanju podsjetila kako su godišnji sastanci ministara potvrda nastojanja i posvećenosti svih zemalja članica Savjeta ministara kulture jugoistočne Europe da kontinuirano rade na intenziviranju dobre suradnje u području kulture, zaštite kulturne baštine i iznimne kulturne raznolikosti ove regije, kao i učvršćivanju postojećih mostova suradnje.
 


Zahvalivši Republici Bugarskoj koja je tijekom svog predsjedavanja ponovo revitalizirala suradnju zemalja članica unutar modela trojke, pomoćnica ministrice je dodala kako su projekti koji potiču međukulturni dijalog i održivi razvoj, a koji su usklađeni s ciljevima Agende za održivi razvoj 2030 kao i s ostalim konvencijama i direktivama, iznimno važni za ukupan ravnomjerni razvoj zemalja. Istaknula je kako će takvi projekti biti integralni dio Nacionalne kulturne i razvojne strategije Republike Hrvatske 2030. koja je u postupku izrade, a naglašava nekoliko prioritetnih tema među kojima su razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje, razvoj kulturnih i kreativnih, razvoj publike i participacije u kulturnom životu, gospodarsko korištenje kulturne baštine te ravnomjeran razvoj kulture u Hrvatskoj.
 
Okupljeni ministri i voditelji delegacija na kraju ministarskog sastanka usvojili su i potpisali Zajedničku deklaraciju kojom su iznova potvrdili namjeru daljnjeg jačanja suradnje u području kulture na regionalnoj razini.
 
Prilikom preuzimanja jednogodišnjeg predsjedanja Savjetom ministara kulture jugoistočne Europe od ministra kulture Republike Bugarske Boila Banova pomoćnica ministrice naglasila je kako će se „većom mobilnošću umjetnika i stručnjaka ojačati dosadašnja regionalna suradnja i razmjena te će se doprinijeti bržoj i boljoj razmjeni iskustava i dobrih praksi. Usmjerit će se pažnja i na pomoć zemljama u europskim integracijskim procesima u području kulture te ojačati suradnja na umrežavanju, ne samo u području zaštite kulturne baštine nego i u cjelokupnom području kulture“. Pomoćnica je dodala i kako se bilateralnom i multilateralnom razmjenom projekata te većom mobilnošću umjetnika i stručnjaka stvara kreativna veza i razvija daljnje jačanje suradnje, čime se otvara prostor izravnog dijaloga, promiče kulturna i umjetnička raznolikost te jačaju i razvijaju modeli suradnje.
 
Preuzevši predsjedanje Savjetom ministara kulture jugoistočne Europe jačanje kulture za održivi razvoj (SMK JIE) pomoćnica ministrice zahvalila je ministru Banovu te pozvala okupljene ministre i visoke dužnosnike zemalja članica Savjeta kao i predstavnike zemalja promatrača i međunarodnih organizacija da se sljedeće godine odazovu pozivu na ministarski sastanak u Hrvatskoj.


Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature