E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod
Europska godina kulturne baštine 2018.

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Vizualne umjetnosti  >  Stručno povjerenstvo za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu  >  Smjernice za vrednovanje programa poticanja stvaralaštva vizualnih umjetnika
Stručno povjerenstvo za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika pri vrednovanju programa primjenjuje:
 
 
 1. Temeljne kriterije koji su propisani člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16)
 
 1. Smjernice Stručnog povjerenstva za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika za 2019. godinu
 
Potporama se želi istaknuti značenje procesa promišljanja usmjerenog na individualni kreativni razvoj, uspostaviti uvjete cjelovitog i kontinuiranog profesionalnog djelovanja umjetnika te osigurati umjetnicima vrijeme i prostor neophodne za istraživanje i stjecanje novih znanja unutar područja njihove umjetničke prakse.
 
Kategorije za dodjelu sredstava:
 
A/ Potpora stvaranju, produkciji i distribuciji radova iz područja vizualnih umjetnosti
             
Prihvatljive aktivnosti u ovoj kategoriji:
        
 1. umjetničko istraživanje
 
 • istraživanje u svrhu realizacije novog rada ili projekta te razvijanje novih umjetničkih ideja i koncepcija, samostalno ili uspostavljanjem novih suradnji s hrvatskim ili međunarodnim institucijama, organizacijama ili umjetničkim kolektivima
 • umjetničko istraživanje ne podrazumijeva nužno realizaciju ili produkciju novog rada
 
 1. realizacija novih radova
 
 • produkcija i postprodukcija novih radova, neovisno o planu izlaganja na prethodno dogovorenoj izložbi
 
 1. prezentacija rada
 
 • rad na pripremi izložbe ili projekta dogovorenog u suradnji s kulturnom institucijom ili organizatorima projekta (hrvatskim ili međunarodnim)
 • sudjelovanje na značajnim međunarodnim sajmovima vizualnih umjetnosti u suradnji s  inozemnim i domaćim galerijama
 • podizanje vidljivosti radova korištenjem digitalnih tehnologija.
 
 
Kriteriji za A kategoriju:
•    razina sadržajne artikulacije predloženog koncepta
•    elementi inovativnosti i istraživačkog pristupa
•    razina uspostavljenog suodnosa sa suvremenim kulturnim kontekstom
•    kvaliteta uspostavljene partnerske suradnje
•    ukupni doprinos daljnjem razvoju područja suvremene umjetnosti
 
 
 
B/ Jednokratna potpora namijenjena sufinanciranju troškova radnog prostora
 
Prihvatljive aktivnosti, ako ih Ministarstvo kulture već nije financiralo drugim mjerama (redovita djelatnost, investicijska potpora, programi poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama i sl.), u ovoj kategoriji:
 
 1. troškovi uređenja radnog prostora/atelijera ili pokrivanje troškova njegova najma
 • najviše 50 % režijskih troškova do 12 mjeseci
 1. nabava opreme i materijala za rad.
 
Kriteriji za B kategoriju:
•    postojeće stanje opremljenosti prostora za rad (opis i fotodokumentacija)
•    iznosi prethodnog ulaganja u prostor za rad
•    trenutni radni uvjeti umjetnika
 
 
Vrednovat će se kvaliteta prethodnog umjetničkog rada u odnosu na suvremenu umjetničku produkciju te kvaliteta predloženog istraživanja i budućeg umjetničkog razvoja, s posebnim naglaskom na projektima koje predlažu samostalni umjetnici.
 
 
 
3. Ispunjenost prijavnice sukladno uputama.
 
Najave  RSS
e-Pisarnica
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Otvorene metode koordinacije

 Kulturne politike i rezidencijalni programi