E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MEĐUNARODNA SURADNJA   >  Financiranje programa  >  Međunarodna kulturna suradnja (pregled sa stanjem 27.05.2019.)  >  Međunarodna kulturna suradnja (pregled sa stanjem 27.12.2018.)


Međunarodna kulturna suradnja  .pdf .xls  (pregled sa stanjem 27.12.2018.)  


Kulturno vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju (dalje: Kulturno vijeće) razmatralo je ukupno 482 programa koliko ih je bilo prijavljeno na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu (dalje: Poziv) u sljedećem sastavu: Goranka Horjan - predsjednica, Vlasta Gracin, Ante Knešaurek, Petra Ljevak i Željka Turčinović.

Po završetku cijelog postupka vrednovanja u Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za narednu godinu uvršteno je 355 programa s proračunom od 4.683.253,95 kuna i to: 2 programa iz područja arhiva, 2 programa iz EU projekata, 24 programa iz područja interdisciplinarne djelatnosti, 121 programa iz područja izvedbenih umjetnosti, 24 programa iz područja knjiženosti, 24 programa iz područja knjižnica, 21 programa iz područja kulturne baštine, 42 programa iz područja kulturno-umjetničkog amaterizma, 28 programa iz područja muzeja i galerija, 2 programa iz područja novih medija, 16 programa iz područja rezidencija te 49 programa iz područja vizualnih umjetnosti.

Stručno mišljenje Kulturnoga vijeća o sufinanciranju programa uvjetovano je propozicijama Poziva, Poslovnikom o radu Kulturnoga vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju te temeljnim kriterijima prema Pravilniku o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (čl. 7.), u skladu sa specifičnim programskim nadležnostima Kulturnoga vijeća.

Pri ocjenjivanju programa Vijeće je dalo prednost onim programima koji su pored procijenjene javne potrebe u kulturi i kvalitete prijavljenog programa imali i detaljno razrađene sve elemente programa te objektivne i realne troškovnike.  Vijeće je posebno podupiralo one programe koje su prepoznali i podržali ugledni inozemni partneri, odnosno one koji predstavljaju kontinuitet i reciprocitet u međunarodnoj suradnji. Nisu se razmatrale prijavnice s nedostatnim podacima o sadržaju programa i troškovnika, one kojima je nedostajala propisana popratna dokumentacija, kao ni one neispravno ispunjene.
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature