E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Rezultati Javnoga poziva za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva
5.6.2019. - Temeljem Javnoga poziva za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva, raspisanog 27. ožujka 2019., završen je odabir skladbi za poticaje. Na Javni poziv mogli su se prijaviti skladatelji ili skupine skladatelja s djelima suvremene umjetničke glazbe koja su nastala u 2018. godini. Stručno povjerenstvo u sastavu: Silvio Foretić (predsjednik), Nikša Gligo, Sanda Majurec, Sanja Stojanović Stipanov i Tomislav Oliver, članovi, na završnoj sjednici održanoj 31. svibnja ove godine, između 51 prijavljenog djela, za poticaj je odabralo 15 skladbi. Ukupni fond sredstava iznosi 295.000,00 kn.

Glazbeno-scenska djela:
 
1. Olja Jelaska          Plava ptica, komorna opera u 8 slika         35.000,00 kn
 
 
Orkestralna djela:
 
2. Anđelko Igrec         Concerto pour Saxophone za alt            25.000,00 kn
saksofon i gudački orkestar                       
3. Krešimir Seletković  Imperfectus za violončelo i gudače         25.000,00 kn
4. Gordan Tudor          Come Out To Play-ay                              25.000,00 kn
 za orkestar saksofona
 
Komorna djela:
 
5. Frano Đurović          Crna sonata za altovski saksofon            21.000,00 kn
i glasovir
6. Zoran Juranić           Trijalog za gitarski trio                              17.000,00 kn
7. Davorin Kempf         Senza parole, koncert za flautu                21.000,00 kn
 i gudače
8. Ante Knešaurek       O jednom trenutku usamljenosti za      18.000,00 kn
komorni orkestar
9. Ivan Josip Skender   Rush za komorni ansambl                      18.000,00 kn
10. Tibor Szirovicza      Pjesme za Arju za sopran i klavir           17.000,00 kn
11. Berislav Šipuš         Dick Tracy And The Most Peculiar       18.000,00 kn
Case Of All-Falling In Love za sedam instrumenata                                         
 
 
Solistička djela:
 
12. Viktorija Čop         Dual za alt saksofon solo                          15.000,00 kn
13. Berislav Šipuš      Three Short Tales From The                   15.000,00 kn
Blind Forest  za violinu i klavir
14. Bruno Vlahek        Ad astra, poema za klavir op. 52              15.000,00 kn
 
Elektronička djela:
 

15. Zlatko Tanodi        El etida za elektroniku                                10.000,00 kn
 
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature