E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Novosti  >  Manifestacija Dana europske baštine 2019.
Ovogodišnja manifestacija Dana europske baštine u Hrvatskoj održat će se okvirno od 15. rujna do 20. listopada 2019. godine sa zajedničkom temom Umjetnost i zabava.Ovogodišnja manifestacija Dana europske baštine u Hrvatskoj održat će se okvirno od 15. rujna do 20. listopada 2019. godine sa zajedničkom temom Umjetnost i zabava.

Tijekom manifestacije nastojat će se približiti kulturna baština na što zanimljiviji i pristupačniji način široj publici te naglasiti njezin kreativni potencijal kao i doprinos razvoju suvremenog stvaralaštva. Umjetnost i zabava sveobuhvatna je tema koja uz kulturnu baštinu obuhvaća i vizualne umjetnosti, kino, ples, festivale, čitanje, glazbu, fotografiju, kazalište i dr.
 
Pozivamo vas da organizacijom prigodnog programa poput izložbi, radionica, prezentacija, stručnih obilazaka, promocija i sl. po vašem izboru obogatite ovogodišnji zajednički program. Radi pravovremene izrade službene programske knjižice Dana europske baštine 2019., podatke o lokaciji, datumu i vremenu događanja, te tekst od pola kartice (900 znakova s razmacima) i dvije karakteristične fotografije u jpg. formatu s pripadajućim legendama i podatcima o autorima dostavite najkasnije do 15. srpnja 2019. godine putem elektroničke pošte na adrese: danieuropskebastine@min-kulture.hr i anuska.deranja-crnokic@min-kulture.hr
                
Za sve dodatne informacije vezane za organizaciju manifestacije kontaktirajte nacionalnu koordinatoricu Dana europske baštine, mr. sc. Anušku Deranja Crnokić na tel: 01/4866-523.
 
>>> Brošura 101 ideja 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature