E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Otvoreno javno savjetovanje o ukupno pet zakona s nacrtima konačnih prijedloga zakona
7.8.2019. - Ministarstvo kulture provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću vezano uz prijedloge zakona o izmjeni ukupno pet zakona s nacrtima konačnih prijedloga zakona, i to za Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, Zakon o kazalištima, Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Zakon o muzejima te Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi. 

Izrada predmetnih zakona potrebna je radi usklađivanja s jedinstvenim pravnim poretkom Republike Hrvatske, budući da je stupio na snagu Zakon o sustavu državne uprave koji ne predviđa urede državne uprave kao tijela prvog stupnja te je stoga potrebno odrediti ministarstvo nadležno za poslove kulture kao središnje tijelo koje će obavljati poslove koje su do sada obavljali uredi državne uprave.

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću otvorena su od 7. do 22. kolovoza 2019. godine, a nalaze se na poveznicama:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11704
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11707
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11709
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11713
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11701
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature