E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod
Europska godina kulturne baštine 2018.

Iz medija
Novosti  >  Najava raspisivanja Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu
30.8.2019. - Nakon obavijesti da će Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi biti raspisan 4. rujna s rokom prijave do 4. listopada 2019. godine i da se prijaviteljima omogućuje usluga kroz sustav e-Pisarnica, objavljujemo dodatne informacije o postupku prijave. 

Sve natječajne procedure osigurat će se kroz sustav e-Pisarnice, a provodit će se bez potrebe podnošenja i slanja dokumenata u papirantom obliku, što će rezultirati smanjenjem administracijskih troškova i pravovremenom objavom rezultata natječaja.

Nakon potrebne autentifikacije putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS), svaka osoba moći će pristupiti novoj usluzi e-Pisarnica. Detaljne informacije o sustavu e-Građani i načinima prijave su dostupne na mrežnoj stranici: https://gov.hr/e-gradjani/o-sustavu-e-gradjani/1584.

Nova usluga e-Pisarnice, koja će biti dostupna putem mrežnih stranica Ministarstva, omogućit će korisnicima prijavu na natječaje putem sustava e-Prijavnice unutar kojih će se nalaziti i potrebne upute za podnošenje prijava elektroničkim putem.
Početna stranica sustava e-Pisarnica


Kako bi se mogla ispuniti e-Prijavnica za pravne osobe, osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe prvo u modulu e-Ovlaštenja podnose zahtjev za izdavanjem e-Ovlaštenja. Nakon prihvaćanja podnesenog zahtjeva, Ministarstvo kulture će im omogućiti da ispunjavaju i predaju e-Prijavnice te da imaju uvid u iste. Ako to žele, osobe ovlaštene za zastupanje kojima je izdano e-Ovlaštenje mogu samostalno putem istog modula ovlastiti druge osobe koje također mogu ispunjavati i predavati e-Prijavnice u ime pravne osobe.

Detaljne upute za podnošenje prijava i izvještaja o realizaciji, kao i upute za uslugu e-Ovlaštenja, nalazit će se u korisničkim uputama na stranicama e-Pisarnice.

Napominjemo, uvođenjem novog sustava ne mijenjaju se uvjeti Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Također, kao i do sada pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

Rezultati natječaja za 2020. godinu za sva područja kulture bit će poznati najkasnije početkom 2020. godine, odmah po donošenju državnog proračuna.

Pozivamo sve potencijalne prijavitelje da prate mrežne stranice i Facebook Ministarstva kulture na kojima će se sljedeći tjedan objaviti Javni poziv i detaljnije informacije o postupku prijave.Ulaz u sustav e-PrijavnicePredaja zahtjeva za korištenje usluge e-Ovlaštenje
Primjer popisa aktivnih natječaja
Pristup usluzi putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS)Najave  RSS
e-Pisarnica
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Otvorene metode koordinacije

 Kulturne politike i rezidencijalni programi