E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod
Europska godina kulturne baštine 2018.

Iz medija
Natječaji  >  Javni pozivi  >  Potpora stranim izdavačima
Upute stranim izdavačima za objavljivanje djela hrvatskih autora na strane jezike
 
Ministarstvo kulture RH tijekom cijele godine daje potpore za prijevode djela hrvatskih autora, prvenstveno beletristike, na strane jezike kako bi se promicalo njihovo djelovanje u inozemstvu. Prijavu podnosi izdavač sa sjedištem izvan Republike Hrvatske na sljedeću adresu:
 
Ministarstvu kulture
Uprava za razvoj kulture i umjetnosti i međunarodnu kulturnu suradnju
Služba za knjigu i nakladništvo
Runjaninova 2
HR-10000 Zagreb
 
Nakon što izdavač Ministarstvu dostavi uredno ispunjenu prijavnicu (Prijavnica za potporu stranim izdavačima za objavljivanje djela hrvatskih autora), primljeni prijedlog programa izdavanja knjige se razmatra, a rezultati se objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva. Prijave se vrednuju kvartalno i ne postoji rok za prijavu. Važno je istaknuti da Ministarstvo kulture pri njihovu razmatranju posebnu pažnju poklanja kvaliteti prijevoda i adekvatnoj promociji prevedenog djela, a ne broju prijavljenih naslova.
 
Ukoliko se predlagatelju odobre sredstva, koja djelomično ili u cijelosti pokrivaju troškove prijevoda, izdavač s Ministarstvom potpisuje Ugovor o korištenju tih sredstava. Njime se Ministarstvo obvezuje da će po primitku potpisanoga i žigom ovjerenoga Ugovora isplatiti nakladniku 80% ukupno odobrenih sredstava.
 
Izdavač se također obvezuje u knjizi istaknuti da je izdana uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.
 
Nakon što izdavač realizira program izdavanja ugovornoga djela te Ministarstvu dostavi kompletno i detaljno financijsko i programsko izvješće kao i pet primjeraka tiskanoga djela, isplaćuje mu se ostatak sredstava.
 
Kontakt: www.min-kulture.hr, www.croatian-literature.hr, translation-grants@min-kulture.hr.
 Najave  RSS
e-Pisarnica
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Otvorene metode koordinacije

 Kulturne politike i rezidencijalni programi