E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod
Europska godina kulturne baštine 2018.

Iz medija
Novosti  >  Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent – potpora glazbenom sektoru
11.9.2019. - Prijedlogom Europske komisije za program Kreativna Europa nakon 2020. godine predviđa se pokretanje sektorske potpore glazbi kao ciljani doprinos glazbenom sektoru uz već postojeće mogućnosti sufinanciranja kroz potpore potprograma Kultura (Europski projekti suradnje, Europske mreže i Europske platforme).  Pripremnom mjerom Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent nastoji se otvoriti put ka uspostavljanju takve sektorske potpore glazbi.

U zajedničkoj organizaciji Istarske kulturne agencije i Deska za Kreativnu Europu pri Ministarstvu kulture, u utorak, 17. rujna 2019. godine, s početkom u 11.00 h održat će se, u prostorima Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije (Admiralitet, Riva 8 – prizemlje, 52100 Pula), predstavljanje dva aktualna poziva u okviru pripremne mjere Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent:
  • EAC/S21/2019, Training and Professionalisation, otvoren do 31.10.2019.
  • EAC/S17/2019, Cooperation of Small Music Venues, otvoren do 15.11.2019.
Svi zainteresirani svoje sudjelovanje mogu prijaviti do nedjelje, 15. rujna 2019. godine, na e-mail adresu: Petra.Slosel@min-kulture.hr .
Najave  RSS
e-Pisarnica
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Otvorene metode koordinacije

 Kulturne politike i rezidencijalni programi