E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod
Europska godina kulturne baštine 2018.

Iz medija
Novosti  >  Potpora za Europske projekte suradnje 2020
2.10.2019. - Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) raspisala je Poziv na dostavu prijedloga kojima će se putem Programa Kreativna Europa podržati Europski projekti suradnje s početkom provedbe u 2020. godini. 
 
Glavni ciljevi poziva za Potporu za Europske projekte suradnje su podizanje kapaciteta europskog kulturnog i kreativnog sektora za transnacionalno i međunarodno djelovanje; poticanje transnacionalne mobilnosti djela i aktera kulturnog i kreativnog sektora, osobito umjetnika; doprinos razvoju publike i poboljšanje pristupa djelima kulturnog i kreativnog sektora unutar Europske Unije i šire, s posebnim fokusom na djecu, mlade, ljude s poteškoćama u razvoju i podzastupljene skupine; doprinos inovaciji i kreativnosti u području kulture, osobito testiranjem novih poslovnih modela i poticanjem na suradnju s drugim sektorima.
 
Projektni prijedlozi mogu se baviti jednim do najviše tri od navedenih prioriteta:
A) Transnacionalna mobilnost
B) Razvoj publike
C) Podizanje kapaciteta u područjima:
C.1) Digitalizacija
C.2.) Razvoj novih poslovnih modela
C.3) Usavršavanje i osposobljavanje
D) Međukulturni dijalog i društvena integracija migranata i izbjeglica
E) Nasljeđe European Year of Culture Herotage 2018
 
Za ovaj Poziv na dostavu prijedlogu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 48.444.567, pri čemu je oko 40% navedenog budžeta predviđeno za potporu manjim projektima suradnje (COOP1).
Maksimalan iznos potpore po projektu iznosi:
  • EUR 200.000 – 60% ukupnog budžeta – za manje projekte suradnje (COOP1)
  • EUR 2.000.000 – 50% ukupnog budžeta – za veće projekte suradnje (COOP2)
Ovim Pozivom Izvršna agencija predviđa sufinanciranje oko 100 projektnih prijedloga i zadržava pravo ne dodijeliti sva osigurana sredstva.
 
Prijedlozi se podnose u ime partnerskih konzorcija u sastavu:
  • najmanje tri organizacije iz tri različite države koje sudjeluju u potprogramu Kultura – za manje projekte suradnje (COOP1)
  • najmanje šest organizacija iz šest različitih država koje sudjeluju u potprogramu Kultura – za veće projekte suradnje (COOP2)
U programu Kreativna Europa – potprogramu Kultura sudjeluju države članice EU, a pod posebnim uvjetima mogu sudjelovati države članice Europskog gospodarskog prostora, države pristupnice, kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje te države članice Europske politike susjedstva: Island, Norveška, Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija, Gruzija, Moldova, Ukrajina, Tunis, Armenija, Kosovo. Pregled država van EU koje sudjeluju u programu ažurira se ovdje.
U projektima mogu sudjelovati pravne osobe (privatne i javne), ali i tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost pripada djelokrugu kulture, pri čemu vodeći partner mora biti u mogućnosti potkrijepiti svoju pravnu osobnost (istoga imena i statusa) za razdoblje od protekle dvije godine.
 
Zadano je vremensko trajanje projekata u razdoblju do maksimalno 48 mjeseci te početak njihove provedbe između 01. rujna i 15. prosinca 2020. godine.
 
Rok za prijave je 27. studenog 2019. godine do 17:00 po Bruxelleskom vremenu.
Upute za prijavu te obrasci i dokumenti koje obavezno priložiti dostupni su ovdje.

Najave  RSS
e-Pisarnica
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Otvorene metode koordinacije

 Kulturne politike i rezidencijalni programi