E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Iz medija  >  Ministarstvo kulture u medijima  >   Osnovana Ustanova 'Lastovsko otočje'
Vlada RH donijela je uredbu o osnivanju Javne ustanove Park prirode "Lastovsko otočje", koja je uslijedila nakon što je u rujnu Sabor donio zakon o proglašenju tog otočja vrijednim područjem s ekološkim obilježjima od nacionalne i međunarodne važnosti.
 
Lastovsko otočje jedanaesti je hrvatski park prirode, ukupna mu je površina 195,23 četvornih kilometara, od čega na kopneni dio otpada 52,71 četvorni kilometar, dok površina morskoga dijela iznosi 143,12 kvadratna kilometra.

Park prirode obuhvaća sva 44 otoka, otočića, hridi i grebena koji ulaze u sastav općine Lastovo, a najveći su u toj skupini Lastovo i Sušac. Riječ je o jednom od najočuvanijih morskih područja u Jadranu, čijom će se zaštitom očuvati njegove krajobrazne i kulturne vrijednosti kao i biološka raznolikost.

Osnivanje Javne ustanove Park prirode "Lastovsko otočje", sa sjedištem u Ublima, u ingerenciji je Ministarstva kulture, a do imenovanja ravnatelja Ministarstvo će imenovati privremenoga ravnatelja koji će obaviti pripreme za rad ustanove.
  
Time je uspješno završen višegodišnji mukotrpan put da se zaštite vrijednosti Lastova i njegova akvatorija. U tom je cilju prije dvije godine reagirala i WWF, jedna od najvećih svjetskih organizacija za zaštitu prirode, sa sjedištem u Švicarskoj, koja je lastovsko područje proglasila prioritetom za očuvanje bioraznolikosti Sredozemlja.                     
O.G.

SLOBODNA DALMACIJA, 02.12.2006.
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature