E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
  >  RSS kanali

RSS (Really Simple Syndication) je tehnologija koja omogućava da se pomoću posebnih programa ili dodataka čitaju naslovi, sažetci vijesti i sl. Na taj način se na jednom mjestu, u unificiranom sučelju, pregledavaju naslovi koji pak vode linkom na zasebnu web-stranicu na kojoj je nalazi cijeli tekst vijesti, članka ili sl. 

           
Na stranicama Ministarstva kulture trenutno možete pratiti na 2 kanala koja su vezana uz vijesti – Novosti i Najave.

Dostupni RSS-kanali:

RSS kanal za Novosti:
https://www.min-kulture.hr/rss.aspx  

RSS kanal za Najave:
https://www.min-kulture.hr/rss.aspx?id=90  


Za korištenje RSS-kanala bit će vam potreban poseban čitač.

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature