E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Dramske umjetnosti  >  Očevidnik kazališta
Očevidnik kazališta sadrži temeljne podatke o svim javnim i privatnim kazalištima, kazališnim družinama i kazališnim kućama u Republici Hrvatskoj, bilo da obavljaju kazališnu djelatnost kao samostalne pravne osobe ili kao posebne ustrojstvene jedinice unutar druge pravne osobe.

Sva postojeća Kazališta dužna su podnijeti prijavu za upis u Očevidnik u roku od 90 dana od dana objave ovoga Pravilnika u "Narodnim novinama" (02.04.2007).


14.6.2016. godine korisnicima Ministarstva kulture, u sklopu Portala otvorenih podataka na raspolaganju je pretraživanje putem ODS platforme (http://data.gov.hr/), s pomoću koje mogu pristupiti javnim podatcima na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku te načinu pristupa ponovne uporabe.

 
   -  Očevidnik kazališta
Županija
Status kazališta:
Pojam

 Abecedni popis (imenik)

 Broj kazališta:199

Očevidnik kazališta

Broj upisnog lista: KAZ-011
Kazalište
Naziv: KAZALIŠNA DRUŽINA "PINKLEC"
Tel: 040/ 311 488
Fax: 040/ 312 770
Email: k.d.pinklec@ck.hinet.hr
Županija: Međimurska
Grad: Čakovec-Čakovec
Adresa: Trg Republike bb
Status kazališta: Ustanova
Web stranica : www.czk-cakovec.hr
Osnivač kazališta
Naziv: Gradsko vijeće Grada Čakovca
Županija: Međimurska
Grad: Čakovec-Čakovec
Pravna osoba
Naziv: Centar za kulturu Čakovec
Adresa :
Akt o osnivanju
Broj: Klasa: 021-05/06-01/18, Ur.broj: 2109/2-02-06-06
Datum: 21.12.2006
Donošenje statuta
Broj: Ur.broj: 60/02
Datum: 20.12.2002
Upis u registar
Broj: Tt 02/99-2
Datum: 22.01.2003
Intendant/Ravnatelj
Ime i prezime: Ladislav Varga
Broj: Klasa: 021-05/04-01/06, Ur.broj: 2109/2-02-04-03, odluka o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Čakovec
Datum: 25.03.2004
Popis članova
Upravno vijeće Centra za kulturu, od 07.07.2005.:

prof. Kermek Mira - umirovljenik
Bajsić Dragutin - umirovljenik
Sršan Dragutin - priv. poduzetnik
Juzbašić Karolina - priv. poduzetnik
prof. Oskoruš Marina - voditelj
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a