E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Dramske umjetnosti  >  Očevidnik kazališta
Očevidnik kazališta sadrži temeljne podatke o svim javnim i privatnim kazalištima, kazališnim družinama i kazališnim kućama u Republici Hrvatskoj, bilo da obavljaju kazališnu djelatnost kao samostalne pravne osobe ili kao posebne ustrojstvene jedinice unutar druge pravne osobe.

Sva postojeća Kazališta dužna su podnijeti prijavu za upis u Očevidnik u roku od 90 dana od dana objave ovoga Pravilnika u "Narodnim novinama" (02.04.2007).


14.6.2016. godine korisnicima Ministarstva kulture, u sklopu Portala otvorenih podataka na raspolaganju je pretraživanje putem ODS platforme (http://data.gov.hr/), s pomoću koje mogu pristupiti javnim podatcima na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku te načinu pristupa ponovne uporabe.

 
   -  Očevidnik kazališta
Županija
Status kazališta:
Pojam

 Abecedni popis (imenik)

 Broj kazališta:199

Očevidnik kazališta

Broj upisnog lista: KAZ-138/1
Kazalište
Naziv: "BESA"
Tel: 095/5177 577
Email: maricgrgurinovic@yahoo.co.uk
Županija: Splitsko-dalmatinska
Grad: Vis-Vis
Adresa: Šetalište stara Issa 25
Status kazališta: Umjetnička organizacija
Osnivač kazališta
Naziv: Marica Grgurinović, Ana Marija Fabijanić
Županija: Splitsko-dalmatinska
Grad: Kaštela-Kaštel Gomilica
Adresa:Šetalište stara Issa 25, Vis; Ćirila i Metoda 10, Split
Akt o osnivanju
Broj: Odluka
Datum: 28.04.2013
Upis u registar
Broj: 332
Datum: 14.05.2013
Intendant/Ravnatelj
Ime i prezime: Marica Grgurinović
Broj: Klasa: UP/I-612-01/13-01/0011
Datum: 14.05.2013
Napomena
promjena adrese
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature