E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Dramske umjetnosti  >  Obavijest umjetničkim organizacijama

Sukladno članku 19. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, 44/96) Ministarstvo kulture obavlja nadzor nad radom umjetničkih organizacija, te vam skrećemo pozornost da poslovanje i upravljanje umjetničke organizacije uskladite sa Zakonom o kazalištima.

Člankom 49. Zakona o kazalištima (NN 71/06) propisano je da zaposlenici javnog kazališta ili javne kazališne družine sa ugovorom o radu zaključenim na dulje od godine dana, ne mogu biti osnivači ni ravnatelji privatnog kazališta.

Osoba koja je osnivač ili ravnatelj privatnog kazališta ili privatne kazališne družine, ako se zaposli u javnom kazalištu na dulje od godine dana, dužna je u roku od 15 dana odreći se prava upravljanja ili prenijeti na drugu osobu svoj osnivački udio u privatnom kazalištu.

Ujedno podsjećamo da su osnivači umjetničke organizacije, sukladno članku 17. Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, dužni Ministarstvu kulture prijaviti svaku promjenu odluke o osnivanju umjetničke organizacije i o izmjeni statuta, promjenu osoba ovlaštenih za zastupanje, te svaku promjenu glede stjecanja ili prestanka članstva pojedinih umjetnika u umjetničkoj organizaciji.

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a