E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Dopuštenja za rad

Dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Prema čl. 100 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 69/99, 151/03 ,157/03, 87/0988/10, 61/11) poslove istraživanja, proučavanja, čuvanja, restauriranja, konzerviranja, održavanja, obnove, korištenja i prometa kulturnim dobrima mogu obavljati specijalizirane pravne i fizičke osobe.

Uvjeti koje mora ispunjavati fizička ili pravna osoba za dobivanje dopuštenja za obavljanje navedenih poslova propisani su Pravilnikom o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 74/03, 44/10).
 
Rješenje kojim se dopušta obavljanje tih poslova daje se na vrijeme od pet godina i donosi ga ovo Ministarstvo. Ministarstvo kulture vodi upisnike pravnih i fizičkih osoba kojima je izdano dopuštenje.Postupak podnošenja zahtjeva
 

Zahtjev za izdavanje dopuštenja podnosi se Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu kulturne baštine, Zagreb, Runjaninova 2.

Članak 8. navedenog Pravilnika propisuje način pokretanja postupka za dobivanje dopuštenja za rad na kulturnim dobrima, te navodi i potrebnu popratnu dokumentaciju.

U zahtjevu se obavezno navodi vrsta poslova iz članka 2. navedenog Pravilnika, a radovi navedeni u referentnoj listi radova moraju biti opisani u kratkom tehničkom opisu sa navedenom vrstom obavljenih radova (prema Građevinskim normama). Ukoliko referentni radovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije potrebno je navesti glavnog projektanta, vrstu projekta, mjerilo u kojem je izrađena dokumentacija, te udio sudjelovanja na projektu (suradništvo).

Pravna osoba ispunjava uvjete stručne osposobljenosti za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara iz članka 2. točke 1. do 6. ovoga Pravilnika ako osigura rad fizičke osobe koja ima dopuštenje  Ministarstva kulture za obavljanje onih poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara za koje pravna osoba traži dopuštenje.

Pravilnik o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, NN 74/2003.

Izjava o poduzimanju potrebnih mjera iz članka 7. Pravilnika (pdf, 113 KB)


Dokumentaciju zahtjeva za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ne treba uvezivati.

Zahtjevi se mogu poslati i kao privitak elektronskoj pošti na adresu pisarnica@min-kulture.hr

Dodatne informacije za projektante i izvođače radova na nepokretnim kulturnim dobrima mogu se dobiti na e-mail: silvija.niksic@min-kulture.hr, a za restauratore na e-mail: martina.juranovic-tonejc@min-kulture.hr .
 

 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a