E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Zvanja u struci
Stručna zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti
 

U cilju razrade zakonske regulative Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koja prati rad konzervatora i restauratora donesen je Pravilnik o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 59/09). Pravilnik je osobito važan za vanjske suradnike – restauratore i konzervatore, budući da je stjecanje stručnog zvanja uvjet za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, tzv. licence.
 
U Pravilniku je navedena dokumentacija koja se podnosi u prijavi za polaganje stručnog ispita za temeljna stručna zvanja, te dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za dodjelu višeg stručnog zvanja.
 
Pravilnikom o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja propisane su naknade za sve kandidate (za temeljna i viša zvanja) i definirani su uvjeti potrebni za stjecanje zvanja.
 
Kandidati koji imaju dvije (ili više) godina radnog iskustva, polaganjem ispita i pisanom radnjom odobrenom od mentora stječu jedno od temeljnih zvanja.
 
Stjecanje višeg zvanja ovisi o godinama rada i iskustva stečenog u struci, ali isto tako o vrsti, obimu i kvaliteti poslova obavljenih u proteklom razdoblju (u okviru temeljnog zvanja).
 
Nakon što kandidat stekne odgovarajuće stručno zvanje moći će podnijeti zahtjev za dodjelu dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
 
U vezi pojedinosti i dodatnih informacija kandidati se mogu obratiti tajnicama Povjerenstava:
 
- Povjerenstvo za stručne ispite i stjecanje temeljnih stručnih zvanja – Ariana Hajdin, dipl. pov. umj., viši stručni savjetnik, konzervator tel. 48 66 669; e-mail: ariana.hajdin@min-kulture.hr
 
- Stručno povjerenstvo za dodjelu viših stručnih zvanja – Katarina Radatović Cvitanović, dipl. pov. umj., viši stručni savjetnik, konzervator tel. 48 66 605; e-mail: katarina.radatovic-cvitanovic@min-kulture.hr
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature