E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti  >  Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti  >  Bilješke sa sjednica

Bilješka sa sjednica Kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti 2016.

    U razdoblju od 15. do 19. listopada 2015., Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti (dalje: Kulturno vijeće) održalo je sjednice na kojima je razmatralo 528 programa prijavljenih na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu (dalje: Poziv). Ukupna financijska vrijednost programa iznosila je 71.418.996,75 kn, a iz državnoga proračuna potraživalo se 25.105.367,20 kn. U odnosu na 2015., broj natječajnih prijava povećao se za 37 programa.

     Stručna mišljenja i prijedlozi Kulturnoga vijeća temeljili su se na uvjetima Poziva, kriterijima navedenim u Pravilniku o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15) te Kriterijima za prihvaćanje prijedloga programa u glazbi i glazbeno-scenskoj umjetnosti u 2016. godini, usklađenima sa Strateškim planom Ministarstva kulture 2015.-2017. godine.

     Prijavnice i prijedlozi Kulturnog vijeća odnosili su se na šest različitih programskih jedinica:
     1. nacionalni festivali i glazbene manifestacije (promicanje izvrsnosti hrvatske stvaralačke i reproduktivne scene, regionalnih posebnosti te specijalističkih festivala i glazbenih manifestacija),
     2. koncerti i koncertna gostovanja u Republici Hrvatskoj (promicanje mrežne distribucije  programa, njihove dostupnosti i programske raznolikosti, teritorijalne rasprostranjenosti i snažnije povezanosti s lokalnim organizatorima, promicanje mobilnosti umjetnika, nacionalnog repertoara, hrvatskih solista/ansambala i mladih umjetnika),
     3. majstorski seminari, škole, radionice (promicanje edukacije/kreacije/afirmacije mladih glazbenika, uz podršku istaknutih hrvatskih i inozemnih pedagoga-koncertanata),
     4. glazbeno nakladništvo – notno, diskografsko i publicističko (istaknuto kao prioritetno) – promicanje suvremenog hrvatskog repertoara, očuvanje, dokumentiranje i predstavljanje starije nacionalne građe, stručna i znanstvena obrada baštine te zaštita relevantnih glazbenih fundusa,
      5. nacionalna i međunarodna natjecanja mladih glazbenika – promicanje izvrsnosti novih generacija umjetnika i njihove vidljivosti na hrvatskoj i međunarodnoj glazbenoj sceni,
      6. ostali glazbeni programi (nagrade strukovnih udruga za osobita umjetnička ostvarenja, narudžbe novih djela suvremenih hrvatskih skladatelja i slično).

      Vrijednosne prosudbe uključivale su sadržajnu i umjetničku kvalitetu programâ, njihov kontinuitet, ravnomjernu zastupljenost hrvatskih umjetnika i djela nacionalne literature te raznolikost u promociji kreativnog stvaralaštva na razini cijele Republike Hrvatske. Prosudbe su se također odnosile na udio sredstava iz drugih izvora te transparentnost i ekonomičnost troškovnika. Svi programi razmatrani su u skladu s ocjenom izvršenja ranijih ugovornih obveza korisnika prema državnom proračunu i drugim uvjetima kako je propisano.

      Kvaliteta načina prijavljivanja programa oscilirala je od temeljito predstavljenih programskih i financijskih sadržaja do onih gdje su programski sadržaji i troškovnici bili manjkavo razrađeni. Slabosti se također očituju u planiranju programa i odgovarajućih  troškovnika te u djelomičnom ispunjenju propisane popratne dokumentacije. Kako i u prethodnim proračunskim razdobljima, i dalje je prisutan pad sufinanciranja iz drugih izvora.
  
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature