E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Vizualne umjetnosti  >  Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti  >  Bilješke sa sjednica i sažeci sjednica
Sažetak 6. sjednice Kulturnog vijeća za vizualne umjetnosti održane 25. siječnja 2019. godine u Ministarstvu kulture


     Na svojoj 6. sjednici, kojoj su u uvodnome dijelu prisustvovale i ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek te pomoćnica ministrice dr. sc. Iva Hraste Sočo, Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti evaluiralo je provedbu i rezultate Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu, a temeljem analize koju je u formi prezentacije pripremila stručna služba ministarstva. Vijeće je razmotrilo ukupno 16 pristiglih prigovora iz djelokruga vizualnih umjetnosti po objavi rezultata Poziva te je svoj prijedlog za njihovo rješavanje uputilo ministrici kulture.


Sažetak 5. sjednice Kulturnog vijeća za vizualne umjetnosti održane od 29. - 31. listopada 2018. godine u Ministarstvu kulture


     Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti je sukladno temeljnim kriterijima koji su propisani u članku 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16), smjernicama za vrednovanje programa te ispunjenosti prijavnica sukladno uputama za prijavitelje razmatralo i vrednovalo pristigle programe vizualnih umjetnosti. Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu na programsku djelatnost vizualne umjetnosti prijavljeno je 349 programa u ukupnom potraživanju od 15.874.936,38 kn. Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti je definiralo prijedlog programa vizualnih umjetnosti za 2019. godinu koji je upućen ministrici kulture. Vijeće je, sukladno dogovoru s prethodne sjednice, definiralo i prijedlog programa monografija iz područja kulture i umjetnosti iz svog djelokruga koji će, po završetku rada svih nadležnih vijeća i povjerenstava, biti objedinjen i upućen ministrici kulture.


Sažetak 4. sjednice Kulturnog vijeća za vizualne umjetnosti održane 16. listopada 2018. godine u Ministarstvu kulture
 
     Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti u uvodnom je dijelu sjednice informirano o izmjenama u provođenju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu, a koje se odnose na uvođenje monografija iz područja kulture i umjetnosti kao novog programskog područja u okviru navedenog Poziva (do 2018. godine likovne monografije bile su potprogramska djelatnost u okviru programa vizualnih umjetnosti).
 
Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti je sukladno temeljnim kriterijima koji su propisani u članku 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16), smjernicama za vrednovanje programa te ispunjenosti prijavnica sukladno uputama za prijavitelje, razmatralo i vrednovalo pristigle programe monografija iz područja kulture i umjetnosti, iz djelokruga vizualnih umjetnosti. Monografije iz drugih umjetničkih područja razmatrat će nadležna kulturna vijeća i stručna povjerenstva.
Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu na programsku djelatnost monografije iz područja kulture i umjetnosti pristigla je ukupno 81 prijava, od čega se 71 prijava odnosi na umjetničko područje vizualnih umjetnosti (uključivo kulturnu baštinu). Prisutni članovi razmotrili su pristigle programe te je dogovoreno da se konačni prijedlog programa definira na idućoj sjednici.


Sažetak 3. sjednice Kulturnog vijeća za vizualne umjetnosti održane 15. veljače 2018. u Ministarstvu kulture
 
     Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti je, slijedom evaluacije djelatnosti vizualnih umjetnosti za programe iz 2017. i 2018. godine koju je pripremila stručna služba Ministarstva kulture, raspravljalo o mogućnostima unapređenja rada i smjernica za vrednovanje programa te uočenim problemima. Vijeće će pripremiti prijedloge dopuna smjernica za sljedeći natječaj.
 
 
Sažetak 2. sjednice Kulturnog vijeća za vizualne umjetnosti održane od 6. - 8. studenog 2017. te 14. studenog 2017. u Ministarstvu kulture
 
     Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti je sukladno temeljnim kriterijima koji su propisani u članku 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16), smjernicama za vrednovanje programa, izvještaju o evaluaciji programa svih korisnika sredstava osnovom primljenih izvještaja o realizaciji financiranih programa za prethodne godine te ispunjenosti prijavnica sukladno uputama za prijavitelje razmatralo i vrednovalo 647 programa vizualnih umjetnosti prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu.
 
     Ukupna potraživanja prema Ministarstvu kulture iznose 26.961.416,34 kn. Prema potprogramskim djelatnostima:


Podprogramska djelatnost          Broj programa          Tražena sredstva

Edukativni programi                          56                        4.302.655,16
Istraživački programi                         13                        457.080,00
Izložbe                                              429                      15.477.521,65
Likovne monografije                          89                        3.317.086,14
Manifestacije                                     60                        3.407.073,39
UKUPNO:                                         647                      26.961.416,34 kn 

 
    
Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti je definiralo prijedlog Programa kulturnog razvitka za 2018. godinu za programe vizualnih umjetnosti koji će biti upućen ministrici kulture.


Sažetak Konstituirajuće sjednice Kulturnog vijeća za vizualne umjetnosti održane 31. svibnja 2017. u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2
 
     U Ministarstvu kulture održana je konstituirajuća sjednica Kulturnog vijeća za vizualne umjetnosti koje je imenovala ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek Odlukom od 19. svibnja 2017. na razdoblje od četiri godine. U Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti imenovani su: dr. sc. Irena Kraševac, Branka Benčić, Valentina Radoš,Tomislav Buntak i Viktor Popović.

     Članovi Kulturnog vijeća izabrali su za predsjednicu Vijeća dr. sc. Irenu Kraševac.

     Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu. Stručna služba Ministarstva kulture Vijeću je prezentirala sažeti analitički pregled programske djelatnosti vizualne umjetnosti te je otvorena rasprava o smjernicama za vrednovanje programa vizualnih umjetnosti.

     Na sjednici je sudjelovala i ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek koja je Vijeće informirala o objavi Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu koji će biti raspisan 15. srpnja 2017. godine. Raspravljalo se o ključnim problemima iz djelokruga Vijeća koji uključuju i status likovnih umjetnika, regionalnu disperzivnost kulturnih programa, uređenje tržišta umjetnina i sl. Zaključeno je kako će Vijeće u razdoblju koje predstoji ojačati svoju savjetodavnu ulogu te aktivno sudjelovati u rješavanju svih spomenutih pitanja iz svoga djelokruga.

 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature