E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Inovativne umjetničke i kulturne prakse  >  Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse  >  Bilješke sa sjednica i sažeci sjednica

Sažetak 7. sjednice Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse održane 24. siječnja 2019. u Ministarstvu kulture
 
Na svojoj 7. sjednici, kojoj je u uvodnome dijelu prisustvovala i ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek te pomoćnica ministrice dr. sc. Iva Hraste Sočo, Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse evaluiralo je provedbu i rezultate Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu, a temeljem analize koju je u formi prezentacije pripremila stručna služba ministarstva. Vijeće je razgovaralo o pristiglim prigovorima iz djelokruga inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi te o javnim reakcijama na rezultate Poziva. Zaprimljeno je ukupno 18 prigovora koje je Vijeće razmotrilo te je svoj prijedlog za rješavanje istih uputilo ministrici kulture.


Sažetak 6. sjednice Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse održane od 5. - 7. i 19. studenoga 2018. godine u Ministarstvu kulture
 

Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse u uvodnom je dijelu sjednice informirano o izmjenama u provođenju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu, a koje se odnose na uvjete prijavljivanja programa na pojedine programske djelatnosti kao i na uvođenje monografija iz područja kulture i umjetnosti kao novog programskog područja u okviru navedenog Poziva.
Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse je sukladno temeljnim kriterijima koji su propisani u članku 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16), smjernicama za vrednovanje programa te ispunjenosti prijavnica sukladno uputama za prijavitelje razmatralo i vrednovalo programe inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi prijavljene na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu. Od ukupno 434 programa, Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse razmatralo je 377 programa, dok je 57 programa, prijavljenih na potprogramsku djelatnost Rock glazba: Festivali i klupski programi, razmatralo Stručno povjerenstvo za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu. Ukupna potraživanja prema Ministarstvu kulture iznosila su 27.267.830,05 kn. Sukladno članku 12. Poslovnika o radu Vijeće je svoj prijedlog programa donijelo većinom glasova od ukupnog broja članova te je isti upućen ministrici kulture.


Sažetak 5. sjednice Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse održane 22. veljače 2018. u Ministarstvu kulture
 
Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse je, slijedom evaluacije djelatnosti inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi za programske aktivnosti u 2017. i 2018. godini koju je pripremila stručna služba Ministarstva kulture, raspravljalo o mogućnostima unapređenja rada i smjernica za vrednovanje programa te uočenim problemima. Vijeće je raspravljalo o problemu regionalne disperzivnosti programa, odnosno činjenice da je više od 55% financiranih programa iz Grada Zagreba. Vijeće smatra da je potrebno raditi na jačanju komunikacije s korisnicima te podupire administrativne provjere kojom bi se sukladno propisanim uvjetima natječaja sve nepotpune prijave eliminirale iz daljnjeg razmatranja. Zaprimljene prigovore osnovom rezultata natječaja za 2018. godinu rješavat će ministrica kulture.
 

Sažetak 4. sjednice Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse održane 13. studenoga 2017. u Ministarstvu kulture
 
Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse razmotrilo je programe koji su na 3. sjednici ostali u statusu otvorenih programa do administrativne provjere vezano uz participaciju programa Kreativna Europa. Potom su još jednom revidirani svi prijedlozi programa te je jednoglasno donesen i usvojen završni prijedlog programa inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi za financiranje u 2018. godini koji je upućen ministrici kulture.
 
 
Sažetak 3. sjednice Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse održane 26. i 27. te 30. i 31. listopada 2017. u Ministarstvu kulture
 
Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse je sukladno temeljnim kriterijima koji su propisani u članku 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16), smjernicama za vrednovanje programa, izvještaju o evaluaciji programa svih korisnika sredstava osnovom primljenih izvještaja o realizaciji financiranih programa za prethodne godine te ispunjenosti prijavnica sukladno uputama za prijavitelje razmatralo i vrednovalo programe inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi prijavljene na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu. Od ukupno 541 programa, Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse razmatralo je 466 programa, dok je 75 programa, prijavljenih na podprogramsku djelatnost Rock glazba: Festivali i klupski programi, razmatralo Stručno povjerenstvo za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu.
 
Ukupna potraživanja prema Ministarstvu kulture iznose 33.831.628,39 kn. Prema potprogramskim djelatnostima:
 

Podprogramska djelatnost                       Broj programa                Tražena sredstva

Cjelogodišnji programi                                     74                           6.241.449,49 kn      
Edukativni programi                                         89                           2.934.417,91 kn      
Manifestacije                                                   110                          8.539.236,09 kn
Multidisciplinarni programi                               75                           4.674.026,76 kn      
Rock glazba: festivali i klupski
programi                                                          75                           7.187.901,86 kn
Umjetnička istraživanja i/ili
umjetničke produkcije                                     118                          4.254.596,28 kn
UKUPNO:                                                       541                        33.831.628,39 kn


        
 

Dio razmatranih programa je ostao u statusu „U radu“ odnosno otvoren do administrativne provjere vezano uz participaciju programa Kreativna Europa. Slijedom navedenog, Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse konačni će prijedlog programa za financiranje u 2018. godini definirati na sljedećoj sjednici.


Sažetak 2. sjednice Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse održane 11. srpnja 2017. u Ministarstvu kulture

     Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse je na svojoj 2. sjednici usvojilo zapisnik Konstituirajuće sjednice. Za predsjednicu Kulturnog vijeća jednoglasno je izabrana Ana Hušman. Vijeće je jednoglasno usvojilo Poslovnik o radu te definiralo plan rada Kulturnog vijeća za sljedeće razdoblje, od raspisivanja Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu do vrednovanja programa i definiranja prijedloga programa za 2018. godinu. Kulturno vijeće razgovaralo je o metodologiji rada i razmatranja i vrednovanja programa. Vijeće će u sljedećem razdoblju detaljno raspraviti i definirati smjernice za vrednovanje programa inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi te će iste biti temelj za budući rad Vijeća i poziv koji će Ministarstvo kulture raspisati u 2018. godini.


Sažetak 1. sjednice Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse i Stručnog povjerenstva za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu održane 1. lipnja 2017. u Ministarstvu kulture

     U Ministarstvu kulture održana je 1. sjednica Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse i Stručnog povjerenstva za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu koje je imenovala ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek. Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse imenovano je Odlukom od 19. svibnja 2017. na razdoblje od četiri godine u sastavu: Mario Kikaš, Ana Hušman, Veljko Popović, Martina Munivrana i Petar Ćurić. Stručno povjerenstvo za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu imenovano je Odlukom od 19. svibnja 2017. za 2018. godinu u sastavu: Dražen Baljak, Zoran Stajčić i Nikša Bratoš.
     Stručna služba Ministarstva kulture Vijeću i Povjerenstvu prezentirala je sažeti analitički pregled programske djelatnosti inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi te je otvorena rasprava o smjernicama za vrednovanje programa inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi te programa rock glazbe i klupskih programa.
     Na sjednici je sudjelovala i ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek koja je Vijeće i Povjerenstvo uvodno pozdravila te informirala o objavi Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu koji će biti raspisan 15. srpnja 2017. godine. Ključni zadaci Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse, a potom i Stručnog povjerenstva za rock glazbu i klupske programe u ovom mandatu bit će definiranje obuhvata programske djelatnosti, definiranje točaka preklapanja i komplementarnosti s drugim davateljima potpora, pitanje regionalne disperzivnosti te ujednačavanja mogućnosti potpore i jačanja programa na lokalnoj razini u suradnji s lokalnom i regionalnom samoupravom. Vijeće i Povjerenstvo će u razdoblju koje predstoji ojačati svoju savjetodavnu ulogu te aktivno sudjelovati u rješavanju svih spomenutih pitanja iz svoga djelokruga.
 
Arhiva

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature