E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Nematerijalna kulturna baština   >  UNESCO: "Konvencija za očuvanje i zaštitu nematerijalne kulturne baštine"
Konvencija za zaštitu nematerijalne kulturne baštine prihvaćena je na 32. Općoj skupštini UNESCO-a u listopadu 2003. godine, a Republika Hrvatska ratificirala ju je već 2005 godine. Zakonom o prihvaćanju Konvencije, Ministarstvo kulture je utvrđeno kao centralno tijelo za njezino provođenje. To je bio dodatni impuls Republici Hrvatskoj za daljnje unapređivanje mjera i aktivnosti radi bolje zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine, na nacionalnoj i na međunarodnoj razini.
 
Stupanjem na snagu Konvencije za zaštitu nematerijalne kulturne baštine, umjesto Liste remek-djela usmene i nematerijalne baštine čovječanstva, UNESCO je oformio dvije nove liste: Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva i Listu nematerijalne kulturne baštine kojoj je potrebna hitna zaštita.

Prvo proglašenje sedam fenomena nematerijalne baštine upisane na UNESCO-ove liste bilo je u jesen 2009. godine, u studenom 2010. godine proglašena su još 3 fenomena, dok je u studenom 2011. godine uslijedilo proglašenje još 2 fenomena na UNESCO-ove Liste, a 2012. i 2013. godine upisana su još dva elementa na Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.

Prigodom obilježavanja 10-godišnjice Konvencije Ministarstvo kulture je predložilo Hrvatskoj pošti tiskanje poštanskih markica na temu dobara iz Hrvatske koja se nalaze na UNESCO-ovoj Reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine svijeta. Tako su 12. lipnja 2012. godine puštene u optjecaj četiri nove prigodne poštanske marke koje je dizajnirao Orsat Franković iz Zagreba, ujedno i autor fotografija za marke Medičarstvo i Drvene dječje igračke, dok su autori ostalih fotografija Mario Romulić, za poštansku marku Festa Sv. Vlaha i Ivo Pervan za marku Hvarsko čipkarstvo. Marke su tiskane u nakladi od 100.000 primjeraka po motivu te u 20.000 zajedničkih arčića, a izdane su u arčićima od 8 maraka te u zajedničkom arčiću s pet privjesaka. Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a