E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Nematerijalna kulturna baština   >  Povjerenstvo za nematerijalnu kulturnu baštinu
 
Na inicijativu i u dogovoru s Hrvatskim povjerenstvom za UNESCO, godine 2002. osnovano je u Ministarstvu kulture prvo posebno Povjerenstvo za nematerijalnu kulturnu baštinu.  Članovi povjerenstva su etnolozi, vanjski suradnici iz znanstvenih instituta, fakulteta i muzeja, stručnjaci za hrvatsku tradicijsku kulturnu baštinu.
 
Zadaća je Povjerenstva predlaganje mjera zaštite, očuvanja i promicanja nematerijalne kulturne baštine, a posebno:
 
- odabir, razmatranje i priprema prijedloga za upis nematerijalnih kulturnih dobara u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske
- poticanje i praćenje provođenja mjera zaštite registriranih nematerijalnih kulturnih dobara
- odabir i predlaganje nematerijalnih kulturnih dobara za upis na UNESCO-vu Reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva i Listu ugrožene kulturne baštine kojoj je potrebna hitna zaštita.
 
Povjerenstvo usvojene programe i prijedloge podnosi ministru kulture.
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a