E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Nematerijalna kulturna baština   >  Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara 


1. Mediteranska prehrana na hrvatskom Jadranu
2. Pekarski obrt Trajković (Zagreb)
3. Priprema tradicijskog kolača – Pogača z oreji
4. Priprema tradicijskog kolača – Podravska mazanica
5. Umijeće Đure Zarića iz Vinkovaca u gradnji slavonsko-srijemskih tambura
6. Umijeće izrade peteranskog veza – filea (Peteranec)
7. Umijeće izrade proizvoda od cvijeća i tradicijska djelatnost cvjećarskog obrta "M Herzmansky Studio j. d.o.o. (Zagreb)
8. Umijeće ručnog klesanja kamena u sklopu Klesarske škole

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a