E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Projekti  >  Arhiva  >  Projekt mini-izložba suvremenog hrvatskog crteža
Na inicijativu Ministarstva kulture Republike Hrvatske priređena je reprezentacija i panoramska izložba suvremenog hrvatskog crteža, sa svrhom predstavljanja hrvatskih umjetnika različitih poetika, naraštaja i regija koji su svoj umjetnički izričaj pronašli upravo u toj likovnoj disciplini.

Po izboru povjesničara umjetnosti akademika Tonka Maroevića i Ministarstva kulture RH, šezdeset je umjetnika predstavljeno s po dva umjetnička uradka, a u 2007. godini izložba je proširena i obuhvaća sedamdeset umjetnika, odnosno 140 crteža. Izložbu prati i zajednički katalog na engleskom jeziku, s reprodukcijama složenim u tematske cjeline.

U zbližavanju kultura europskih i izvaneuropskih zemalja, izložba suvremenoga hrvatskog crteža, od posebnog je značenja, upravo zbog potrebe da vlastitu umjetnost sagledavamo u širokom međunarodnom kontekstu te ocjenjujemo vlastita postignuća u istom okruženju.
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske ovim izložbenim projektom nastavlja predstavljanje dijela naših umjetničkih postignuća, otvarajući nove prostore i za kulturnu razmjenu i obogaćenje kulturnih programa kako zemalja članica i zemalja buduće Europske Unije tako i izvaneuropskih država.
Tijekom 2005. godine izložba je prikazana u Egiptu (Kairo), Jordanu (Amman), Kini (Peking, Šangaj, kanton Guangdong) i Hong Kongu, a tijekom 2006. u Sloveniji (Ljubljana), Austriji (Beč), Njemačkoj (Stuttgart), Nizozemskoj (Den Haag), Irskoj (Dublin), Albaniji (Tirana) i Turskoj (Ankara, Istambul).

U 2007. godini izložba je prikazana u Bugraskoj (Sofija), Slovačkoj (Bratislava) i Španjolskoj (Marbella).

U 2008. godini izložba će biti održana u Argentini (Rosario, Cordoba, Buenos Aires), Urugvaju (Montevideo), Čileu (Santiago de Chile), Brazilu (Sao Paulo), Portugalu (Lisbon) i Južnoafričkoj Republici (Pretoria, Johanesbourg). 
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a